Inga bevis för att cannabis lindrar smärta hos människor
Vetenskap
Inga bevis för att cannabis lindrar smärta hos människor
Medicinsk marijuana till försäljning i den amerikanska delstaten Montana i november 2020. Arkivbild. Foto: Matthew Brown/AP/TT.
Medicinsk marijuana till försäljning i den amerikanska delstaten Montana i november 2020. Arkivbild. Foto: Matthew Brown/AP/TT.

Ett internationellt forskningsprojekt har efter flera år inte lyckats hitta några bevis för att cannabis lindrar smärta hos människor. Däremot finns det en koppling till upplevda biverkningar.

19 Mar 2021 12:50

– Efter 2,5 års intensivt arbete med 20 forskare från hela världen har vi konstaterat att cannabis inte har någon effekt på smärtor, men däremot är risken stor för biverkningar, säger projektets initiativtagare Lars Arendt-Nielsen, professor vid universitetet i Ålborg, till DR.

Arendt-Nielsen var, fram till nyligen, ordförande för organisationen International Association for the Study of Pain (IASP), som står bakom forskningsprojektet, det största av sitt slag.

En genomgång av vetenskaplig litteratur i ämnet, som omfattar 7 000 patienter i olika studier, visar att cannabis har en smärtlindrande effekt hos försöksdjur, men inte hos människor i kliniska studier. Effekten på andra sjukdomar undersöktes inte.

Bland de biverkningar som observerats i studierna finns omedelbara effekter som yrsel, trötthet och ouppmärksamhet, men även allvarligare tillstånd som psykoser, självmordstankar, minnes- och koncentrationssvårigheter samt depressioner.

Forskningsprojektet har bara undersökt cannabis som innehåller den aktiva substansen THC, som orsakar ruset vid cannabiskonsumtion. Forskarna hittade inte tillräckligt många studier om cannabis med substansen CBD, som inte ger samma uppåtkänslor, för att kunna dra några slutsatser om det.

Svårt att hitta smärtlindring

– Man ska komma ihåg att patienter med kroniska smärtor är en väldigt utsatt grupp. Det är en grupp som har svårt att finna smärtlindring och då söker man sig ofta till mer alternativa metoder, säger Lars Arendt-Nielsen.

I ett pressmeddelande säger IASP att man inte vill ”avfärda de upplevda erfarenheterna från människor med smärta som har haft nytta av användning” av cannabis.

”Detta innebär inte att dörren stängs till ämnet, utan det är snarare en uppmaning till mer noggrann och robust forskning för att bättre förstå eventuella fördelar och skador kopplade till den möjliga användingen av medicinsk cannabis”, skriver organisationen bland annat.

I Danmark finns sedan 2018 en försöksverksamhet med medicinsk cannabis. Verksamheten har varit kontroversiell eftersom den drevs igenom av politiker utan godkännande av det danska läkemedelsverket.

TEXT: Sören Billing

soren.billing@bulletin.nu