Facebook noscript imageHistoriskt – KD-M-SD lägger gemensam budget: Utvisningar av illegala invandrare prioriteras
Politik
Historiskt – KD-M-SD lägger gemensam budget: Utvisningar av illegala invandrare prioriteras
Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna, var nöjd med att presentera en gemensam budget med KD och SD. Jimmie Åkesson, partiledare för SD till vänster, och Ebba Busch, partiledare för KD till höger. Foto: Fredrik Sandberg/Claudio Bresciani/TT
Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna, var nöjd med att presentera en gemensam budget med KD och SD. Jimmie Åkesson, partiledare för SD till vänster, och Ebba Busch, partiledare för KD till höger. Foto: Fredrik Sandberg/Claudio Bresciani/TT

M, KD och SD har lyckats enas om ett budgetalternativ. Nu måste regeringen ha stöd av både V och C för att vinna riksdagens budgetomröstning.
– Vår budget har just nu fler mandat bakom sig än den budget som regeringen har lagt, säger Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson.

Budgetalternativet från M, KD, och SD omfördelar omkring 20 miljarder kronor jämfört med regeringens budgetproposition.

– Så det är en stor budget som kommer att göra skillnad för många, säger Svantesson.

Högeroppositionens budget innehåller bland annat en inkomstskattesänkning, ett jobbskatteavdrag för dem som jobbar, för åtta miljarder. Därtill kommer sänkt skatt för pensionärer för fyra miljarder.

Stärker arbetslinjen

Samtidigt säger de tre högerpartierna nej till regeringens förslag på skattesänkningar för 9,6 miljarder, som omfattar inte bara dem som jobbar utan även pensionärer och personer med a-kassa och sjukpenning.

Högeroppositionen säger också nej till regeringens utbyggda föräldraledighet, familjeveckan, som nästa år kostar 1,7 miljarder.

– Här finns satsningar på arbetslinjen på ett sätt som regeringens budget inte har, säger KD:s ekonomiskpolitiske talesperson Jakob Forssmed.

Däremot accepteras regeringens förslag på sänkt skatt för förtidspensionärer.

I högeroppositionens budgetalternativ finns även mer pengar till rättsväsendet, bland annat en riktad satsning på höjda polislöner på 400 miljoner kronor.

M, KD och SD föreslår till exempel också sänkt bensinskatt med 50 öre från maj nästa år.

Satsningarna finansieras genom att M, KD och SD säger nej till regeringens familjevecka, byggsubventioner, extratjänster och pengar för inköp av skog som ska skyddas.

Stramare migration

– Det visar på en oerhörd styrka att lejonparten av oppositionen lyckas komma överens om reformer som är ganska omfattande som tar hänsyn till varje partis behov och intressen, säger SD-ledaren Jimmie Åkesson.

– Det inger hopp inför de ännu viktigare förhandlingar som kommer efter valet när vi ska förhandla om ett regeringsunderlag.

Budgetöverenskommelsen innehåller skrivningar om hur en ny regerings migrationspolitik ska utformas.

– Här har vi lyckats få både M och KD att gå med på en absolut, strikt miniminivå enligt EU-rätten inom asylpolitiken. Det upplever jag är en positionsförflyttning, säger Åkesson.

Överenskommelsen innebär dessutom att arbetskraftsinvandringen ska begränsas med högre lönekrav. Fler utvisningar ska verkställas och arbetet med illegal invandring prioriteras.

Enligt Åkesson ska samtal nu inledas med M och KD om migrationspolitiken. De ska vara klara före en eventuell statsministeromröstning i riksdagen efter valet om M-ledaren Ulf Kristersson som statsminister.

Måste säkra

Riksdagen ska den 24 november rösta om budgeten. Högeroppositionens budget stöds av 154 mandat. Regeringen har för närvarande bara säkrat stöd på 116 mandat.

För regeringen gäller det nu att säkra att både C och V röstar för regeringens budget. Det är i dag oklart om de två partierna tänker göra det.

M, KD och SD lyckades inte få med sig Liberalerna på sitt budgetalternativ. De hoppade av i sista stund.

Orsaken är, enligt L-ledaren Nyamko Sabuni, att L inte nu vill gå fram ”isolerat” med sänkt bensinskatt när klimatarbetet ”i stället måste accelerera”.

– Vi har haft väldigt bra samtal med L, men de har ändå valt nu i sista stund att inte ställa sig bakom. Men vi har förslag i den här budgeten som kommer från L, säger Elisabeth Svantesson (M).

L tänker rösta på sitt eget budgetförslag. Därmed har L ingen betydelse för om högeroppositionen ska kunna vinna över regeringen.

TT Nyheter

fakta

De gemensamma förslagen från M, KD och SD

Ändringar jämfört med regeringens budgetproposition, ett urval, siffror avser 2022.

Sänkt skatt för dem som jobbar. Heltidsjobb får cirka 1 700 lägre skatt per år. Kostnad 8 miljarder.

Sänkt skatt för pensionärer. 1 800 kr lägre skatt per år för den med en allmän pension på 13 000 kronor i månaden. Kostnad 4,2 miljarder.

Sänkt skatt på bensin och diesel från maj 2022 med 50 öre per liter. Kostnad 2,4 miljarder 2022, 3,3 på helår.

Höjt bostadstillägg för pensionärer från augusti 2022, 200 kronor för ensamstående.

Riktad satsning på polislöner, 400 miljoner.

Mer pengar till Nationellt forensiskt centrum (NFC), 50 miljoner.

Fler övervakningskameror, 300 miljoner. Även annan teknik och verktyg för Polismyndigheten.

Tullen, Kustbevakningen samt övriga myndigheter i rättsväsendet tillförs 525 miljoner till.

Ökat antal förvarsplatser, 75 miljoner.

Sänkta kostnader för att anställa långtidsarbetslösa.

Nationell vårdförmedling.

Motverka delade turer (uppdelade arbetstider), 300 miljoner.

Motverka kunskapstapp i skolan, 400 miljoner.

Regeringsförslag M, KD och SD säger nej till:

Familjeveckan, 3,4 miljarder

Förvärvsavdrag, 9 miljarder

Anslag för köp av skog, 2 miljarder

Extratjänster 1,5 miljarder.

Källa: M, KD, SD.