Facebook noscript imageBlodförtunnande viktigast för att undvika stroke och hjärtinfarkt

Prenumeration

Välkommen att prenumerera på Bulletin, för att kunna läsa alla våra artiklar.
Vetenskap
låsaBlodförtunnande viktigast för att undvika stroke och hjärtinfarkt
Professor Jan Nilsson, ordförande för Hjärt- och Lungfondens forskningsråd. Foto: Hjärt-Lungfonden
Professor Jan Nilsson, ordförande för Hjärt- och Lungfondens forskningsråd. Foto: Hjärt-Lungfonden

Sundare livsstil, mindre rökning, bättre medicinering, blodförtunnande läkemedel, en kombinationseffekt av samtliga dessa faktorer har lett till att färre med hjärt-och kärlsjukdomar dör och fler lever längre i Sverige. Framför allt handlar det om en större medvetenhet om hjärt-och kärlsjukdomar som är den vanligaste dödsorsaken i Sverige.