Ekonomi

Höjd skatt på bensin- och dieselbilar

Det blir höjd skatt på bilar som drivs på bensin och diesel.
Foto: Fredrik Sandberg/TT.
Det blir höjd skatt på bilar som drivs på bensin och diesel. Foto: Fredrik Sandberg/TT.
Det blir höjd skatt på bilar som drivs på bensin och diesel.
Foto: Fredrik Sandberg/TT.
Det blir höjd skatt på bilar som drivs på bensin och diesel. Foto: Fredrik Sandberg/TT.

Förslaget om ett så kallat bonus malus-system går ut på att nya bensin- och dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar ska beskattas högre de tre första åren.

9 feb 2021 14:44
Uppdaterad:
9 feb 2021 14:51

Förslaget om ett så kallat bonus malus-system går ut på att nya bensin- och dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar ska beskattas högre de tre första åren.

Den som köper vissa fordon med låga koldioxidutsläpp får en bonus, medan den som köper fordon med höga koldioxidutsläpp får en malus genom förhöjd skatt. Höjningen är högre ju större utsläppen är.

Förenklat föreslås att om fordonet släpper ut mellan 90 och 130 gram koldioxid per kilometer höjs fordonsskatten till 107 kronor per gram och till 132 kronor om fordonet släpper ut över 130 gram koldioxid per kilometer.

Regeringen vill att andelen nysålda fordon med låga utsläpp ska bli fler. Detta för att klara målet om 70 procent minskade utsläpp från inrikes transporter till 2030.

Moderaterna och Sverigedemokraterna är kritiska till regeringens förslag och vill att riksdagen säger nej. Miljö- och klimatpolitiken behöver andra åtgärder, som utbyggd laddinfrastruktur och satsningar på kärnkraft. Bonus malus-systemet gynnar enligt SD och M de som bor i storstadsområdena och drabbar dem som bor på landsbygden.

Förslaget tas upp i riksdagen den 25 februari och föreslås träda i kraft den 1 april.

TEXT: Niklas Svahn/TT