Facebook noscript imagePrisras på villor och bostadsrätter i hela Sverige
Ekonomi
Prisras på villor och bostadsrätter i hela Sverige
Norra tornen i Stockholm. Foto: Pär Fredin/TT, Grafik: Gerd Altmann/Pixabay
Norra tornen i Stockholm. Foto: Pär Fredin/TT, Grafik: Gerd Altmann/Pixabay

Priset på bostäder faller rejält i Sverige där bostadsrätter faller mest i Stockholm och Malmö. Medan villapriserna faller mest i Mellansverige och norra Sverige, visar en rapport från Boolis prisindex HPI beställd av SBAB i juli.

Under juli månad fortsatte prisraset på bostäder i Sverige, värst drabbat är Mellansverige när det gäller hus, där föll priset med 6,6 procent. När det gäller bostadsrätter drabbades Stockholm mest med ett prisfall på 5,1 procent. Ser man till hela året är det enbart norra Sverige som inte backat i pris.

– Bostadspriserna har nu gått ner kraftigt sedan toppnoteringarna och som mest med tolv procent på både lägenheter och hus i Stockholmsregionen. Det är nu bara norra Sverige som, trots stora prisfall även där på senare tid, fortfarande visar positiva tal för innevarande år för både hus och lägenheter. Möjligen kan det förklaras av ökande bostadsbrist i kölvattnet av nya stora industrietableringar där, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB i en kommentar till siffrorna.

Bostadsrätter

Det är storstadsregionerna som drabbas hårdast av prisfallet på bostadsrätter i juli. I Stockholm var prisfallet 5,1 procent, följt av Malmö 4,5 procent och Göteborg 2,7 procent.

Tittar man på de senaste tre månaderna har priserna dykt med 11,4 procent i Stockholm, följt av 8,1 procent i Göteborg och 8,0 procent i Malmö.

Sett till de första sju månaderna är det endast norra Sverige som priserna på bostadsrätter inte sjunkit i, här är uppgången totalt 1,2 procent under perioden. Sett till de senaste tre månaderna har dock priset fallit med 7,5 procent.

Caption

Villor/hus

När det gäller villor och hus har Mellansverige drabbats hårdast med en nedgång på 6,6 procent, följt av norra Sverige med 5,2 procent och Malmö med 4,1 procent.

När det gäller de tre senaste månaderna har priset fallit som mest i Stockholm med 10,0 procent, följt av Göteborg med 8,5 procent och norra Sverige med 7,2 procent.

Sett till de första sju månaderna är det endast norra Sverige som priserna på bostadsrätter inte sjunkit i, här är uppgången totalt 2,9 procent under perioden.

Grafik: SBAB

– Det är tydligt att det är framför allt ränteuppgången som ligger bakom den stora nedgången i bostadspriserna eftersom nästan hela nedgången sammanfaller med en period efter vilken Riksbanken började höja styrräntan. Även om bostadspriserna i stor utsträckning bestäms av förväntningar om kommande räntenivåer, bör vi ställa in oss på ett visst fortsatt prisfall i takt med Riksbankens fortsatta höjningar. Så länge inte även arbetslösheten börjar öka kraftigt, är jag dock inte så orolig för att det ska bli någon jättedramatik. För särskilt villapriserna kan dock kommande elpriser också bli en joker i leken, säger Boije.

Läs även: Busch om Ygemans förslag: ”Folkförflyttningspolitik”

Tomas Hedlund

Redaktionschef
Tips mottages gärna!
tomas@bulletin.nu