Facebook noscript imageAfS till medlemsmöte efter konflikt och avhopp
Nyheter
AfS till medlemsmöte efter konflikt och avhopp
Gustav Kasselstrand, partiledare för Alternativ för Sverige. Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT.
Gustav Kasselstrand, partiledare för Alternativ för Sverige. Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT.

Efter ett svagt valresultat får partiledare Gustav Kasselstrand kritik för att lagt mer på sin egen lön än Afs hela valbudget. Bulletin har pratat med flera av avhopparna om vad som skedde bakom scenerna.

I december valde Alternativ för Sverige (AfS) en ny partistyrelse enhälligt på partiets rikskongress. Ett par månader senare hoppade nästan halva styrelsen av efter ett extrainkallat styrelsemöte.

Bulletin har pratat med flera av avhopparna om vad som skedde bakom scenerna. Enligt flera av dessa kritiker beror missnöjet på att Gustav Kasselstrand hade vilselett styrelsen om sina inkomster och tagit ut för hög lön. Utöver kritiken att partiledningen skor sig på partiets bekostnad är en anklagelse att grundaren styrt enväldigt.

Lönestatistik som Bulletin tagit del av visar att i medeltal 70 procent av de årliga medlemsintäkterna, cirka två miljoner kronor de senaste fyra åren, har gått till partisekreteraren och partiledarens ersättning. Budget för valkampanjen 2022 var cirka en miljon kronor.

AfS har ont om pengar vilket exempelvis begränsade partiets möjligheter att bland annat dela ut flygblad. Samtidigt är partiledare Gustav Kasselstrand och partisekreteraren Per Sefastsson de enda i partiet som får lön.

– En del i styrelsen visste detta men det var nytt för många. Det som var nytt för alla är att Gustav Kasselstrand har försörjning från tidningen Nya Tider, vilket han hade dolt för styrelsen, säger en källa.

Lönen sattes år 2019 till 30 000 kronor per månad, baserad på medianlönen. Kasselstrand är deltidsanställd och har fått 75 procent av detta belopp, medan partisekreterare Per Sefastsson har en anställning på 20 procent med samma medianlön.

Eftersom AfS är ett litet parti har dessa relativ blygsamma löner ändå förbrukat en stor del av partiets resurser. AfS har utöver medlemsintäkter, donationer och andra inkomster många medlemmar som har jobbat ideellt och tvingats köpa sitt eget valmaterial.

Gustav Kasselstrands försvar är att han genom sitt politiska engagemang förlorar andra inkomster, samt att det är styrelsen själva som fattat beslut om hans lön.

Styrelseavhopparna menar dock att de godkände dessa löner då de trodde att Gustav Kasselstrand saknade alternativ försörjning. När det uppdagades att han fick betalt för att skriva under pseudonym för tidningen Nya Tider kände sig flera förda bakom ljuset.

Flera avhoppare menar också att de inte kände till att partisekreterare Per Sefastsson har haft förhållandevis höga inkomster.

Andreas Feymark från Varberg är en de av fem som lämnade styrelsen i slutet av februari, och är den enda av kritikerna som var villig att föra fram sin kritik öppet.

– Det har under en längre tid funnits en kritik mot hur partiet fungerar organisatoriskt och att vi borde göra andra prioriteringar rent ekonomiskt.

– Flygbladet blev en utlösande faktor i den här konflikten. Det blev svart på vitt att det inte håller ekonomiskt med de här anställningarna.

En annan kritik är att Gustav Kasselstrand bosatt sig i Finland och trots sin anställning inte varit tillräckligt aktiv, annat än under valkampanjer 2018 och 2022. Partiledaren kom inte till Sverige på många av partistyrelsens möten utan deltog via videolänk från Finland.

Efter ett svagt valresultat 2022 ville flera i AfS diskutera förändringar av partiets strategi, inklusive lönekostnaderna. Missnöjet ökade när Gustav Kasselstrand och partisekreterare Per Sefastsson i början av 2023 i stället föreslog en löneökning för sig själva för att kompensera för inflation, samt enligt mötesprotokollet bad om tjänstepensioner på 4,5 procent.

Detta uppfattades som provocerande givet partiets svaga resultat, samt att alla andra arbetade ideellt och inte krävde betalt.

En källa säger:

– Gustav krävde en lönehöjning kort efter att vi fick kännedom om hans jobb på Nya Tider. Under valrörelsen uppmanade han att dela ut färre flygblad då partiet har det tufft ekonomiskt och behöver man fler flygblad måste man bekosta själv. Nu började allt fler tappa förtroende för Gustav och Per då de underpresterat och inte genomfört det arbete som de tidigare lovat.

