Nyheter

Industrins oro över elkrisen: ”Vi upplever att politiken inte hänger ihop”

Den svenska basindustrin är orolig för att tillförseln på säker och billig el ska sina. Foto: TT
Den svenska basindustrin är orolig för att tillförseln på säker och billig el ska sina. Foto: TT
Den svenska basindustrin är orolig för att tillförseln på säker och billig el ska sina. Foto: TT
Den svenska basindustrin är orolig för att tillförseln på säker och billig el ska sina. Foto: TT

Med den senaste tidens höga elpriser, som toppade häromdagen när spotpriset var uppe i över 2 kronor/kWh, börjar den svenska industrin bli nervös. ”Våra medlemmar och den svenska industrin överhuvudtaget har varit vana vid en stabil elförsörjning till en låg kostnad”, säger Mikael Möller på branschorganisationen IKEM.

4 feb 2021 05:49
Uppdaterad:
4 feb 2021 11:02

Med den senaste tidens höga elpriser, som toppade häromdagen när spotpriset var uppe i över 2 kronor/kWh, börjar den svenska industrin bli nervös. ”Våra medlemmar och den svenska industrin överhuvudtaget har varit vana vid en stabil elförsörjning till en låg kostnad”, säger Mikael Möller på branschorganisationen IKEM.

Elpriserna har stigit kraftigt under hela året i takt med kylan. Toppen nåddes i början av februari när priset under några timmar var uppe i över 2 kronor/kWh, vilket är flera gånger högre än normalt.

Detta slår mot den svenska industrin som är van vid tillgång till en stabil och relativt billig elförsörjning. Som en följd tvingades till exempel skogsföretaget Holmen att stoppa produktionen vid två av företagets enheter, skriver Dagens Industri.

– När elpriserna, som på måndagen når över 2 kronor per kilowattimme, är uppemot tio gånger så höga som normalt, är smärtgränsen passerad. Då kan vi inte köra våra anläggningar utan att förlora pengar och vi tvingas stänga ned en betydande del av produktionskapaciteten i våra mest elintensiva pappersbruk, uppgav Henrik Sjölund, vd för Holmen till Dagens Industri.

Vi upplever att politiken inte hänger ihop”

Mikael Möller är chef för näringspolitiska EU-frågor på branschorganisationen för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige. Han är även ansvarig för nätfrågor i SKGS, som är den svenska basindustrins samarbetesorganisation för energifrågor. 

Han menar att den svenska basindustrin är elintensiv och att den just nu planerar för stora investeringar i klimat och hållbarhet, vilket kräver stora mängder el.

– Vi befinner oss i en tid där vi jagar minskade utsläpp och våra industrier kan bidra och vara ledande. Men då måste de rätta förutsättningarna finnas på plats och det vi ser nu skapar en oro för om så är fallet, säger Mikael Möller.

En varningsklocka var sommarens händelser i södra Sverige som drabbades av en akut elkris mitt i sommaren.

– Vi såg att priserna steg kraftigt och att myndigheten Svenska kraftnät var tvungen att upphandla stödtjänster från Ringhals 1. Ett ansträngt läge i elförsörjningen en varm sommardag är inte vad någon förväntar sig. Självklart skapar en sådan extraordinär händelse en oro kring elsystemets förmåga att möta industrins behov, säger Mikael Möller.

Han menar att det också är en relativt ny situation för den svenska industrin.

– Våra medlemmar, och den svenska industrin överhuvudtaget, har varit vana vid en stabil elförsörjning till en låg kostnad, vilket också är en viktig konkurrensfördel. Att det skulle kunna uppstå elbrist, eller att priserna stiger så här kraftigt och snabbt är just den utveckling som industrin inte behöver, menar Mikael Möller.

Han pekar även på att politiken inte verkar hänga ihop med tanke på situationen i södra Sverige.

– Elproduktion i södra Sverige läggs ned samtidigt som överföringskapaciteten från norra Sverige inte finns på plats. Det bäddar för problem och våra anläggningar behöver ha el dygnets alla timmar. Det upplever vi som att politiken inte hänger ihop.

Kan det leda till att Sverige tappar investeringar?

– Vår industri konkurrerar med hela världen och det räcker inte bara med att elförsörjning finns på plats. Den måste också vara tillgänglig till en konkurrenskraftig kostnad. Hela den svenska och europeiska industrin planerar för att göra stora investeringar i klimat och hållbarhet, vilket kräver ett större eluttag. Många av våra stora industriföretag är koncerner med verksamhet över hela världen och självklart är elförsörjningen något man tar i beaktande innan man gör en investering, konstaterar Mikael Möller.

TEXT: Martin Berg