Facebook noscript imageRekordstort stöd för ny kärnkraft
Ekonomi
Rekordstort stöd för ny kärnkraft
Grafik: Johan Hallnäs/TT
Grafik: Johan Hallnäs/TT

Stödet för ny kärnkraft är rekordhögt, visar ny studie.

– Det pratas om kärnkraft på ett annat vis, säger forskaren Mattias Lantz.

Svenskarnas stöd har trendmässigt stigit, men något extra har hänt det senaste året, visar en återkommande opinionsundersökning.

Samma fråga har ställts sedan 2006. Och aldrig förr har så många gett sitt stöd för att behålla kärnkraften och dessutom bygga nytt, enligt webbintervjuer med drygt tusen svenskar på uppdrag av Analysgruppen, en expertgrupp som kallar sig fristående men som finansieras av kärnkraftsindustrin.

Opinionsinstitutet Novus står för undersökningen. Den återkommande frågan som drygt tusen svenskar svarat på är:

”Vilken är din personliga åsikt om den framtida användningen av kärnkraft som energikälla i Sverige?”

Nästan hälften positiva

46 procent svarar att de vill fortsätta använda kärnkraften och vid behov även bygga ny. 31 procent vill fortsätta använda kärnkraft men inte bygga nya reaktorer, medan 14 procent vill avveckla kärnkraften genom politiska beslut. 10 procent har inte tagit ställning.

Det är alltså nu för första gången fler som kan tänka sig att det byggs nya kärnkraftverk än som bara vill behålla de befintliga, alternativt avveckla.

– Det svaret (som även vill bygga ny kärnkraft) är högre än de två andra tillsammans, det har aldrig hänt förut, säger Mattias Lantz, forskare vid Uppsala universitet och ordförande för Analysgruppen.

Så sent som 2017 svarade bara 28 procent att de kunde tänka sig nybyggd kärnkraft.

På dagordningen

En trend är också att de yngre blivit mer positivt inställda till kärnkraft.

En orsak, enligt Lantz, är förmodligen att det pratas mycket mer om kärnkraft, om energisystemet överhuvudtaget, om det förväntade kraftiga behovet av mer el framöver och bristerna i elsystemet i framför allt södra Sverige.

Vissa politiska partier har också tydligare lyft frågan om kärnkraft de senaste åren, något som avspeglar sig hos befolkningen.

– Det tenderar att följa partipolitiken rätt mycket, säger Mattias Lantz.

TT Nyheter