Facebook noscript imageDEBATT: SD: Hundratals unga har skadats i transexperimentet
Debatt
DEBATT: SD: Hundratals unga har skadats i transexperimentet
Dagens debattörer Britt-Mari Canhasi och Gabriel Kroon (SD). Foto: Sverigedemokraterna
Dagens debattörer Britt-Mari Canhasi och Gabriel Kroon (SD). Foto: Sverigedemokraterna

Socialstyrelsen har nu ändrat uppfattning om hormonbehandlingar till minderåriga, men mängder av unga har redan utsatts för ovetenskapliga behandlingar. Staten måste tillsätta en haveriutredning, skriver regionpolitikerna Britt-Mari Canhasi och Gabriel Kroon (SD).

Efter att Uppdrag granskning blottlagt bristerna i transvården tvärvände nyligen Socialstyrelsen gällande hormonbehandling för minderåriga med könsdysfori. Innan behandlingsstoppet hade samtliga stora universitetssjukhus utfört könskorrigeringar utan evidens och säkerhet bakom ingreppen. Det är anmärkningsvärt att sjukvård har utförts på uppenbar samhällsideologisk grund. Sverigedemokraterna i Region Stockholm vill därför se en haverikommission som utreder hur sjukvården kunde bortse från vård utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och ge vika för politiskt framdrivna ingrepp på barn.

Under slutet av 1800-talet uppstod en rad kulturellt betingade sjukdomar där framför allt hysterin kopplades till kvinnors underliv och legitimerade att kvinnor fick sina livmödrar bortopererade. Genom kirurgin fick diagnoserna vetenskaplig prestige samtidigt som diagnosen hysteri ökade i väst. Några decennier senare, under 1930-talet, växte en ny samhällsepidemi fram, vars idéer kom att legitimera steriliseringsprogrammen och drabba både män och kvinnor, där en majoritet som steriliserades var kvinnor.

Under 2000-talet ifrågasatte normkritiker synen på objektiv vetenskap, genusteori blev vetenskap och idén om kön som en social konstruktion fick fäste. I allt högre grad har den biologiska synen på kön förbisetts, till förmån för den socialvetenskapliga synen. Könskorrigering uppmuntrades av HBTQ-rörelsen, och en medicinsk behandling infördes på sjukhusen utan vetenskaplig evidens. Barn fick pubertetsblockerare så snart den egna puberteten startade och hormonbehandling från 16 år då de ansågs tillräckligt mogna att samtycka till en oåterkallelig behandling med risk för sterilitet.

Unga som upplevde könsdysfori ökade lavinartat, 1998 fanns ett tiotal och år 2018 nära 6 000 personer. Många av dessa hade troligen ett verkligt behov av könskorrigering, men efter UG:s avsnitt Tranståget 2019, minskade antalet remisser med 65 procent i Stockholm och i hela landet med 38 procent. Samtidigt som antalet unga som ångrar sin tidigare könskorrigering har ökat kraftigt.

I Sverige har nu tusentals barn diagnostiserats med könsdysfori och många har behandlats med läkemedel som inte granskats och vars skadeverkan är okänd. Karolinska sjukhuset har inte kunnat registrera barn och ungdomar under 18 år som får hormonbehandling i det nationella kvalitetsregistret för könsdysfori. Det finns med andra ord inga uppgifter på hur många barn som fick behandling, fördelade på ålder och kön mellan åren 2017 och 2021, vilket är ytterst anmärkningsvärt och direkt omöjliggör all seriös kvalitetsuppföljning av sjukvårdingreppen. Det behövs en retrospektiv registrering av patienterna i befintliga kvalitetsregister för att möjliggöra uppföljning och som underlag för framtida forskning.

Det är allt mer uppenbart att sjukvården som till sin grund bottnar i beprövad vetenskap genom naturvetenskapliga förhållningsätt, har blivit kuppad av den politiserade samhällsvetenskapen med tydlig förgrening i den identitetspolitiska teoribildningen. Det är ett anmärkningsvärt experiment som bara kan jämföras med andra historiska snedsteg i sjukvården.

Ideologi som går i strid med grundläggande biologi och sjukvårdsrutiner kan aldrig accepteras. Staten måste tillsätta en granskningskommission; en haveriutredning som går till botten med hur ett ovetenskapligt förhållningssätt kom att genomsyra vården.

Britt-Mari Canhasi, sjukvårdspolitiker Region Stockholm (SD)
Gabriel Kroon, gruppledare Region Stockholm (SD)

Bulletin Debatt

Detta är ett debattinlägg i Bulletin. Debattören svarar för sina åsikter i debattartikeln. Vill du publicera dig på Bulletin Debatt eller inkomma med replik? Skicka artikelförslag till debatt@bulletin.nu