Facebook noscript imageIntegritetspolicy för Bulletin AB

Integritetspolicy för Bulletin AB

Övergripande riktlinjer

De personuppgifter vi samlar in är i första hand de som du själv uppger till oss, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. När du registrerar dig som prenumerant, gör en transaktion, prenumererar på utskick, mailar oss eller beställer något på vår webbsida lagras dina personuppgifter så länge det behövs och för det syfte för vilket de är insamlade.

Vi delar inte dina personuppgifter med andra. De stannar hos oss, förutom när vi har avtal med tredje part som upprätthåller samma skyddsnivå som vi. Exempel på sådan part kan vara företag som förmedlar tjänst eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade, och du kan säga nej till direkt marknadskommunikation från oss.

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Därför samlar vi in uppgifter

Som prenumerant har vi ett avtal med dig som kund. För att du ska få tjänsten som du har beställt måste vi ha information om dig. Vi kan till exempel använda dina personuppgifter för analyser och för att förbättra våra tjänster.

Information vi samlar in automatiskt

Vi kan komma att automatiskt samla in information om dig, exempelvis via Google Analytics, som hjälper oss förstå hur våra kunder använder tjänsterna vi erbjuder och vilket innehåll som skapar mest engagemang och läsning. Vi samlar in sådan information med hjälp av cookies (kakor) och liknande tekniker när du använder, loggar in på eller interagerar med oss via våra webbsidor, vår app eller andra elektroniska kanaler.

Vi kan till exempel samla in information om vilken typ av enhet du använder när du går in på våra webbsidor, operativsystem och version, din IP-adress, ungefärlig geografisk plats som angetts via din IP-adress, vilken webbläsare du använder, sidorna du besöker på våra webbplatser samt hur du samverkar med innehållet som är tillgängligt på våra webbplatser.

Personuppgiftsansvarig

Företaget Bulletin AB ansvarar juridiskt för behandlingen av dina personuppgifter, med kontaktinformation enligt nedan.

Namn: Bulletin ABOrg.nr: 559268-5662Adress: Box 410, 111 73 Stockholm

Uppgifter du tillhandahåller oss

Bulletin AB behandlar dina uppgifter när du blir kund hos oss. Detta sker till exempel på vår webbsida vid beställning av prenumeration, eller vid mailkontakt med anställda på Bulletin AB. Följande kategorier av personuppgifter kan komma att behandlas:

  • Namn: Bulletin AB
  • Org.nr: 559268-5662
  • Adress: Box 410, 111 73 Stockholm

Behandling av personuppgifter

För att vi ska veta vem som prenumererar, deltar i digitala webbinarier och möten, vid registrering av exempelvis nyhetsbrev, anmälningslistor för event etc. behöver vi de personuppgifter som du lämnar vid registrering, köp och anmälan. I och med att du registrerar och anmäler dig bekräftar du ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter.

De personuppgifter du lämnar kan även komma att användas för kontakt med dig innan, under och efter ovan nämnda tillfällen, men också för att skicka ut länk till digitala sändningar, nyhetsbrev etc. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter.

Ändring av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter rättade eller, under särskilda förutsättningar, begränsade. Om du anser att vi behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade. Du har även rätt att få dina uppgifter raderade – bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet, eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Notera att det icke desto mindre kan finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

Prenumeranter

När du registrerar dig som prenumerant är Bulletin AB din avtalspart som hanterar dina personuppgifter. Dessa uppgifter är namn, personnummer, adress, telefonnummer och IP-nummer. De uppgifterna behöver vi för att du ska kunna logga in och ta del av låst material bakom betalvägg, samt för att kunna kontakta dig om det skulle behövas.

Om du är registrerad prenumerant och uppdaterar uppgifter sparar vi dina gamla uppgifter i tolv månader för att kunna spåra ändringar och för att vår kundtjänst ska kunna genomföra felsökning om så krävs.

Uppgifter från andra källor

Vi kan motta uppgifter om dig från andra källor, inklusive tredje part. Vi skyddar de uppgifter som vi får från tredje part i enlighet med praxis som beskrivs i denna policy och vi följer också ytterligare restriktioner som datakällan ålägger.

Tredje parter

Vid köp på vår webbplats behandlas den finansiella informationen primärt av Bambora, vilket sker i enlighet med bolagets integritetspolicy. Du kan ta del av Bamboras integritetspolicy genom att klicka här. Denna tredje part är – liksom myndigheter, kreditupplysningsföretag, inlösare och andra finansiella institut – självständigt personuppgiftsansvarig. Detta betyder att vi inte kan diktera hur den information som vi tillhandahåller ska behandlas. När personuppgifter delas med självständig personuppgiftsansvarig tredje part gäller således dennes policies och processer för personuppgiftshantering.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med myndigheter, i den utsträckning som vi har laglig skyldighet att göra så. Sådana myndigheter inkluderar bland andra Skatteverket, Polismyndigheten och andra relevanta tillsynsmyndigheter. Vi kan också komma att behöva lämna information till behöriga myndigheter om din användning av våra tjänster – exempelvis gällande omsättning från dina köp till Bolagsverket och Skatteverket, i enlighet med gällande lagkrav, vilket kan innehålla personuppgifter såsom ditt namn, adress och information gällande transaktioner som du genomfört vid användning av våra tjänster eller köp av våra produkter.

Cookies

Bulletins webbplats skapar ett antal cookies för att säkerställa driften av webbplatsen respektive behålla information om exempelvis prenumerationsinformation, betalning etc. när du går från en sida till en annan. Samtliga cookies är anonyma och ingen annan än den som har tillgång till din dator kan se att du besökt vår webbplats.

Användning av cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Det finns olika typer av cookies. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden som du är inne på en webbsida; sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Hantera och radera cookies

Du kan själv radera cookies från din webbläsare och din enhet, liksom göra inställningar i din webbläsare för om och hur lokal information får lagras. Om du väljer att inaktivera cookies kan det innebära att vissa funktioner på våra sajter slutar att fungera, samt att inställningar och inloggningar inte sparas. Om du avaktiverar en cookie eller en kategori av cookies tas de inte bort från din webbläsare, detta måste du själv göra. Exakt hur du går tillväga beror på din enhet och vilken webbläsare du använder. Om din webbläsare är inställd på att ta emot cookies och du besöker vår webbplats, samtycker du till att lagra cookies från vår webbplats.

Lagring av information

Bulletin AB behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att du ska kunna använda webbplatsen och dina tjänster hos oss. De sparas också i händelse av tvist och i enlighet med gällande lag.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.