Facebook noscript imageFler asylsökande till Sverige väntas i år
Nyheter
Fler asylsökande till Sverige väntas i år
Fler beräknas söka asyl i år.
Foto: Adam Wrafter/SvD/TT.
Fler beräknas söka asyl i år. Foto: Adam Wrafter/SvD/TT.

Migrationsverket skriver upp prognosen över antalet asylsökande till Sverige i år. Samtidigt är det allt fler som vill bli svenska medborgare – förra året slog ärendena rekord.

– I år väntas det komma ungefär 16 000 personer för att söka asyl i Sverige. Det är något fler än förra året då vi hade 13 000 sökande, vilket var den lägsta noteringen på 20 år, säger Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.

Även om det är svårt att förutspå hur restriktionerna över världen utvecklas utgår Migrationsverket från att situationen efter sommaren kommer att vara mer normaliserad.

– Vi tror då att vi kommer att se en liten ökning jämfört med förra året i antal asylsökande, säger Henrik Holmer.

Många vill bli medborgare

Samtidigt fortsätter antalet ansökningar om svenskt medborgarskap att ligga på historiskt höga nivåer. I fjol slog antalet ansökningar rekord med 87 000. I år väntas 73 000.

– Den grundläggande förklaringen till det är att det kom väldigt många människor som sökte asyl under åren fram till 2015. Nu har det gått närmare fem år och då öppnas möjligheten för dem som fått uppehållstillstånd att bli svenska medborgare, säger Henrik Holmer.

Kön är lång och Migrationsverket jobbar för att kunna ge besked till alla. Henrik Holmer betonar samtidigt att det är viktigt att inte tumma på rättssäkerheten.

– Medborgarskap är ett oåterkalleligt beslut. Har man en gång blivit medborgare i Sverige kan man inte fråntas det medborgarskapet. Därför är det naturligtvis väldigt viktigt att vi granskar varje ansökan noggrant för att vi inte ska bevilja medborgarskap till personer som inte har rätt till det.

Faktorer som kan diskvalificera är exempelvis om personen dömts för brott eller bedöms utgöra ett säkerhetshot.

Händelserikt år

Under året kommer också nya regelverk om migration att komma på plats både i Sverige och i EU.

Lagen om tillfälliga uppehållstillstånd upphör att gälla den 19 juli. Frågan är om riksdagen hunnit anta en ny migrationslagstiftning till dess. Annars kommer utlänningslagen att börja gälla igen. Dessutom väntas en ny lag om säkra ursprungsländer den 1 maj i år. Även EU arbetar med förändrade lagar på asylområdet.

Inget av detta har Migrationsverket beaktat i sin prognos.

– Det kommer naturligtvis att sätta stora avtryck beroende på vilken lagstiftning som kommer att gälla, säger Henrik Holmer.

TEXT: Anja Haglund/TT
 

Migrationsverkets prognos för 2021:

Asylansökningar: 16 000

Asyl, förlängningsansökningar: 34 000

Arbetsmarknadsärenden: 81 000

Studerandeärenden: 24 000

Anknytningsärenden: 45 000

Medborgarskapsärenden: 73 000

Nästa prognos lämnas till regeringen den 4 maj.

Källa: Migrationsverket

TT Nyheter

Stöd oberoende journalistik och prenumerera på Bulletin.

Sverige förtjänar det bästa!