Asien driver upp oljekonsumtionen till rekordnivåer
Ekonomi
Asien driver upp oljekonsumtionen till rekordnivåer
En oljepump i Texas, USA.
Foto: Eli Hartman/AP
En oljepump i Texas, USA. Foto: Eli Hartman/AP

Fram till 2023 räknar det internationella energiorganet IEA med att efterfrågan på olja är tillbaka på samma nivå som 2019, det vill säga före pandemin. IEA räknar också med att den globala efterfrågan når en rekordnivå 2026, om inte regeringar världen över snabbar på beslut om klimatmål.

17 Mar 2021 09:56
Uppdaterad:
17 Mar 2021 10:10

"Covid-19-krisen medförde en historisk nedgång i global efterfrågan på olja men inte nödvändigtvis en bestående sådan", säger chefen för IEA Fatih Birol, i ett pressmeddelande.

I sin femårsprognos räknar IEA med en ökning i efterfrågan varje år. År 2026 bedömer IEA att efterfrågan kommer att ligga på 104 miljoner fat per dag, vilket är fyra procent högre än nivån 2019. Ökningen man nu ser framför sig är dock något lägre än om pandemin inte hade inträffat.

För att främja en övergång till andra energislag än fossila krävs krafttag från regeringar samt väsentliga beteendeförändringar, enligt IEA.

Enligt IEA är det Asien som står för 90 procent av uppgången i oljekonsumtionen, samtidigt som många utvecklade ekonomier inte kommer att återgå till den oljekonsumtion som rådde före pandemin.

Helena Wande/TT/Nyhetsredaktionen