Facebook noscript imageDömd våldtäktsman mister sin flyktingstatus
Nyheter
Dömd våldtäktsman mister sin flyktingstatus
Kammarrätten i Stockholm där migrationsöverdomstolen sitter. Arkivbild. Foto: Bertil Ericson/ TT
Kammarrätten i Stockholm där migrationsöverdomstolen sitter. Arkivbild. Foto: Bertil Ericson/ TT

En syrisk man blir av med sin rätt till flyktingstatus i Sverige sedan han dömts för våldtäkt. Migrationsöverdomstolen har slagit fast att mannens brott var så grovt att det är förenligt med fara för allmänhetens säkerhet att låta mannen stanna i Sverige. Mannen kommer ändå att kunna stanna i Sverige men utan flyktingstatus.

Mannen kom som flykting till Sverige från Syrien 2016. Efter tre år i landet dömdes han till fängelse för att ha våldtagit en kvinna och det beslutades att mannen ska utvisas. Migrationsdomstolen beslutade att mannens flyktingstatus kunde upphävas med hänvisning till det brott han begått.

Ärendet överklagades till högsta instans som är Migrationsöverdomstolen. Mannen flydde från Syrien för att undvika militärtjänstgöring vilket han hänvisade till i sin överklagan.

Domstolen går med på att mannen ursprungligen ska betraktas som flykting då det finns en stor sannolikhet att han vid ett återvändande till Syrien kan komma att inkallas till regimens armé.

Avvägningen som rätten behövt göra är huruvida mannens brott är att betrakta som synnerligen grovt och om hans närvaro i Sverige är ”förenat med allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet”.

Eftersom att mannen dömts för en våldtäkt där han använt fysiskt våld och hotat offret med att han bar kniv ansåg rätten att brottet var så allvarligt att mannen inte längre har rätt till flyktingstatus.

På grund av verkställningshinder kan mannen inte utvisas. Eftersom att han vägrat militärtjänstgöring i sitt hemland bedöms han av migrationsdomstolen riskera fara för sitt liv om han skulle återvända. Han har beviljats tillfälligt uppehållstillstånd i sex månader men utan en flyktingstatus som upphävdes eftersom han bedömdes utgöra en fara för allmän säkerhet i Sverige.

I en tidigare version uppgavs att mannen skulle utvisas.

Läs även: Uppsalaman åtalas för grov kvinnofridskränkning

Läs även: Våldtäkt i Vitabergsparken

Simon Nilsson

Stöd oberoende journalistik och prenumerera på Bulletin.

Sverige förtjänar det bästa!