Facebook noscript imageNu har det blivit dags för den miljöpartistiska pyramiden
Per Gudmundson
Ledare
Nu har det blivit dags för den miljöpartistiska pyramiden
Detalj ur "Pyramid of Capitalist System" ur Industrial Worker, 1911. Foto: Wikipedia.
Detalj ur "Pyramid of Capitalist System" ur Industrial Worker, 1911. Foto: Wikipedia.

Kommer ni ihåg den kapitalistiska pyramiden? Skämtteckningen från förra sekelskiftet, där socialisterna förklarade det kapitalistiska samhällets uppbyggnad? 

I toppen penningpåsen, förstås, samt kungligheterna och kapitalägarna som säger ”We rule you”. Därunder prästernas ”We fool you”, militärens ”We shoot at you” och borgerskapets “We eat for you”. Underst, i pyramidens bas, återfanns det arbetande folket: “We feed all”.

Nyligen har informationsavdelningen i Stockholms kommun tagit fram den miljöpartistiska pyramiden. Givet hur samhället har utvecklats är det kanske inte förvånande att allt fler nu ska försörjas av allt färre. Den geometriska figuren har därför vänts upp och ner, och står och vinglar på sin spets. 

I toppen tronar nu den stora massan av lycraklädda sprintcyklande och löpande män: ”Vi konsultar åt er”. Därunder kollektivtrafikens herrar gymnasieungdomarna: ”Vi hänger i gäng på hållplatser och perronger runt er”. Under dem den subventionerade armadan av uzbekiska varubud: ”Vi kör hämtmat åt er”. Näst längst ner återfinns låglönesektorns nyinflyttade arbetarklass: ”Vi tar jobben från er”. Och underst en ensam bilägare: ”Jag betalar åt alla”.

Den miljöpartistiska samhällspyramiden, hämtad ur Stockholms stads informationsmaterial om Norra Djurgårdsstaden och något förbättrad av Bulletins ledarsida.

Miljöpartiets uppochnervända pyramid är hämtad ur Stockholms stads informationsmaterial om planerna för Norra Djurgårdsstaden. Här byggs den gröna framtiden. Den uttjänta oljehamnen och gamla gasfabriken ska ge plats åt 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser. Och, förstås, tio utomhusbanor för padel.

Det är konsulternas och kommunikatörernas drömsamhälle som växer fram. Tätast möjliga bebyggelse, med solpaneler på taken, sopsortering direkt i nedkastet, bokbytarskåp på husgaveln, cyklister på gatorna, pallkragar för gerillaodling och sociala ytor i stället för egna täppor.

Iögonenfallande i informationsmaterialet är också frånvaron av bilar. Cyklar och elsparkcyklar överallt, men inga bilar. Konceptbilderna är som pornografi för miljöpartistiske fluktare. Vi kan kalla dem Voieurer. 

Det finns angöringsplatser för leveranser från de central- och ostasiatiska daglönarna i Foodora och Tiptapp förstås – men boendeparkering är bortprioriterat. P-talet för bilar är nerdraget till 0,5 per lägenhet. P-talet för cyklar är uppjusterat till 2,5.

”Stockholms stads vision om privatbilismens avskaffande” kallas den tydligen i stadshuset. Såhär ser den ut.

Stockholm bygger alltså i storleksordningen som en helt ny stad. 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser. Men ingen ska ha bil. Det kallas ”hållbara resmönster”, att ”gång, cykel- och kollektivtrafik väljs i första hand”. Vilket utläses: i enda hand.

”Stockholms stads vision om privatbilismens avskaffande”, som bilpolitiken enligt ryktet benämns i stadshusets interna jargong, går förstås stick i stäv med Moderaternas vallöfte 2018. Det miljöpartistiska trafikborgarrådet hade då förvandlat stadens vägnät till en blandning av cirkus och hinderbana, och Moderaterna lovade dyrt och heligt att slänga ut miljöpartisterna. Men hellre än att samarbeta med Sverigedemokraterna efter valet köpte de borgerliga partierna i stället över MP från vänsterblocket. MP fick hela sin valplattform (!) i betalning – och vetorätt i allt annat. I dag genomsyras varje visionsdokument i staden av gröna hallucinationer. 

Därför kan trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) självsäkert förklara att ”Vi har ingen skyldighet att införa boendeparkering där, de som flyttar in vet från början att det inte finns.” (DN 10/4)

Stackars moderata finansborgarrådet Anna König Jerlmyr får krishantera på Facebook. ”Boendeparkeringen i Stockholm ska inte tas bort” skriver hon, men 175 kommentarer på ett dygn vittnar om att Daniel Helldén även fortsatt betraktas som uber-borgmästare. ”Varför har ni då låtit Helldén ta er som gisslan? Förstår ni inte att ni gör M till åtlöje med ert dubbelspel med det skogstokiga MP?”

Det kommer att bli dyrt för Moderaterna, detta.

När skämtteckningen om kapitalismens pyramid ritades för drygt hundra år sedan var avsikten inte bara att underhålla. Man ville också visa att hela pyramiden skulle falla, om de som stod längst ner bara gick där ifrån.

Den miljöpartistiska pyramiden lär inte fungera annorlunda.

Per Gudmundson

Tidigare medarbetare på ledarsidan. Utbildad vid journalisthögskolan i Stockholm. Bakgrund som journalist vid SVT, SR och kommersiell tv, 13 år som ledarskribent i SvD. Tills nyligen presschef i KD.