Facebook noscript imageHär försöker antiisraeliska KTH-tältarna köra iväg Bulletin
Nyheter
Här försöker antiisraeliska KTH-tältarna köra iväg Bulletin
När Bulletin vill ställa frågor maskerar sig de antiisraeliska aktivisterna. Runt området finns skyltar med anklagelser mot Israel om ”sionistisk ockupation”. Foto: Bulletin
När Bulletin vill ställa frågor maskerar sig de antiisraeliska aktivisterna. Runt området finns skyltar med anklagelser mot Israel om ”sionistisk ockupation”. Foto: Bulletin

På KTH:s campus har antiisraeliska aktivister ställt upp tält, spänt upp avspärrningsband och satt upp skyltar med anklagelser om ”sionistisk ockupation” och krav på bojkott av Israel. Men några frågor vill inte gruppen svara på utan maskerade sig och tillkallade istället polis för att köra iväg Bulletin.

Mitt på KTH:s campus står sedan något dygn tillbaka ett 20-tal tält som antiisraeliska aktivister satt upp.

När Bulletin på onsdagen strax innan lunch kommer till KTH:s entré syns en flagga med budskapet ”Free Palestine” redan vid de yttre grindarna till KTH.

Lite längre in på området står tältlägret och med ett rödvitt avspärrningsband uppsatt kring tältlägret.

På skyltar på området står uppmaningar om att ”avsluta samarbetet med den sionistiska ockupationen”.

Begreppet ”sionister” används konsekvent av den islamiska diktaturen i Iran och av Hamas för att beskriva Israel.

Sionism är en ideologi med flera inriktningar vars grundtes är rätten till en judisk stat på den geografiska plats där Israel ligger idag.

Det syns också uppmaningar till bojkott av Israel och anklagelser om att KTH möjliggör folkmord och att ”folkmord är aldrig självförsvar”. I tältlägret syns däremot inga uppmaningar om att Hamas gisslan, judar och gästarbetare, ska friges. Det finns inte heller någon annan kritik mot terrororganisationen synlig.

Maskerar sig

När Bulletin går innanför de rödvita avspärrningsbanden blir vi konfronterade av tältare som vill veta vem som gått innanför avspärrningarna. Men några frågor om varför man satt upp ett tältläger och de olika anklagelser man riktat mot Israel vill man inte svara på. Istället försöker tältarna att blockera vägen och håller upp palestinasjalar för att hindra Bulletins reporter. Man tillkallar också polis och flera maskerar sig.

Polis på plats uppger att tältarna har tillstånd av KTH att sätta upp ett läger. Polisen säger också att tältarna har en allmän sammankomst och att de inte får störas.

Bulletin har kontaktat KTH för att få svar på varför man tillåter tältlägret.

Bulletin har också ställt frågan hur KTH tror att personal och studenter som är israeler eller judar kan uppfatta att budskap med anklagelser om folkmord och ”sionistisk ockupation” tillåts på campusområdet.

Redan vid grinden till KTH syns en banderoll med budskapet ”Free Palestine”.

Flera skyltar med uppmaningar om att avbryta samarbete med Israel syns.

En skylt talar om att gräsmattan är en ”Liberation zone”.

Tältare håller upp palestinasjalar för att försöka stoppa insyn och försöker blockera vägen.

”Stay quiet when children are sleeping, not when they are being killed” står på en banderoll.
Bredvid på en skylt står tältarnas krav. Bland annat kräver man en ”akademisk och kulturell”
bojkott av Israel.

Pelle Zackrisson