Kritiken mot partiledningen är extra känslig för AfS eftersom partiet profilerat sig genom att föra en kamp mot den politiska eliten. I sitt partiprogram skriver partiet bland annat att ”politik inte bör vara ett yrke eller en karriär, utan åter ses som ett kall och ett uppdrag” samt att den som blir politiker inte ska bli det ”av finansiell anledning”.

Inför ett digitalt extrainkallat partistyrelsemöte den 26 februari hade en majoritet av styrelsen begärt diskussion och ett nytt beslut om Kasselstrands och Sefastssons anställningar.

– Det vi främst reagerade på var att vi inte haft någon diskussion i partistyrelsen gällande strategi fram till Europavalet eller att det skulle tas fram ett allmänt flygblad samt att flera av oss upplevde satsningen som väldigt sparsam och livlös, säger en av Bulletins källor.

När man pratar med avhopparna är kritiken också att Kasselstrand tillsätter sina vänner på viktiga poster trots att de uppfattats som olämpliga, samt att styrelsens formella roll inte respekteras.

En avhoppare säger:

– Jag är besviken över att Gustav, som hårt kritiserat toppstyrning inom SD, är värre än SD. Alla försök till dialog och förslag på förändringar ignorerades.

En annan av de tidigare styrelsemedlemmarna menar:

– Per och Gustav har varit ointresserade av att inkludera styrelsen i det organisatoriska arbetet. Inför ett möte hade Gustav och Per brutit mot stadgarna genom att ta beslut i frågor som behövde en majoritet av styrelsen. Alla försök till dialog med synpunkter bemöttes med ilska och personangrepp. När styrelsen ville diskutera att sänka deras löner hotade Gustav Kasselstrand med att avgå och kalla till extrakongress.

Bulletin har sökt partiledningen och flera i den kvarvarande styrelsen för en kommentar, men inte fått svar. I en video kommenterar dock Gustav Kasselstrand konflikten i partiet så här:

– Det fanns en konflikt. Den blev allt mer intensiv på några dagar. Den kulminerade i ett extrainsatt partistyrelsemöte där vi skulle diskutera saken. Efter det här mötet valde fem ledamöter att lämna styrelsen.

– Somliga tycks fortsätta den här konflikten genom att gå till media och alternativmedia med direkta lögner eller fulvinklingar eller grova anklagelser. Jag tänker inte i detalj gå in på dom. Jag har dessutom varit helt öppen inför styrelsen med den information man nu påstår sig kritisera. De har vetat om allting. Under lång tid.

Enligt Gustav Kasselstrand fortsätter arbetet i AfS som vanligt.

– Medlemmar och sympatisörer kommer inte att märka av någon skillnad i partiets operativa verksamhet. Partiets politik är givetvis oförändrad, vilket heller inte varit en stridsfråga i styrelsen.

Jonas Hållén

Reporter
mail: jonas.hallen@bulletin.nu

 

fakta

Om AFS och partiledningens löner

AfS bildades av Gustav Kasselstrand och andra personer som tillhört Sverigedemokraternas dåvarande ungdomsförbund, SDU. En konflikt mellan moderpartiet och det mer radikala ungdomsförbundet hade dessförinnan lett till att SD klippt banden med SDU.

I valet 2018 blev AfS det näst största partiet utanför riksdagen med 0,31 procent av rösterna.

I förra valet val backade partiet och fick 0,26 procent av rösterna. Största parti utanför riksdagen blev nystartade Nyans.

Fakta partiledningens löner:

Partiledaren Gustav Kasselstrand uppges få betalt motsvarande 75 procent av en medianlön, medan partisekreteraren Per Sefastsson arbetar 20 procent åt partiet. Medianlönen i Sverige är 33 200 kronor. Medianlön är den mittersta lönen i en grupp löner som sorterats i storleksordning från den lägsta till den högsta.

Kasselstrand, som är folkbokförd i Finland, deklarerade inte någon tjänsteinkomst (lön) 2020 och 2021, men nästan 166 000 kronor i näringsinkomst i den egna firman 2021. För 2022 fann Bulletin inga uppgifter (alla deklarationer är inte klara).

Sefastsson har under år 2021 deklarerat för cirka 780 000 kronor i lön och inkomst av kapital.

För att räknas som höginkomsttagare måste man tjäna drygt 600 000 kronor.