Vetenskap

IEA: Vi kommer sannolikt att nå målet för Parisavtalet

Faith Birol, verkställande direktör för International Energy Agency, som är en del av OECD, skriver i Financial Times att organisationen under våren 2021 kommer att presentera en plan för en koldioxidneutral energisektor till och med år 2050. Organisationens verkställande direktör tror till och med att det finns en chans att hejda uppvärmningen vid 1,5 grader.

14 jan 2021 12:12
Uppdaterad:
15 jan 2021 10:12

Faith Birol, verkställande direktör för International Energy Agency, som är en del av OECD, skriver i Financial Times att organisationen under våren 2021 kommer att presentera en plan för en koldioxidneutral energisektor till och med år 2050. Organisationens verkställande direktör tror till och med att det finns en chans att hejda uppvärmningen vid 1,5 grader.

IEA var länge ansedd som en udda organisation inom klimatforskningen, men sedan några år tillbaka ser de flesta seriösa klimatforskare fram emot organisationens årliga World Energy Outlook eftersom den också innehåller gedigna analyser av klimatet. Den senaste studien sammanfattades bland annat av Carbon Brief.

Det som skiljer IEA från FN:s klimatpanel IPCC är att IEA gör upp scenarier som inkluderar vad olika länder faktiskt har åtagit sig medan IPCC drar upp ett antal scenarier baserade på antaganden, men utan att man väger in vad länder har sagt att de ska göra eller faktiskt gör. För några år sedan började flera klimatforskare reagera på att IEA:s scenarier för CO2-utsläpp faktiskt var betydligt lägre än vad IPCC räknade med och det väckte relativt stor uppståndelse och debatt

I sin senaste World Energy Outlook gick IEA så långt att organisationen räknade på att världen är klimatneutral 2050. IEA gjorde gällande att utvecklingen faktiskt går fortare än vi tror och de framhöll bland annat att solel redan nu är den billigaste energikälla som världen någonsin har skådat, och ändå har prisfallet bara börjat. IEA påpekade också att priset på förnyelsebar energi hade sjunkit så kraftigt och så snabbt att ingen hade kunnat förutse den snabba utvecklingen.

”Vi kan klara 1,5 grader”

IEA framhöll också att Indien hade tänkt om och tänkte satsa på förnyelsebar energi istället för kolkraft. Varken Kina eller Indien hade åtagit sig att sänka sina CO2-utsläpp i Parisavtalet och indierna talade länge om att bygga ut kolkraften, men landet har nu tänkt om, förklarade IEA. Detta bekräftades också av den indiska regeringen.

IEA fortsätter nu alltså att ta sig ton och går nu ut med att man senare i vår tänker redovisa hur energisektorn ska bli klimatneutral till 2050, skriver organisationens verkställande direktör, Faith Birol, i Financial Times
Birol betonar att energisektorn står för två tredjedelar av världens CO2-utsläpp och det är därför viktigt att vi kan se att det finns en lösning på dessa utsläpp.

Faith Birol uttrycker optimism i artikeln. Han skriver att han nu är mer övertygad än någon gång tidigare om att världen kan uppfylla målen i Parisavtalet om att hålla temperaturökningen under två grader Celcius. Birol gör till och med gällande att 1,5 grader är nåbart.

Birol uppger dock i artikeln att hans optimism bygger på att hälften av alla bilar som säljs 2030 är elbilar och att vi gör ett antal tekniksprång.

TEXT: Rickard Langenfeld