Facebook noscript imagePågens vd om elkrisen: ”Politikerna har slagit sönder systemet”
Ekonomi
Pågens vd om elkrisen: ”Politikerna har slagit sönder systemet”
Pågens bageri är klassat som en samhällsviktig funktion och därför blir elförsörjningen avgörande. Foto: Maja Suslin/TT.
Pågens bageri är klassat som en samhällsviktig funktion och därför blir elförsörjningen avgörande. Foto: Maja Suslin/TT.

Nu är det klart att Pågens bageri kommer att få el till sin nya bagerilinje i Malmö – men problemet flyttas bara vidare till andra delar av samhället, menar vd Anders Carlsson Jerndal. Han undrar hur politikerna har tänkt när de gjort företagen beroende av väder och vind. ”Elbrist är något man hör talas om i u-länder”, säger han.   

– Sveriges välstånd har byggt på stabil och billig energi och därför satsade vi på vattenkraft i norr och kärnkraft i syd. Nu har politikerna slagit sönder systemet och inte investerat i överföringskapacitet, säger bageriföretaget Pågens vd Anders Carlsson Jerndal. 

Pågen, som gräddar 115 miljoner limpor varje år, har en marknadsandel för matbröd om 43 procent i Sverige. Det familjeägda bolaget är Malmös andra största privata arbetsgivare med 600 anställda. Koncernen har i Sverige och utomlands sammanlagt 1 450 anställda och en omsättning på 3,2 miljarder kronor för 2019. 

Politikerna borde ha förstått nu att de gjort oss väderberoende, säger Pågens vd Anders Carlsson Jerndal. Foto: Pågens.

Pågen har nu påbörjat projekteringen av sin nya bagerilinje i Malmö, vilket Anders Carlsson Jerndal berättade om i flera medier i våras. Då var det osäkert om elnätsbolaget Eon kunde garantera den extra el som Pågen behövde för att, i ett första steg, öka kapaciteten från 85 000 till 120 000 ton bröd per år. 

Problemen flyttas någon annanstans

Sedan dess har politikerna hittat tre nya försörjningskällor som tillfälligt löser problemen. Och Pågen har blivit garanterade den effektökning de behöver på 45 megawatt. Det motsvarar fem procent av vad Ringhals 1 producerade eller effekten av cirka 15 moderna vindkraftverk i full drift.

Livsmedelsproduktion är sedan pandemins början klassad som en samhällsviktig funktion. Det vill säga att om det uppstår en kris så är Pågen prioriterat, bland annat vad gäller el-och energiförsörjning. 

”Den lokala elproduktionen såsom fjärrvärme, som skulle kompensera för Barsebäck, såg politikerna till att straffbeskatta. Det är snedvridet.”

– Vi är nu garanterade den energi vi behöver, men då flyttas problemen någon annanstans. Malmö Allmänna Sjukhus (MAS) har haft problem att bygga ut. I Ystad var det problem att bygga ut en ny stadsdel på grund elbrist och plasttillverkaren Polykemi i Ystad hade också problem. Sedan fick båda tillgång till el från det nyöppnade kraftvärmeverket Heleneholmsverket. Elbrist är något man hör talas om i u-länder.  

 Han är missnöjd med hur politikerna underinvesterat i elförsörjningen.

– Vi har en effektbrist i södra Sverige. Vi har stängt ner Barsebäck och Ringhals. Vi förlitar oss på intermittent kraft som vind och sol. Den lokala elproduktionen såsom fjärrvärme som skulle kompensera för Barsebäck såg politikerna till att straffbeskatta. Det är snedvridet, säger han. 

– Och vi har inte byggt ut överföringskapaciteten för kraft. Vi byggde 1 500 kilometer under 1940-talet. Från 1990 till och med 2020 har vi endast byggt cirka 900 kilometer. Detta trots att vi har stängt ner lokal kraftproduktion i södra och västra Sverige. 

”Borde ha investerat i överföringskapacitet”

Anders Carlsson Jerndal anser att detta är ett myndighetshaveri. Han förstår inte hur detta haveri kan uppstå när staten tar in så mycket skatt som den gör i Sverige. Han anser vidare att politikerna, utöver att de monterat ner den lokala energiproduktionen i södra Sverige, även fattat ett oövertänkt beslut och privatiserat de lokala näten. Den lokala energiproduktionen i södra Sverige är därför underinvesterad i överföringskapacitet och har blivit beroende av utländsk kraftproduktion. 

– Nu är elen marknadsprissatt, vi har tvingat in investeringar i intermittent kraft med subventioner, vi har byggt kablar för energiexport och vi har därför en marknadsprissättning som grundar sig på utlandets priser. Dessa priser som fluktuerar från 2,3 öre till 2 kronor drabbar bolag i södra Sverige. Vi hade inte haft någon elbrist i Sverige om vi investerat i överföringskapacitet. 

– Politikerna borde ha förstått nu att de har gjort oss väderberoende. Frågan är om de gjort det med berått mod eller om de varit helt okunniga. 

TEXT: Margaret von Platen

 

FAKTA | Kraftkällor i Skåne

De tre nyfunna kraftkällorna som tillför 255 megawatt i mer effekt i Skåne är följande:

  • Biogasdrivna Heleneholmsverket i Malmö som tillför 95 megawatt.
  • Nätverktyget Switch, vilket möjliggör för de kunder som inte använder all sin el att tillfälligt sälja tillbaka den till Eon, tillför 60 megawatt.
  • Svenska kraftnät trimmar det regionala stamnätet och tillför 100 megawatt i lägen med akut kapacitetsbrist.

Margaret von Platen

Stöd oberoende journalistik och prenumerera på Bulletin.

Sverige förtjänar det bästa!