Fokus

Efter köldknäppen: Svenska kraftnät mobiliserar effektreserven

11 JAN 2021 13:03 ‧ MARTIN BERG
UPPDATERAD: 12 JAN 2021 11:23
Kylan drar in och marginalerna i det svenska elsystemet minskar. Foto: Anders Wiklund / TT
Kylan drar in och marginalerna i det svenska elsystemet minskar. Foto: Anders Wiklund / TT

Kylan drar in över Sverige, vilket innebär att vindkraften är kraftigt reducerad samtidigt som el från nedstängda Ringhals 1 inte är tillgänglig.

Nu drar kylan in över Sverige och Europa. Elpriserna har stigit med 75 procent den senaste veckan och prognoserna för januari pekar på att det kommer att fortsätta vara riktigt kallt. Ett högtryck med kyla på vintern innebär också att vindkraften i princip står helt stilla. Det är en utmaning för myndigheten Svenska kraftnät och elsystemet, eftersom det hela tiden måste finnas lika mycket el tillgänglig som det efterfrågas.

Svenska kraftnät beräknar att när det är som kallast under den så kallade topplasttimmen, och det efterfrågas mycket el, har det prognosticerade underskottet ökat till 1 700 MW. Det beror främst på att kärnkraft fasats ut.

Vad betyder det att Ringhals 1 togs ur produktion vid årsskiftet?

– En normalvinter har vi efter Ringhals 1 nedläggning ett underskott på 1700 MW under topplasttimmen. Det betyder att vårt importbehov har ökat de senaste åren, och vi har gjort oss mer känsliga för störningar. Den inhemska produktionen är beroende av vilken tillgänglighet vi har på de olika kraftslagen. Vi räknar till exempel med 90 procent tillgänglighet på kärnkraft och 9 procent på vindkraft, då det ofta är relativt vindstilla när det är som kallast, säger Pontus de Maré, driftschef på Svenska kraftnät.

– Förbrukningstoppen är estimerad till 24 500 MWh/h på torsdag och prognosen visar fortfarande på lite vind under torsdag och fredag den här veckan.

Därför förbereder Svenska kraftnät en eventuell uppstart av den så kallade effektreserven som utgörs av produktion från det fossileldade kraftverket i Karlshamn.

– I år består effektreserven av 562 MW produktion hos Karlshamnsverket, och håller prognoserna i sig är det troligt att vi åtminstone beordrar att verket sätts på två timmars beredskap mot normalt 14 timmar, säger Pontus de Maré.

Norden underskottsområde

Även Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia, anser att det kan bli aktuellt att starta upp Karlshamn.

– Det kan inte uteslutas att det görs i slutat av veckan för att klara av effekttoppar. Det beror lite på hur vädret utvecklas i Europa. Men det ser ut som att även Europa får kyligt väder, vilket betyder att vi inte kan få hjälp av import av den tyska vindkraften i samma utsträckning, säger Johan Sigvardsson.

Pontus de Maré påpekar att Norden generellt är ett underskottsområde och att det endast är Norge som kan exportera el när det är som kallast.

– Kyla i Nordeuropa i kombination med låg vind är de mest utmanande scenarierna förutom störningar. Vi följer kontinuerligt utvecklingen och vidtar lämpliga åtgärder för att säkra systemdriften, säger Pontus de Maré.

Läs även: Nu stänger Ringhals 1 – "Oerhört bråttom att det vidtas åtgärder"

TEXT: Martin Berg