Facebook noscript imageMigrationsministern kan också vara utvandringsminister
Per Gudmundson
Ledare
Migrationsministern kan också vara utvandringsminister
Mattias Tesfaye (S) är Danmarks utlännings- och integrationsminister. Foto: Socialdemokratiet.
Mattias Tesfaye (S) är Danmarks utlännings- och integrationsminister. Foto: Socialdemokratiet.

Danmarks migrationsminister Mattias Tesfaye (S) säger att han lika mycket vill vara utvandringsminister. Den danska regeringen har samtidigt lagt nya lagförslag för att få ut dem som saknar rätt att uppehålla sig i landet. Men politiken riktar sig också till migranter med uppehållstillstånd. Långtidsarbetslösa invandrare ska få personliga samtal för att övertalas att flytta hem igen.

”Jag är också utvandringsminister” poängterar Mattias Tesfaye i en debattartikel i Jyllands-Posten (29/3), samma dag som den danska regeringen presenterar sin nya hemreselag för Folketinget. Den socialdemokratiske utlännings- och integrationsministern tillträdde i juni 2019 och har blivit regeringens frontfigur för den strama kursen i invandrings- och integrationsfrågor. ”Vi har länge koncentrerat oss på hur många utlänningar som kommer in i Danmark. Tiden har nu kommit då vi i samma grad bör fokusera på dem som ska ledsagas ut”, skriver Tesfaye.

Lagförslaget (på danska Hjemrejseloven) kombinerar en rad metoder för att förmå asylsökare med avslag och kriminella med utvisningsbeslut att lämna landet.

Vad gäller utvisning av dömda innehåller lagförslaget egentligen bara en förändring. Det ska bli enklare att avbryta ett pågående fängelsestraff när en möjlighet att verkställa utvisning uppenbarar sig. Brottslingen behöver alltså inte sitta av straffet lika länge om denne i stället kan utvisas.

För att förmå asylsökare med avslag att återvända hem föreslår regeringen dock en rad ändringar. Det övergripande syftet är att skapa en tydlig incitamentsstruktur, med bonus för den som deltar frivilligt och sanktioner för den som stretar emot. Personer som inte samarbetar förlorar rätten till undervisning och aktiviteter på de utresecenter där man inkvarteras i väntan på att hemresa blir möjlig. Den som smiter från utresecentret kan efter tre dagar få sina egendomar konfiskerade. Ytterligare en konsekvens av att inte ha varit samarbetsvillig är inreseförbud. Den som inte medverkar frivilligt förlorar då en framtida möjlighet att åter resa in i Schengenområdet efter att utvisningen verkställts. Men den som väljer att resa hem direkt efter avslag i första instans kan istället få ett bidrag på 20 000 danska kronor (ungefär 27 500 svenska kronor). 

Samtidigt ska kontrollen och övervakningen öka. Danska staten ska få rätt till data från mobiltelefoner för att spåra ursprungsland, familjekontakter och så vidare.

Sedan tidigare har regeringen satsat på att få migranter att vända hem. Tillfälliga uppehållstillstånd har gjorts till norm, och tillstånden kan upphävas om situationen i hemlandet förbättras. Det så kallade Damaskus-projektet undersöker möjligheterna för syrier att återvända. Förra året inrättades en ny myndighet, Hjemrejsestyrelsen, för att samordna utvisnings- och återvandringsåtgärderna.

Danmark ser stora vinster i att göra återvändandet mer effektivt. En plats på ett asylcenter kostar 300 000 danska kronor (cirka 413 000 svenska) om året. Det fanns i höstas drygt 1 100 personer inhysta på utresecentren.

Politiken riktar sig även till invandrare som har uppehållstillstånd i Danmark sedan länge, men inte lyckats integrera sig. I februari beslöt regeringen att kalla långtidsarbetslösa invandrare till motivationssamtal för att få dem att överväga att flytta tillbaks till sina hemländer. Omkring 8 900 personer beräknas kallas till hjemrejsesamtaler.

Och det är alltså en socialdemokratisk regering som genomdriver detta. Efter att ha förlorat tre val i rad lade Socialdemokratiet om invandringspolitiken och återvann väljarnas förtroende. Partiet ligger stadigt mellan 30 och 35 procent i opinionsmätningarna, medan den borgerliga oppositionen och inte minst invandringskritiska Dansk Folkeparti har tryckts ner i stövelskaften.

Invandringsminister Mattias Tesfaye klär politiken i socialdemokratisk språkdräkt i Jyllands-Posten:

”Handen på hjärtat: För en del människor vore det kanske en god idé att vända åter till hemlandet. Det kan vara så att de inte har lyckats så bra här. Inte har lärt sig språket. Och kanske saknar de hemlandet och modersmålet. Då kan det hjälpa att danska staten erbjuder ett rundhänt belopp till dem, så att de kan få en rejäl nystart i hemlandet. Samtidigt vore det en bra affär för Danmark i det långa loppet. Tänk bara på de pengar vi sparar på bidrag och pensionsutbetalningar. Därför föreslår vi hemresesamtal för de långtidsarbetslösa utlänningarna.”

Så skulle också en svensk migrations- och integrationsminister kunna låta. Men det tycks dröja några år.

Per Gudmundson

Tidigare medarbetare på ledarsidan. Utbildad vid journalisthögskolan i Stockholm. Bakgrund som journalist vid SVT, SR och kommersiell tv, 13 år som ledarskribent i SvD. Tills nyligen presschef i KD.