Facebook noscript imageKöpvillkor för Bulletin AB

Köpvillkor för Bulletin AB

Företaget

Bulletin AB driver internet-publikationen Bulletin (https://bulletin.nu) Prenumeration av Bulletin tillhandahålls under dessa villkor av Bulletin AB, organisationsnummer 559268-5662, adress Box 410, 111 73 Stockholm. Kontakt med oss sker företrädesvis genom att skicka ett e-postmeddelande till info@bulletin.nu.

Digital prenumeration

När du blir digital prenumerant hos Bulletin kan du välja prenumeration för att kunna läsa alla låsta artiklar. Innehållet i dessa artiklar kan utgöras av både text, bild, ljud och videoklipp. För att du som prenumerant ska kunna ta del av sådant låst material krävs att du är inloggad på Bulletin med ett giltigt digitalt abonnemang – antingen med eget användarnamn och lösenord, eller med automatisk inloggning via Google, Facebook med flera. Det finns olika digitala abonnemangsformer för att ta del av låsta artiklar.

Prenumerationer kan tecknas på halvårs- eller helårsbasis. De förnyas i enlighet med nedan. Se mer info vid skapande av inloggningskonto och val av din prenumeration.

Du måste vara minst 18 år för att bli prenumerant. Du ansvarar för att de uppgifter som du lämnar i samband med skapande av inloggningskonto är korrekta samt att löpande meddela Bulletin AB om uppgifterna ändras.

För att kunna få tillgång till det digitala innehållet krävs att du har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet. Du kan ta del av innehåll på olika mottagarenheter som har något av operativsystemen Windows, Android, OS X eller iOS. Bulletin AB ansvarar inte för fel och/eller försening som beror på att du inte har nödvändig utrustning, mjukvara och/eller internetkapacitet.

Köpvillkoren

Dessa Köpvillkor gäller för Bulletin AB:s tillhandahållande av digitala abonnemang. I samband med att du registrerar dig som prenumerant bekräftar du att du accepterar dessa Köpvillkor.

Bulletin AB kan göra ändringar i dessa Köpvillkor förutsatt att sådana ändringar är skäliga med beaktande av dina samt Bulletin AB:s intressen. Ändringarna publiceras på Bulletins hemsida, och du kommer även att aviseras vid relevanta ändringar av Köpvillkoren via de kontaktuppgifter som du lämnade när du registrerade dig som digital prenumerant. Vid väsentliga förändringar i Köpvillkoren kan du bli uppmanad att godkänna de nya villkoren vid nästa inloggning. Avisering av väsentliga ändringar sker minst trettio (30) dagar innan dessa träder i kraft, och du har alltid rätt att säga upp din prenumeration till upphörande för det fall att du inte accepterar ändringarna.

Användning och immateriella rättigheter

All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter – såsom text, bilder, varumärken, grafik, logotyper med mera – i material eller innehåll som utgör en del av eller är relaterad till prenumerationstjänsten tillhör Bulletin AB, Bulletin AB:s leverantörer och/eller licensgivare. Dessa rättigheter är skyddade av tillämpliga lagar, inklusive upphovsrättslagen och andra lagar som skyddar immateriella rättigheter och äganderätt. Inga rättigheter som är relaterade till något innehåll som du får tillgång till via prenumerationen överlåts eller överförs på något sätt till dig.

Tillgången till våra digitala abonnemang gäller endast för personligt bruk och får endast användas av dig som prenumerant. All lagring, kopiering och utskrift av upphovsrättsligt skyddat material får endast ske för personligt bruk. Vi förbehåller oss rätten att stänga av konton som missbrukas eller bryter mot dessa villkor.

Behandling av personuppgifter

Bulletin AB hanterar personuppgifter som du lämnar till oss i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och vår Integritetspolicy. Bulletin AB med leverantörer och samarbetspartners kan i framtiden komma att kontakta dig med erbjudanden som vi tror att du kan vara intresserad av – såsom nyhetsbrev, kampanjerbjudanden etc. Du kan när som helst tacka nej till marknadsföring genom att kontakta Bulletin AB.

Priser och betalning

Betalning för våra digitala abonnemang sker alltid i förskott för hela den valda prenumerationsperioden. Bulletin AB erbjuder tre betalningsalternativ: kortbetalning, Swish och faktura.

Både halvårs- och helårsprenumerationer som tecknas med kortbetalning förnyas automatiskt enligt nedan, och avgiften dras därefter automatiskt för nästkommande halvårs- eller helårsperiod vid förnyelsetillfället. Bulletin AB kommer fortsätta att debitera månadsavgiften till dess att du säger upp prenumerationen.

I de priser och avgifter som anges ingår mervärdesskatt om sex (6) procent, såvida inget annat anges.

Kortbetalning

Kortbetalning sker via Bambora, samt deras samarbetspartners, som mottagare av betalningen. Du kan ta del av Bamboras integritetspolicy genom att klicka här. När abonnemang tecknas för första gången lämnas kortnummer och uppgift om kortets giltighetstid. Kortbetalning accepteras med Visa, MasterCard och Maestro.

Betalning kan även ske via Swish eller faktura, med Bambora och Collector som mottagare. Separata villkor gäller med dessa parter.

