Riksdagen kräver tuffare regler mot utlänningar som är ett säkerhetshot
Politik
Riksdagen kräver tuffare regler mot utlänningar som är ett säkerhetshot
IS-terrorister.
Foto: AP.
IS-terrorister. Foto: AP.

Riksdagen räknar redan på förhand med att underkänna regeringens proposition om striktare kontroll av utlänningar som är ett säkerhetshot.

19 Mar 2021 07:30
Uppdaterad:
19 Mar 2021 08:10

Riksdagen räknar redan på förhand med att underkänna regeringens aviserade proposition om striktare kontroll av utlänningar som anses vara säkerhetshot.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) krävs på en ny utredning – före sommaren.

Majoritetens tålamod är förbrukat, nu säger vi att en sådan här utredning ska tillsättas inom tre månader. Det är ganska ovanligt att vi gör det, att vi datumsätter, säger Johan Forssell, rättspolitisk talesperson för Moderaterna.

Begäran finns i ett tillkännagivande som en majoritet i riksdagen, bestående av de borgerliga partierna samt SD, har ställt sig bakom. Den följer på ett liknande tillkännagivande från riksdagen i maj förra året med krav på en ny utredning, som regeringen inte har svarat på.

Det handlar om lagen om särskild utlänningskontroll (LSU). Den rör personer som Säpo anser kan vara ett hot mot säkerheten i Sverige. Det kan gälla personer som regeringen därför har bestämt ska utvisas men där det finns hinder för att göra det.

Striktare regler senast i juni

Frågan debatterades mycket 2019, när Säpo slog till mot sex imamer som betraktades som säkerhetshot. De sattes i förvar och regeringen beslutade att de skulle utvisas. Men det visade sig svårt att göra det.

Regeringen har lovat en proposition med ändrade och striktare regler senast i juni.

Den kommer inte att hantera det hela mer än på marginalen. Det är säkert bra saker, men det tar inte tag i problemet, bedömer Johan Forssell, utan att ha sett förslagen.

Inrikesminister Mikael Damberg undrar vad oppositionen egentligen vill och vad en ny utredning, mer konkret, ska ta upp.

Det är ett väldigt ovanligt beslut från riksdagens sida att sätta en tid för när en utredning ska tillsättas, särskilt i ett läge där en utredning har lämnat ett förslag och där riksdagen ännu inte har röstat om den lagstiftning som utredningen föreslår, säger Damberg.

M: Fler skärpningar än regeringens förslag

Han säger att han i propositionen kommer med flera skärpningar. Det ska bli lättare att utvisa personer som bedöms vara säkerhetshot, att sätta dem i förvar, kontrollera med hemliga tvångsmedel samt skärpa straffen för den som bryter mot sådant som plikt att regelbundet anmäla sig hos polisen.

Det är i linje med det som Säpo har begärt. Sedan följer vi förstås utvecklingen, det här är frågor som man hela tiden måste arbeta med, säger Damberg.

Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson, Adam Marttinen, säger att det finns ett allmänt missnöje i riksdagen med hur regeringen har tagit sig an frågan. Men SD har en klar uppfattning om vad det är en ny utredning ska göra.

Han säger att personer borde kunna hållas i förvar, det vill säga inlåsta, på i princip obestämd tid och oavsett om det alls bedöms möjligt att verkställa en utvisning av personen. Och kan en person inte hållas i förvar borde det vara möjligt att tvinga personen att bo på en så oattraktiv plats som möjligt. Syftet med det är att få personen att självmant lämna landet.

TEXT: Lars Larsson/TT

 

Fakta: Förslag på gång

Regeringen ska senast i juni lägga en proposition som rör lagen om särskild utlänningskontroll (LSU).

En utredning föreslog för ett år sedan att LSU ska ersättas av en ny lag om särskild kontroll av vissa utlänningar.

Den föreslog att det ska bli lättare att utvisa en utlänning som kan antas komma att begå terroristbrott, i alla dess former, eller anses utgöra en säkerhetsrisk av andra skäl.

Rätten för Säpo att använda hemliga tvångsmedel utvidgas och kraven för att få tillstånd sänks.

Personer som ska utvisas, men som riskerar till exempel dödsstraff eller tortyr i sitt hemland, föreslås kunna sättas i förvar i upp till tre år.

Lättare krav för att återkalla uppehållstillstånd.

Källa: SOU 2020:16

TEXT: TT