Vetenskap

Förnyelsebar el nu större än fossil el i EU

Förnyelsebar el blir en allt viktigare energikälla i EU.
Foto: Heiko Junge/NTB
Förnyelsebar el blir en allt viktigare energikälla i EU. Foto: Heiko Junge/NTB
Förnyelsebar el blir en allt viktigare energikälla i EU.
Foto: Heiko Junge/NTB
Förnyelsebar el blir en allt viktigare energikälla i EU. Foto: Heiko Junge/NTB

38 procent av den el som produceras i EU kommer nu från förnyelsebara energikällor, medan 37 procent kommer från fossila bränslen. I Sverige är samma siffra 54 procent.

28 jan 2021 08:49

38 procent av den el som produceras i EU kommer nu från förnyelsebara energikällor, medan 37 procent kommer från fossila bränslen. I Sverige är samma siffra 54 procent.

Det är en viktig milstolpe som har nåtts men utvecklingen går ändå för sakta för att EU ska nå målet om att minska utsläppen av växthusgaser med 55 procent till 2050 och att bli klimatneutrala till 2050, enligt Ember som ligger bakom undersökningen. Ember är en tankesmedja som fokuserar på omställningen av elmarknaden.

Trenden att förnyelsebar energi blir allt viktigare för elförsörjningen i EU är robust och har inget med covid-19 att göra, enligt Ember. Att olja och kol byts ut mot förnyelsebar energi är en naturlig följd av att priset på förnyelsebar el har fallit dramatiskt och el från solkraft är den billigaste elen i mänsklighetens historia, enlig IEA.

El från vindkraft ökade med 9 procent och el från solkraft ökade med 15 procent. El från kol minskade samtidigt med 20 procent, varav hälften tillskrivs ett minskat elbehov på grund av pandemin. Elen som producerades i EU 2020 var 29 procent bättre än 2015, sett ur ett klimatperspektiv. 

Energiförsörjningen genererar två tredjedelar av världens CO2-utsläpp.

I begreppet förnyelsebar el räknas kärnkraft inte in, men kärnkraft genererar inga CO2-utsläpp. I Sverige produceras kärnkraft vid sex aktiva kärnreaktorer.

Sverige har ett av de lägsta klimatavtrycken per capita i världen om man begränsar sig till att titta på mer utvecklade länder. Stora länder som USA, Kina och Tyskland ligger fortfarande högt, men medan EU och USA har en nedåtgående trend, växer CO2-förbrukningen i Kina.

TEXT: Rickard Langenfeld