Facebook noscript imageVon der Leyen och Ylva Johansson besökte Lampedusa – Meloni: ”Stoppa inflödet av illegala”
Utrikes
Von der Leyen och Ylva Johansson besökte Lampedusa – Meloni: ”Stoppa inflödet av illegala”
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Italiens premiärminister Giorgia Meloni, till höger Ylva Johansson (S), EU-kommissionär med ansvar för migration. Foto: X/Claudio Bresciani/TT
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Italiens premiärminister Giorgia Meloni, till höger Ylva Johansson (S), EU-kommissionär med ansvar för migration. Foto: X/Claudio Bresciani/TT

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen besökte på söndagen den italienska ön Lampedusa. Med sig hade hon ett tiopunktersprogram – där det öppnas för att stoppa båtsmugglare redan i Afrika. Med på resan var även EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson (S).

På söndagen besökte EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillsammans med bland annat EU:s kommissionär med ansvar för migration Ylva Johansson den lilla italienska ön Lampedusa som ligger närmare Afrika än Italien och har blivit utsatt för en extrem anstormning av båtar med afrikanska migranter de senaste veckorna.

Von der Leyen kom till Lampedusa på inbjudan och i sällskap med Italiens konservativa premiärminister Giorgia Meloni. De besökte bland annat en hamn där hundratals migranter landstiger varje dag.

Under rundresan på ön hade ett dussintal boende på ön blockerat von der Leyens och Melonis bilkortege.

Men efter att Meloni samtalat med de boende släpptes bilarna igenom.

Meloni och von der Leyen höll en gemensam pressträff på flygplatsen där von der Leyen presenterade ett tiopunktsprogram för att hjälpa Italien att hantera inflödet av migranter.

– Vi behöver stoppa inflödet av illegala invandrare, inledde Giorgia Meloni.

– Vi kommer aldrig att lösa problemen genom att prata om omfördelning (av migranter inom EU), sade Meloni som var tydlig med att migranterna behöver stoppas från att ta sig in i EU.

Ursula von der Leyen – som tidigare fått kritik för att fokusera på omlokalisering av migranter och inte på att strypa inflödet – var mjukare i sin retorik än Meloni.

– Vi har ett åtagande som en del av det internationella samfundet. Vi har gjort det tidigare och vi kommer att fortsätta att göra det, sade von der Leyen och fortsatte:

– Men det är vi som bestämmer vilka som får komma och under vilka omständigheter. Inte båtsmugglarna.

I tiopunktsprogrammet som presenterades handlade mycket om att skärpa redan existerande rutiner och att försöka motarbeta båtsmugglare. Men inga större policyförändringar av typen pushbacks – att skicka tillbaka båtar utan asylprövning – presenterades.

En belgisk politiker – Theo Francken – lyfte pushbacks som lösning på X och efterlyste ”mod”.

En av punkterna öppnar dock för att EU i samarbete med Tunisien ska stoppa båtar med migranter redan på den afrikanska sidan, innan de lämnat hamn.

En havsblockad mot migrantbåtar från Afrika är något som Giorgia Meloni har efterlyst.

Samtidigt som Meloni och von der Leyen besökte Lampedusa fortsätter inflödet av migranter. Bara under de senaste 24 timmarna hade 1 150 migranter inkommit till Lampedusas migrantläger.

Nyhetsredaktionen

fakta

Von der Leyens tiopunktersprogram

  1. Förstärk stödet till Italien från Europeiska unionens asylbyrå (EUAA) och Europeiska gräns- och kustbevakningen (Frontex) för att hantera det höga antalet migranter och säkerställa registrering av ankomster, fingeravtryckstagning, utfrågning och remittering till lämpliga myndigheter.
  2. Stöd överföring av människor från Lampedusa, inklusive till andra medlemsstater, med hjälp av den frivilliga solidaritetsmekanismen och med särskild uppmärksamhet på ensamkommande minderåriga och kvinnor.
  3. Skärp återvändandet genom att genomföra en förnyad, samordnad utåtriktad verksamhet mot de huvudsakliga ursprungsländerna för de nya ankomsterna, nämligen Guinea, Elfenbenskusten, Senegal och Burkina Faso, för att förbättra samarbetet och underlätta återtagande; och öka stödet från Frontex, inklusive när det gäller utbildning och kapacitetsuppbyggnad, för att säkerställa snabb genomförande av återvändanden.
  4. Stöd förebyggandet av avresor genom att etablera operativa partnerskap angående motverkande av människosmuggling med ursprungs- och transitländer. Detta inkluderar möjligheten till en arbetsordning mellan Tunisien och Frontex, och en samordningsarbetsgrupp i Europol för att fokusera på motverkande av människosmuggling längs rutten till Tunisien och vidare till Lampedusa.
  5. Skärp övervakningen av gränsen till havs och den luftburna övervakningen, inklusive genom Frontex, och utforska möjligheter att utöka marina uppdrag i Medelhavet. Dessutom kommer vi att påskynda leveransen av utrustning och öka utbildningen för de tunisiska kustbevakningen och andra rättsliga myndigheter.
  6. Vidta åtgärder för att begränsa användningen av osjödugliga fartyg och agera mot leveranskedjor och logistik för smugglare; och säkerställa inaktivering av återvunna båtar och gummibåtar.
  7. Öka stödet från EUAA för att använda snabba gräns- och accelererade förfaranden, inklusive användning av konceptet med säkra ursprungsländer, avvisa ansökningar som uppenbart ogrundade, utfärda inreseförbud och registrera dem i Schengens informationssystem (SIS).
  8. Öka medvetenheten och kommunikationskampanjer för att avskräcka från korsningar över Medelhavet, samtidigt som vi fortsätter att arbeta med att erbjuda alternativ såsom humanitär mottagning och lagliga vägar.
  9. Skärp samarbetet med UNHCR och IOM för att anta en omfattande rutebaserad strategi för att säkerställa skydd längs rutten och öka frivilliga assisterade återvändanden från transitländer.
  10. Genomför avtalet mellan EU och Tunisien (EU-TU Memorandum of Understanding, MoU) och prioritera åtgärder med omedelbar påverkan för att hantera den nuvarande situationen och påskynda ingåendet av nya projekt inom ramen för MoU.