Facebook noscript imageDEBATT: Ny regering men samma problem för Öresundspendlare
Debatt
DEBATT: Ny regering men samma problem för Öresundspendlare
Gräns- och id-kontroller hotar Öresundsregionen, enligt dagens debattör Christer Persson. Foto: Johan Nilsson/TT / Privat
Gräns- och id-kontroller hotar Öresundsregionen, enligt dagens debattör Christer Persson. Foto: Johan Nilsson/TT / Privat

Först flyktingkrisen 2015 och senare coronapandemin har lagt en rejäl hämsko på pendlandet mellan Sverige och Danmark, och trots kritik om brott mot EU:s fria rörlighet finns gränskontrollerna kvar. Nu tycks Tidöavtalet oroande även öppna för återupptagna id-kontroller, något som skulle utgöra ett direkt hot mot den ekonomiska integrationen av Öresundsregionen, skriver docent Christer Persson.

Låt mig inleda med att säga att jag förvisso är medlem av Metroklubben, men att detta inlägg enbart är mitt eget. Klubben är en grupp som bildats inom den ideella föreningen Future City Malmö. Syftet är att med olika opinionsbildande aktiviteter arbeta för att Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn kan förverkligas. Metron skulle vara en snabb och bekväm tunnelbana mellan centrala Malmö och Köpenhamn med koppling till det köpenhamnska metrosystemet och med möjlighet till utbyggnad av ett tunnelbanesystem i Malmö. Samtal förs fortlöpande med Malmö stad både med tjänstepersoner och politiska företrädare. Detta gäller även Region Skåne. Trafikverket har i uppdrag att närmare utreda nya Öresundsförbindelser.

Läs även: Tusentals avvisade vid gränsen mot Danmark

Metroklubben har genom en dialog med bland andra pendlarföreningarna ett andra syfte, nämligen att bidra till att skapa så goda resevillkor som möjligt för alla resenärer mellan Sverige och Danmark. Sedan långt tillbaka finns flera gränshinder. I samband med migrationsvågen 2015 respektive pandemin 2020 ökade gränshindren dramatiskt genom gränskontroller, id-kontroller och även stängning av gränsen. I dag kvarstår gränskontrollerna som görs av polisen vid inresa till Sverige från Danmark, medan det omvända inte gäller. Dock kan den danska polisen göra stickprovskontroller.

EU:s regler säger att du som EU-medborgare har rätt till fri rörlighet. Det innebär att du har rätt att resa, arbeta och bo i ett annat EU-land. De flesta EU-länder, inklusive Sverige och Danmark, är också Schengenländer och som medborgare har du rätt att resa till andra Schengenländer utan gränskontroller. Det finns ett visst utrymme i en kris att under kortare perioder införa till exempel gränskontroller. Detta har Sverige tillämpat. I januari 2016 införde Sverige gränskontroller under sex månader som sedan förlängdes under ytterligare perioder och fortfarande är på plats. Detta är helt emot vad EU stadgar och Sverige har mottagit mycket kritik och fått flera påpekanden om att gränskontrollerna måste bort. Sverige hävdar dock att situationen fortfarande kräver gränskontroller och hänvisar till ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige. Även Danmark har infört tillfälliga gränskontroller.

Den här situationen undergräver ett smidigt resande, inte minst genom att restiden förlängs då tågen från Danmark måste ha ett längre uppehåll vid Hyllie station. Detta drabbar alla resenärer, men främst pendlarna som korsar Sundet varje dag. Under tiden med id-kontroller var läget mycket sämre. Det så kallade transportörsansvaret gjorde att kontrollerna skulle genomföras av bussbolagen, tågbolagen och passagerarfartygen vilket drabbade dessa verksamheter ekonomiskt, eftersom de behövde mer personal. Nyligen ”hotade” svenska regeringen med att återinföra id-kontrollerna, men en lokal och regional opinion med ledande politiker och näringslivsföreträdare i spetsen lyckades för tillfället stoppa detta.