Faktura och delbetalning

Via Bambora och Collector erbjuder vi betalning med faktura. Tjänsten är baserad på en engångskredit som möjliggör en enkel och säker betalning av dina köp genom faktura eller delbetalning. För att kunna använda tjänsten måste du vid köptillfället vara bosatt i Sverige och vara minst 18 år gammal. Mer information och fullständiga villkor om Collector betalsätt hittar du på Collector.se.

Fakturan har en förfallotid om fjorton (14) dagar. Efter genomfört köp skickas fakturan till din angivna e-postadress. Betalningssättet är endast tillgängligt för privatpersoner, och förutsatt att du enligt kreditgivarens bedömning har skött dina ekonomiska åtaganden och har en god betalhistorik. En kreditprövning görs i samband med köptillfället, vilket innebär att en kreditupplysning inhämtas. Kreditupplysningar som tas av Collector påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, såsom banker.

Dröjsmål med betalningen

Bulletin AB förbehåller sig rätten att avbryta eller begränsa din tillgång till Bulletins digitala innehåll vid utebliven eller försenad betalning. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt dröjsmålsränta. Bulletin AB har även rätt att säga upp abonnemanget om du är i dröjsmål med betalningen i mer än fjorton (14) kalenderdagar.

Avtalstid, automatisk förnyelse och uppsägning av prenumeration

Prenumerationer som tecknats med kortbetalning löper automatiskt vidare till dess att de sägs upp enligt nedan. Det innebär att sådana prenumerationer vid utebliven uppsägning förnyas automatiskt för samma prenumerationsperiod. Halvårs- och helårsprenumerationerna kan sägas upp senast sista dagen på prenumerationsperioden.

Prenumerationer som betalts med faktura eller Swish upphör vid prenumerationsperiodens slut. Vill du förlänga en tidsbestämd prenumeration eller byta till annan betalningsform kan du meddela Bulletin AB genom att skicka ett e-postmeddelande till info@bulletin.nu minst sju (7) dagar innan din tidsbestämda prenumeration går ut. Ett meddelande kan även komma att skickas till dig med ett erbjudande inför periodens utgång

Via Bulletin AB:s hemsida och ges möjligheten att ge bort en prenumeration till någon annan. För det fall du har nyttjat den möjligheten, antingen genom att själv ge bort en prenumeration eller genom att ta emot en, kommer inte prenumerationen att förlängas automatiskt även om betalning skett med kort. Ett meddelande kommer i stället att skickas till dig som prenumerant med information om möjligheterna att förlänga din prenumeration.

Vid prenumerationer som löper på halv- eller helårsbasis och som tecknats med kortbetalning kommer du att få ett meddelande från oss senast en månad innan det senaste datumet för uppsägning av prenumerationen. Du kommer i meddelandet att påminnas om villkoren för förlängning eller uppsägning. Meddelandet skickas till den e-postadress som du har uppgett vid tecknandet av din prenumeration.

En prenumeration sägs upp genom att klicka på rutan ”Avsluta” längst ned i din ”Min profil”- sida, som finns i varje användarkonto; ”Min profil” når du genom att klicka på ditt namn längst upp till höger.

Bulletin AB har rätt att säga upp prenumerationen vid brott mot dessa Köpvillkor, lag eller förordning.

Ångerrätt digital prenumeration

Du som är konsument har rätt att ångra ditt köp inom fjorton (14) dagar från och med den dagen då avtalet om prenumeration ingicks. Om du önskar att ångra ditt köp ber vi dig att kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@bulletin.nu och därvid inkludera följande uppgifter: namn, adress, e-post, telefonnummer, kvittonummer, köpedatum samt ångerdatum.

Om du utnyttjar din ångerrätt kommer eventuella avgifter återbetalas inom fjorton (14) dagar från den dag Bulletin AB tog emot ditt meddelande. Bulletin AB förbehåller sig rätten att debitera dig för den tid du tagit del av prenumerationstjänsten om du inom ångerfristen uttryckligen har begärt att sådan tjänst ska påbörjas och därefter väljer att utnyttja din ångerrätt.

Tillgänglighet

Bulletin AB ansvarar inte för att det digitala innehållets tillgänglighet kan påverkas av exempelvis underhåll eller överbelastning av Bulletin AB:s hemsida på Internet, eller av något annat nätverks-, elektroniskt, dator- eller annat kommunikationsproblem. Bulletin AB ansvarar inte heller under några omständigheter för fel och försening som beror på dig eller fel i din utrustning eller annan utrustning som inte tillhör Bulletin AB.

Användargenererat innehåll

För det fall du har möjlighet att medverka direkt i Bulletin AB:s digitala innehåll – till exempel genom att visa upp vald information, skriva egna inlägg, ladda upp bilder etc. (”Användargenererat innehåll”) – gäller följande. Du ansvarar för att Användargenererat innehåll inte gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter och att det inte heller på annat sätt strider mot lag. Om det framkommer att material som du bidrar med inom ramen för Bulletin AB:s prenumerationstjänst och dess funktioner strider mot dessa köpvillkor, lag eller andra regler har Bulletin AB rätt att ta bort sådant material.

Reklamation

För reklamationer ber vi dig kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@bulletin.nu.

Lagval och tvist

Svensk lag tillämpas på dessa köpvillkor. Vid en eventuell tvist hänförlig till prenumerationstjänsten eller till dessa köpvillkor har du som är konsument rätt att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), förutsatt att nämnden är behörig och tvisten lämpar sig för sådan prövning. Eventuell tvist kan även avgöras av svensk allmän domstol.