Facebook noscript imageAlla bidrag du kan söka direkt när du folkbokfört dig i Sverige
Ekonomi
Alla bidrag du kan söka direkt när du folkbokfört dig i Sverige
Foto: Johan Nilsson/TT
Foto: Johan Nilsson/TT

När man folkbokför sig i Sverige kan man vara berättigad till ett flertal olika ersättningar – utan ha betalat in ett enda öre i det svenska välfärdssystemet. Efter en individuell prövning kan man bland annat få bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd och föräldrapenning, samt fler förmåner om man är sjuk eller har funktionsnedsättningar.

Bulletin fick uppgifter om att det sociala skyddnätet, se lista nedan, börjar att gälla så snart som man blir folkbokförd i Sverige, även om man inte betalat en krona i skatt än.

När Bulletin kontaktar Försäkringskassan i frågan bekräftar myndigheten, om ”man är bosatt och har en legal vistelse i Sverige” kan man vara berättigad till 16 olika förmåner utan att behöva kvalificera sig in i det sociala skyddsnätet genom att ha betalat in skatt. Det rör sig om:

 • bostadsbidrag
 • bostadstillägg
 • barnbidrag och förlängt barnbidrag
 • föräldrapenning på lägstnivå och grundnivå
 • underhållstöd (när den andre föräldern inte betalar underhållet)
 • sjukpenning i särskilda fall och boendetillägg
 • statligt tandvårdstöd
 • assistansersättning
 • handikappersättning
 • omvårdnadsbidrag (för föräldrar med barn med funktionsnedsättningar)
 • merkostnadsersättning (för merkostnader till följd av ett barns funktionsnedsättning)
 • rehabilitering
 • aktivitetsersättning och sjukersättning i form av garantiersättning
 • ersättning enligt gränsjukvårdsförordningen
 • adoptionsbidrag
 • bilstöd

De betalas ut ”efter en individuell prövning om man uppfyller de villkor som är förknippade med respektive förmåner,” skriver Försäkringskassan till Bulletin.

Läs även: Bidragsfusk i 5 procent av stickproverna i Uppsala

Dorothée Enskog

fakta

Folkbokförd

För att bli folkbokförd krävs att du har för avsikt att vistas i Sverige i minst ett år och att du också har rätt att vistas här i minst ett år.

I folkbokföringen registreras uppgifter om dig som till exempel adress, födelsetid, namn och civilstånd. När du blir folkbokförd första gången i Sverige får du ett personnummer. Det är Skatteverket som beslutar om du uppfyller förutsättningarna för att bli folkbokförd.

Du har rätt att visats i Sverige om du är medborgare i ett nordiskt* land, har uppehållsrätt som EES-medborgare, uppehållsstatus som brittisk medborgare eller familjemedlem eller om du har uppehållstillstånd från Migrationsverket.

Anmäla

Du behöver anmäla att du har flyttat till Sverige. Det gör du vid ett besök på ett servicekontor. Alla i din familj som flyttar till Sverige ska besöka servicekontoret. Vilka dokument du ska ha med beror på vilket medborgarskap du har.

*I Norden ingår Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.

Källa: Skatteverket