Facebook noscript imageGlobal studie: Munskydd den mest effektiva åtgärden för att minska covid-19-fall
Vetenskap
Global studie: Munskydd den mest effektiva åtgärden för att minska covid-19-fall
Foto: Erik Simander/TT
Foto: Erik Simander/TT

Bärandet av munskydd är den mest effektiva smittskyddsåtgärden för att minska covid-19 fall, enligt en metastudie publicerad i British Medical Journal, BMJ. Förekomsten av covid-19 minskar med 53 procent vid användning av munskydd, ett klart högre resultat än andra åtgärder.

”Flera smittskyddsåtgärder, inklusive handtvättande, bärandet av munskydd och social distansering, förknippades (samtliga) med en minskning av incidensen av covid-19-fall”, skriver forskare vid Monash och Edinburghs universitet i BMJ.

Studien påvisade ”en statistiskt signifikant minskning av förekomsten av Covid med 53 procent vid användning av munskydd och en minskning med 25 procent vid fysisk distansering […] Ett naturligt experiment i 200 länder visade en 46-procentig lägre dödlighet i samband med covid-19 i de länder där det var obligatoriskt att bära munskydd”.

Forskarna granskade 35 studier utförda runtom i världen i detalj för att avgöra vilka smittskyddsåtgärder som bäst lyckats med att minska incidensen av covid-19-fall.

”Ett naturligt experiment i 15 amerikanska delstater rapporterade en två-procentig daglig minskning av covid-19-smitta (mätt som ökningen av antalet fall) 21 dagar efter införandet av obligatorisks munskyddsbärande”, skriver forskarna.

Sverige är ett av de få länder i världen, som hittills inte krävt munskyddsbärande i offentliga miljöer inomhus sedan pandemin bröt ut i början av 2020. Ett flertal länder hade lyft denna åtgärd när covidsmittan sjönk tidigare i år, men har valt att återinföra den i och med stigande covid-19-fall.

Dorothée Enskog