Facebook noscript image18 000 har testat Bulletins valbarometer – oväntat (?) resultat
Politik
18 000 har testat Bulletins valbarometer – oväntat (?) resultat
Nio partier är med i Bulletins valkompass. Vilka sympatiserar du mest med? Foto: Erik Mårtensson/TT och Valbarometern
Nio partier är med i Bulletins valkompass. Vilka sympatiserar du mest med? Foto: Erik Mårtensson/TT och Valbarometern

För 18 dagar sedan lanserade Bulletin Valbarometern, en valkompass med fler frågor än någon annan kompass som släppts. Dessutom valde utvecklarna Daniel och Martin Sonesson att ta med Medborgerlig samling i kompassen. Något som satte sina spår i resultaten.

Efter att närmare 18 000 personer hittills genomfört Bulletins valkompass, Valbarometern, är det tydligt vilka Bulletins läsare har mest likheter med. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Medborgerlig samling är de partier som användarna främst sympatiserar med enligt Valbarometern.

– Det är mycket spännande att se att hela 11,3 procent av dem som genomfört testet sympatiserar främst med Medborgerlig samling, säger Daniel Sonesson, en av initiativtagarna till Valbarometern till Bulletin.

– Det är flera frågor som sympatisörer med Moderaterna och Medborgerlig samling har gemensamt, men det finns klara skillnader, fortsätter Martin Sonesson.

Kriminalitet, kärnkraft och Nato

De som primärt sympatiserar med Moderaterna anser att ny kärnkraft, ja till Nato och utvisning av kriminella migranter är prioriterade frågor. Detsamma gäller Kristdemokraterna men spridningen är större bland vad just kristdemokratiska sympatisörer ansåg vara viktigast.

De som sympatiserar med Medborgerlig samling anser att ny kärnkraft, skattesänkningar på arbete och en minskning av EU:s överstatlighet var de viktigaste frågorna. Där skiljer sig Medborgerlig samling från de mer traditionella borgerliga giganterna M och KD.

Bland de som sympatiserar främst med Moderaterna ansåg elva procent att EU:s överstatlighet måste minska. Bland dem som sympatiserade med KD rådde samma åsikt, 9,3 procent.

– Även om sympatisörer till Medborgerlig samling står ut tillsammans med sympatisörer till Sverigedemokraterna i att anse att EU:s inflytande behöver minska så återfinns samma åsiktsflora hos dem som sympatiserar med M och KD. Här återfinns en stark kontrast gentemot Centerpartiet, där hela 23 procent anser att det är en prioriterad fråga att EU:s inflytande inte ska minska, säger Daniel Sonesson.

– Det här är en stor skillnad och ett talande exempel i åtskillnader mellan dem som sympatiserar med Centern och de som sympatiserar med M, KD, MED och SD säger Martin Sonesson.

Läs mer: Genomför testet här

Tomas Hedlund

Journalist
Tips mottages gärna!
tomas@bulletin.nu

fakta

Om Valbarometern

Den 20 juni 2022 lanserade Bulletin i samarbete med bröderna Daniel och Martin Sonesson valbarometern. Syftet med valbarometern var att låta användare testa vilket parti de främst sympatiserar med mot ett djupare test än vad de övriga medierna tillät. En användare fick gå igenom hela 44 frågor och sedan ange åtta prioriterade frågor som de ansåg vara av större vikt.