Facebook noscript imageDEBATT: Socialdemokraternas bankskatt straffar vanligt folk och företagare
Debatt
DEBATT: Socialdemokraternas bankskatt straffar vanligt folk och företagare
Foto: Elias Ljungberg
Foto: Elias Ljungberg

Regeringen driver en vänsterpopulistisk och rent tillväxtfientlig politik och tycks ha bestämt sig för att köra en av Stockholms viktigaste industrigrenar i botten, skriver Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande i Lidingö stad.

Regeringens förra förslag på bankskatt totalsågades av tunga remissinstanser som Finansinspektionen och Riksgälden, men det har inte hindrat S från att nu lägga fram ett snarlikt förslag med stöd av C, L och Mp. Finansminister Magdalena Andersson (S) ser ”väldigt stora vinster” i bankerna att beskatta (DN 24/5), men den nya bankskatten utgör en fullskalig attack på en av Stockholms viktigaste industrigrenar. 

Inte bara slår den mot småföretag som är beroende av lokala banker, utan den förstör också bankers internationella konkurrenskraft då även verksamheten utomlands påverkas. I dagsläget står finanssektorn för 160 miljarder av svensk BNP, 85 000 arbeten och stora skatteintäkter. Sverige har en historia av att ligga i framkant i den tekniska utvecklingen. Finanssektorn är starkt koncentrerad till Stockholmsregionen med 110 av de totalt 160 miljarder kronor som branschen står för av svensk BNP. 

Oroväckande nog ser vi en negativ utveckling där sektorns andel av bruttoregionprodukten har minskat från nio procent till sju procent på bara några få år. 
 

Regeringen tackar varje dag nej till nya företag och nya jobb genom att motarbeta finanssektorn med sin tillväxtfientliga politik. Banker drivs ur landet och nu föreslås ännu en mycket skadlig bankskatt. Det är häpnadsväckande oansvarigt att samtidigt som massarbetslöshet råder lägga fram förslag som hotar svensk tillväxt, men regeringen har gjort det tydligt att de inte är intresserade av nya arbeten i den finansiella sektorn. 

Genom att aktivt motarbeta tillväxt i den svenska finanssektorn har de redan fått Nordea att flytta till Finland och fler företag kommer att följa efter om inte något förändras. 
Den nya bankskatten skulle göra det dyrare för företag och privatpersoner att investera då kostnaderna för finansiering och att låna pengar ökar. 

Särskilt illa är det att detta främst kommer att drabba svenska småföretag som till skillnad från de större bankerna inte har tillgång till vare sig internationellt kapital eller obligationsmarknaden. Med kirurgisk precision vill regeringen och januaripartierna på detta sätt hindra småföretagens möjligheter att växa och därmed sätta käppar i hjulet för den sektor där nya jobb växer snabbast. 
 

Samtidigt drabbas utländska banker inte av skatten, utan den slår enbart mot svenska företag. Därmed kommer vi få samma effekt som med valpskatten på 1980-talet då man lade skatt på aktiehandel med konsekvensen att handeln flyttade till London, Paris och Frankfurt. De utländska bankerna kan växa samtidigt som de svenska bankerna får sämre förutsättningar. 

Utöver detta så vill man beskatta svenska bankers filialer så att de får sämre möjligheter än konkurrenterna att stödja svenska bolag internationellt. Medvetet vill regeringen på detta sätt förstöra svenska bankers internationella konkurrenskraft.
 

Finansministern menar att skatten är en avgift för att hantera riskerna i systemet, det vill säga att storbankerna ska betala för att staten är yttersta garant när systemviktiga banker hamnar i kris. Men det är bara ett svepskäl. I det fall Finansinspektionen vore bekymrad över att risken skulle öka för mycket så skärper de helt enkelt kapitalkraven i banksystemet, men utan att åderlåta bankerna på kapital. Snarare är den nya bankskatten ett uttryck för att regeringen ser en möjlighet att stärka de offentliga finanserna med 5–6 miljarder kronor per år, men effekten blir den rakt motsatta då Sverige som en följd förlorar tillväxt, nya jobb och ökat skatteunderlag. 
 

Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och svensk välfärds huvudsakliga finansiär. Stockholm har dessutom förutsättningarna och potentialen att växa som europeiskt finanscentrum med fler jobb och ökade skatteintäkter som resultat. Därför bör Stockholmsregionens framtida tillväxt och utveckling vara utgångspunkten för regeringens samlade återhämtningspolitik och alla planer på en bankskatt slutgiltigt begravas. 

Regeringen bör omedelbart inleda dialog med branschaktörer och Stockholmsregionen i syfte att ta fram konkreta förslag på hur svensk konkurrenskraft inom finanssektorn ska stärkas och sluta upp med att straffbeskatta en tillväxtskapande industrigren.
Sverige behöver säga nej till vänsterpopulistiska bankskatter och ja till tillväxt!

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande Lidingö, med över 20 års erfarenhet från bank- och finansbranschen.

Debatt

Redaktionssekreterare kulturred. samt korrläsare