Sverige har nyligen fått en borgerlig regering som stöds av Sverigedemokraterna. Tillsammans har de fyra partierna, där Sverigedemokraterna är störst, ingått ett avtal benämnt Tidöavtalet. I detta finns för Öresundsregionen oroande skrivningar kring gränsfrågorna som bland annat berör Danmark. En av rubrikerna i avtalet lyder: ”Inre gränskontroller till Sverige ska stärkas”. Bland förslagen finns följande:

Föreslå författningsändringar som innebär att regeringen ska ha möjlighet att återinföra identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat.

Regeringen avser här att stärka sina möjligheter att införa id-kontroller genom att författningen ändras. Då blir det mycket lättare att slå till. Detta strider som tidigare påpekats mot EU:s regler. Om existerande gränskontroller utökas med mer eller mindre permanenta id-kontroller enligt tidigare modell kommer detta att drabba alla resenärer som reser över gränsen inom Öresundsregionen. Regionen som precis är på väg att återhämta sig från migrationsvågen och pandemin kommer ånyo att möta välkända problem som främst påverkar pendlarna.

De långtgående ambitionerna att utveckla en gemensam arbets- och bostadsmarknad kommer att utmanas och integrationen kommer att försvåras. Det kan inte nog betonas vilken viktig roll som arbetstillfällen på danska sidan spelar för många, särskilt ungdomar. Men det kommer även att få effekter på privatresor i samband med shopping, kultur, rekreation, sport och inte att förglömma resor till Kastrup.

Med de svåra åren för resandet i färskt minne kan man undra om människor är beredda att nu och i framtiden ta risken att bo och arbeta på olika sidor gränsen. Hur många är villiga att utstå osäkerheter som gör det svårt att få vardagslivet att fungera? Sannolikt står många i valet och kvalet. En del kastar nog in handduken och ser till att undvika gränspendlingen.

Läs även: Skåne vill vara med och betala Öresundstunnel

Sammantaget kan sägas att det regionalt och lokalt omhuldade Öresundsregionala integrationsprojektet kommer att få sig en allvarlig törn. Återigen avslöjar den svenska regeringen sin brist på insikt om Öresundsregionens värde för hela Sverige. Ointresset inför regionens problem nonchaleras och nationella hänsyn prioriteras utan att man överväger andra vägar att nå sina mål. Öresundsregionens väl och ve betyder lite i ett Stockholmsbaserat perspektiv på Sverige. Ibland undrar man om det finns en underliggande rädsla för att Stockholm ska överflyglas av Köpenhamn. Att Skåne i det sammanhanget ska hållas kort så att pengar och makt inte spiller över gränsen till Storköpenhamn.

Denna situation kan även få en direkt effekt på diskussionerna kring nästa fasta förbindelse över Sundet. I den frågan, som underströks inledningsvis, har Metroklubben tagit definitiv ställning. Klubben förordar Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn, gärna i kombination med en vägtunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Så det återstår att övertyga regeringarna på båda sidor om att det inom snar framtid krävs ett beslut om en ny fast förbindelse. Inte minst i ljuset av den snart färdiga Fehmarnförbindelsen mellan Tyskland och Danmark.

Öresundsbron riskerar att bli en flaskhals för transporterna över Sundet, vilket kan få allvarliga konsekvenser för svenska exportföretag. Dessutom kan det allvarligt hämma resandet inom Öresundsregionen, men även transitresorna genom vår region. Det är ingen överdrift att konstatera att stora ekonomiska intressen står på spel. Att bortse från detta skulle skada både Sverige och Danmark.

Läs även: Flera års ras för trafiken över Öresund

Christer Persson
Docent och tidigare utvecklingschef i Malmö stad

Bulletin Debatt

Detta är ett debattinlägg i Bulletin. Debattören svarar för sina åsikter i debattartikeln. Vill du publicera dig på Bulletin Debatt eller inkomma med replik? Skicka artikelförslag till debatt@bulletin.nu