Facebook noscript imageKulturhistorisk herrgård i Bromma blir islamistiskt utbildningscentrum
Nyheter
Kulturhistorisk herrgård i Bromma blir islamistiskt utbildningscentrum
Lillsjönäs gård i Bromma. Foto: Stockholms Stadsmuseum
Lillsjönäs gård i Bromma. Foto: Stockholms Stadsmuseum

Tunastiftelsen, tidigare Islamiska stiftelsen i Sverige, har fått godkänt att köpa en herrgård i Bromma i Stockholm. Nu har köpet hamnat i förvaltningsrätten, men Tunastiftelsen är fast beslutna om vad verksamheten ska handla om i herrgården.
– Vi kommer ha en slags islamundervisning riktat till ungdomar, säger Atilla Pehlivan, ledamot i Tunastiftelsen till Bulletin.

1800-talsfastigheten Lillsjönäs 2 i Bromma har nyligen sålts till Tunastiftelsen för 6,5 miljoner kronor efter en budgivning där högstbjudande vann. Detta har bland andra opinionsbildaren Rebecca Weidmo Uvell rapporterat om.

Herrgården ingår i ett kulturreservat och var från 1600-talet en del av godset Ulvsunda slott. Byggnaden har bland annat använts som barnhem, studenthem och ungdomsgård. I den nuvarande detaljplanen som finns för byggnaden står det att både huset och trädgården ska anpassas till det kulturhistoriska värdet, och att gården inte får rivas.

Islamisk stiftelse med sunniinriktning

Tunastiftelsen ändrade namn strax före köpet av fastigheten. Tidigare var namnet på stiftelsen ”Islamiska stiftelsen i Sverige” och vid en enkel Google-sökning hittar man endast knapphändig information om stiftelsen och dess verksamhet.

Enligt dokument från Länsstyrelsen i Stockholm är stiftelsens ändamål att ”främja Islamiska Kulturcenterunionen i Sveriges (IKUS) verksamhet såsom trossamfund enligt §4 andra stycket i religionsfrihetslagen 1951 och IKUS tillhörande församlingars verksamhet”.

Islamiska Kulturcenterunionen bildades 1979 i Botkyrka av turkiska sunnimuslimer.

Moderat ansvarig

Fastigheten har sålts av Stockholms kommun via Exploateringskontoret och köpet vann laga kraft den 31 mars i år. Ordförande och ansvarig för Exploateringsnämnden, Johan Nilsson (M), godkände förslaget från Exploateringskontoret den 17 februari tillsammans med Emilia Bjuggren (S) och övriga ledamöter i Exploateringsnämnden.

Varför godkände du upplåtelsen?
Beslutet fattades av en helt enig nämnd (S, V, SD, M, MP, C, L, KD) och inget parti uttryckte någon avvikande mening. Exploateringskontoret hade, precis som vanligt, gjort en granskning och vandelsprövning av den aktuella köparen. Inget som skulle kunna hindra en försäljning framkom i den prövningen. Ett villkor för köpet är att nämndens beslut vinner laga kraft och just nu är det överklagat till förvaltningsrätten, där ett avgörande i frågan kan ta upp till ett år, säger Johan Nilsson till Bulletin.

Är det lämpligt att sälja en herrgård som ingår i ett svenskt kulturreservat och som klassas som en kulturhistoriskt värdefull byggnad till en islamisk stiftelse som vill främja islamisk kultur och religion?
– Byggnaden står i ett kulturreservat och har ett starkt kulturskydd i gällande detaljplan. Det gäller oavsett köpare. Stockholms stad äger fortfarande marken som upplåts med tomträtt. I tomträttsavtalet står också angivet att gården ska användas för föreningsverksamhet.

SD röstade ja

Bulletin sökte Peter Wallmark (SD), tidigare ledamot i Exploateringsnämnden och gruppledare för SD i Stockholms stad, som var en av ledamöterna som godkände beslutet. Han kan inte kommentera försäljningen till Bulletin i nuläget då han stängts av från partiet eftesom han är under en internutredning.

Kritiska röster

Försäljningen har överklagats till förvaltningsrätten i Stockholm av Lillsjönäs Gårds förening.

Lillsjönäs Gårds förening driver kaféverksamhet och har startat en namninsamling mot försäljningen. Ansvarig för insamlingen heter Anna Gräslund.

Föreningen skriver på sin Facebooksida: ”Stiftelsen ska bedriva en verksamhet som inte är avsedd för många olika grupper, utan en enskild grupp, som inte har vidare lokal förankring. Det tycker vi är ett problem. Vi vill att beslutet hävs och att verksamheten är öppen för alla.”

Bulletin kontaktade boende och grannar i närområdet för att höra hur de ser på den nya verksamheten som ska bedrivas i herrgården:

– Jag är kritisk till de nya ägarna, detta är inget jag stödjer, säger en ung kvinna boende på Barrstigen.

– Det hade varit bättre om det blivit hotell och restaurang istället, säger en man boende i närheten.

– Jag har ingen kommentar, svarar en kvinna skriven på Barrstigen.

Bulletin har försökt nå ordföranden för Tunastiftelsen Ilyas Kökcü för en kommentar.

Isabelle Eriksson

Reporter.
Tips mottages gärna!
isabelle.eriksson@bulletin.nu