Facebook noscript imageSå ska las göras om: ”Största reformen i modern tid”
Ekonomi
Så ska las göras om: ”Största reformen i modern tid”
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) håller pressträff. Foto: Henrik Montgomery/TT.
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) håller pressträff. Foto: Henrik Montgomery/TT.

Tre anställda får undantas från turordningsreglerna vid uppsägning och uppsägning på saklig grund ersätts med sakliga skäl. Det är något av innehållet i regeringens las-utredningar. Totalt beräknas reformerna kosta staten cirka elva miljarder kronor.

– Att ha anställda med rätt kompetens blir allt viktigare, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) när hon inleder presskonferensen.

– Det här är den största reformen på svensk arbetsmarknad i modern tid, fortsätter hon.

Överenskommelsen är en del av januariavtalet mellan regeringen och Centern och Liberalerna. Mycket av förslagen avspeglar också parternas överenskommelse från i höstas.

Bland annat ändras lagen om anställningsskydd (las) så att en arbetsgivare får undanta tre anställda vid uppsägningar, oavsett företagsstorlek. I dag gäller två anställda i företag med högst tio anställda.

Visstidsanställning

Dessutom ändras lagtexten vid uppsägning av saklig grund, som ändras till sakliga skäl, vilket enligt Centerns arbetsmarknadspolitiske talesperson Martin Ådahl innebär att det blir tydligare vad som gäller.

Allmän visstidsanställning ersätts med särskild visstidsanställning. Den ska övergå till tillsvidareanställning efter tolv månaders anställning under en femårsperiod.

En arbetsgivare får inte anställa någon på korttidsvikariat för att undkomma denna regel. Arbetsgivare som missbrukar det kan bli skyldig att betala skadestånd.

Möjlighet att avtala om andra regler finns. Turordning och omställningstid ska gälla vid omreglering till lägre sysselsättningsgrad.

Elva miljarder

Förändringarna innehåller också, i enlighet med parternas överenskommelse, ett bättre omställningsstöd när det gamla jobbet ryker. Dessutom inrättas ett studiestödssystem för omställning till nytt yrke, upp till 44 veckor.

– Så förbättrar vi ett livslångt lärande, säger Arman Teimouri, arbetsmarknadspolitisk talesperson för L.

Stödet ska uppgå till 80 procent av inkomsten, dock högst 20 458 kronor i månaden.

Han poängterar att det inte handlar om några ”hobbyutbildningar”, utan syftar till att stärka individen i det fortsatta arbetslivet.

För studiestödssystemet krävs statlig finansiering, som enligt regeringen bedöms kosta mellan sex och nio miljarder kronor.

Totalt sett, när alla reformer är införda, beräknas statens årliga kostnad öka med cirka elva miljarder kronor, beroende på konjunkturutveckling.

Senare i eftermiddag håller Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal en egen presskonferens där de kommenterar regeringens utredningar.

Men långt ifrån alla är med på las-uppgörelsen. Stora delar av LO ställde sig utanför och Vänsterpartiet har stundtals hotat med att fälla regeringen om ingreppen i anställningsskyddet blir för stora.

TEXT: Olle Lindström/TT

TT Nyheter

fakta

De tre utredningarna

De tre parallella utredningarna som nu ska presenteras har sett över:

* Anställningsskydd och tillhörande a-kassefrågor.

* En ny omställningsorganisation som ska erbjuda och finansiera grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

* Ett nytt och parallellt offentligt studiestöd.