Facebook noscript imageStort behov av stöd till elever med låg kunskapsnivå
Nyheter
Stort behov av stöd till elever med låg kunskapsnivå
Många skolor behöver betydligt mer stödinsatser för svaga elever. 
Foto: Henrik Montgomery/TT.
Många skolor behöver betydligt mer stödinsatser för svaga elever. Foto: Henrik Montgomery/TT.

Många grundskolelärare tycker inte att elever som är i behov av stödinsatser får tillgång till det extra stödet i tillräckligt hög utsträckning, skriver facktidningen Skolvärlden.

Tidningen hänvisar till en undersökning som Lärarnas riksförbund genomförde i höstas, som visar att nästan två tredjedelar av de lärare som deltog i undersökningen tycker att stödet ges i liten utsträckning eller inte alls.

– En del av dem befinner sig på mycket låg nivå. Vi har till exempel elever i sjuan som i matematik inte ens når målen för årskurs två. Många har mycket stora problem med svenska språket. Till det ska läggas att vi inte har några förberedelseklasser på skolan, säger läraren Maria Mansén i Borås till tidningen.

Trots den förändrade elevsammansättningen har inte Engelbrektskolan fått extra resurser som motsvarar den utökade arbetsuppgiften, enligt Maria Mansén. Snarare tvärtom.

Undersökningen genomfördes i oktober och november med hjälp av Lärarnas riksförbunds lärarpanel som ställde frågor till 2 489 grundskolelärare som är medlemmar i förbundet. Drygt hälften av de tillfrågade deltog.

TEXT: TT och Nyhetsredaktionen

TT Nyheter

Stöd oberoende journalistik och prenumerera på Bulletin.

Sverige förtjänar det bästa!