Facebook noscript imageStudie: Svenska kyrkan är Sveriges stressigaste arbetsplats
Nyheter
Studie: Svenska kyrkan är Sveriges stressigaste arbetsplats
Svenska kyrkan i Linköping. Foto: Jeppe Gustafsson/TT
Svenska kyrkan i Linköping. Foto: Jeppe Gustafsson/TT

Försäkringskassan har kartlagt de yrken där det råder störst risk för anställda att långtidssjukskriva sig på grund av stress. Enligt kartläggningen är det framför allt kyrkoherdar, präster och diakoner som löper allra störst risk.

I en kartläggning av Försäkringskassan identifieras Sveriges farligaste yrken när det kommer till risken att bli långtidsskjukskriven på grund av stress. Enligt undersökningen är det präster, kyrkoherdar och diakoner som löper allra störst risk.

Kyrkoherdar löper den allra största risken av dem, enligt studien som granskat 429 olika yrken i Sverige med avseende påsjukfrånvaro.

– Det är mycket, mycket oroande att gruppen kyrkoherdar i Svenska kyrkan tillsammans med övriga präster och diakoner visar sig vara de yrkesgrupper i Sverige med störst risk att bli långtidssjukskrivna på grund av stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom, säger Bror Holm, ordförande för Kyrkans Akademikerförbund.

Försäkringskassan genomförde en liknande studie 2014, och även då var det präster och framför allt kvinnliga präster inom Svenska kyrkan som löpte störst risk att bli långtidssjukskrivna på grund av psykisk ohälsa.

Gabriella Mait

Statsvetare med inriktning på krishantering och säkerhet. Insatt i Mellanösternpolitik och svensk samt spansk utrikespolitik. Tips mottages via gabriella@bulletin.nu.