Fokus

Här bekämpas corona utan nedstängning

31 DEC 2020 06:13 ‧ NYHETSREDAKTIONEN
UPPDATERAD: 2 JAN 2021 06:45
Foto: Michael Probst/TT.
Foto: Michael Probst/TT.

Med hjälp av regelbundna, kostnadsfria coronatester har staden Tübingen lyckats hålla dödstalen nere bland äldre. Nu har andra börjat anamma strategin.

Den sydtyska småstaden Tübingen med 89 000 invånare drabbades hårt av coronaviruset i våras, rapporterar Wall Street Journal. I april var 70 coronapatienter inlagda på stadens största sjukhus, varav nästan hälften på intensivvårdsavdelningen, och läkarna tvingades ställa in planerade operationer. 

Tyskland klarade sig ändå relativt bra i våras. Den andra vågen har däremot drabbat landet hårt. Onsdagen förra veckan registrerades 32 195 nya coronafall, vilket är nära rekordet, och dagen dessförinnan sattes ett nytt rekord i antal dödsfall på en dag.

På Tübingens största sjukhus är däremot bara hälften så många inlagda med corona som i april. Många av dem har flyttats dit från andra regioner. Av de 15 på intensivvårdsavdelningen är färre än hälften från Tübingen. Inga planerade operationer har behövt ställas in.

De lokala myndigheterna har på ett par centrala punkter avvikit från den nationella strategin, och det ser ut att betala sig.

Skydda äldrevården

Att läget ser ljusare ut i Tübingen beror på rutinerna för coronatester, menar de lokala myndigheterna. Kommunen var en av de första i Tyskland som införde regelbundna tester för personal, boende och besökare i äldrevården. Besökare testas innan de släpps in, och personal och boende testas två gånger i veckan. Rutinerna är obligatoriska för kommunala äldreboenden och rekommenderade för de privata. Samtliga erbjuds kostnadsfria provkit.

I syfte att ytterligare skydda de äldre subventionerar kommunen taxiresor för personer över 65 och uppmanar yngre att undvika affärer mellan klockan nio och elva på morgonen, då många äldre sköter sina inköp. Därutöver erbjuds allmänheten sedan september kostnadsfria coronatester vid alla större torg i staden.

Samtidigt är coronasiffrorna markant bättre för äldre i Tübingen än i övriga Tyskland. Medan 23 procent av de smittade i Tyskland är över 65, utgör den åldersgruppen bara tio procent av de smittade i Tübingen. Enbart två personer har dött på vårdhem där sedan i våras, att jämföra med 26 personer under vårens coronavåg.

Kostnadsfria tester för alla

Redan tidigt i april började en grupp volontärer att erbjuda tester vid Tübingens största torg. Projektet leddes av Lisa Federle, akutläkare och ledare för den lokala Röda Korset-avdelningen, och finansierades i huvudsak av donationer. Initiativet inspirerade de lokala myndigheterna att erbjuda stadens invånare kostnadsfria tester.

– Det viktigaste är att skydda de utsatta grupperna så mycket som möjligt, och att testa alla är det bästa verktyget för det, säger Federle till Wall Street Journal.

Testerna hon erbjuder ger svar inom 15 minuter. Positiva svar bekräftas med ett PCR-test, som är känsligare men tar längre tid.

Tübingens strategi är givetvis inte gratis. Hittills har den, enligt Wall Street Journal, kostat en halv miljon euro, motsvarande drygt fem miljoner kronor. Alternativet är dock inte heller gratis. Den statsfinansierade ekonomiska tankesmedjan Ifo Institute beräknar att den pågående tyska nedstängningen, som förbjuder restauranger och så kallade icke-nödvändiga affärer att ha öppet, kostar mellan 27 och 57 miljarder euro i subventioner och förlorad avkastning – per vecka. Den högre siffran motsvarar mer än halva Sveriges årliga statsbudget.

40 symptomfria fall har identifierats i äldrevården

Många av de åtgärder som Tübingen har satt in mot corona har spritt sig i resten av Tyskland. Enligt borgmästare Boris Palmer var Tübingen inte bara först i Tyskland med att erbjuda allmänheten kostnadsfria tester, utan också först med att ge alla över 65 extra effektiva så kallade N95-andningsskydd. Den tyska federala staten har sedermera anammat strategin.

Tübingen valde också att bortse från den statliga rekommendationen att enbart testa personer med symptom. Genom att testa alla har över 40 symptomfria fall upptäckts på äldreboenden – fall som alla hade kunnat orsaka coronautbrott på boendet om de inte hade upptäckts tidigt.

– De regelbundna testerna på ålderdomshem har förebyggt flera utbrott. Vi upptäckte folk – framför allt personal – i ett tidigt stadium av infektion och kunde därför hindra dem från att sprida sjukdomen till de äldre, berättar Palmer.

Han menar att mer skulle kunna göras på nationell nivå. Michael Bamberg, chef vid Tübingens universitetssjukhus, går ännu längre än så:

– Hade vi genomfört intensiv testning och delat ut N95-andningsskydd över hela landet mycket tidigare så hade vi inte behövt den här nedstängningen.

TEXT: Nyhetsredaktionen