Facebook noscript imageEgyptson: Utred hela Islamiska Förbundets nätverk
Ledare
Egyptson: Utred hela Islamiska Förbundets nätverk
De islamiska skolorna har genererat stora intäkter. Foto: Adam Ihse, TT.
De islamiska skolorna har genererat stora intäkter. Foto: Adam Ihse, TT.

Den kritiserade Römosseskolan har lyckats bygga upp ett eget kapital på 39 miljoner kronor, utöver de miljoner som skickats till Somalia. Även de andra verksamheterna i stiftelsen Sveriges Islamiska Skolor har genererat stora överskott. Skolorna har tillsammans lyckats spara 301 miljoner kronor från skolpengen och förvandlat till eget kapital. Det avslöjar forskaren Sameh Egyptson i en ny granskning.

Under de senaste dagarna har det pågått en ovanlig strid, både internt och offentligt, inom ledningen i Muslimska Brödraskapet, MB:s internationella halvhemliga organisation al-Tanzim al-Dawli. Ibrahim Mounir, londonbaserad ställföreträdare för den högsta ledaren som sitter i egyptiskt fängelse, blev avsatt av de ledande medlemmarna i istanbulbaserade Shourarådet. Som svar avsatte ställföreträdaren dessa medlemmar från sina uppdrag. Båda parter använde överraskande Youtube som mediekanal för att dra till sig sympatisörer. Orsaken till striden är frågan om vem som ska styra finansieringen av MB:s imperium.

Sedan grundandet i Egypten 1928 har MB sysslat med affärsverksamhet. Man har lyckats driva skolor, sjukhus, bolag, bank och biståndsorganisationer med målet att skapa en islamisk världsordning som styrs med sharia. Al-Tanzim al-Dawli har varit halvhemlig och har haft i uppdrag att samordna politiska strategier, delmål och ekonomiskt samarbete. På kontinentnivå skapades 1989 Federation of Islamic organisations in Europe, FIOE, som beskrevs på MB:s officiella hemsida som den europeiska grenen. FIOE har som officiellt mål att bevara muslimernas identitet. Enligt al-Qaradawi, MB:s andliga ledare och ordförande för europeiska fatwarådet, har muslimer i Europa uppdraget att skapa ett muslimskt parallellsamhälle och stödja MB-partier att nå makten i muslimska länder.

Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS, är en av grundarna av FIOE. Enligt IFiS:s stadga ska alla deras medel gå till FIOE vid eventuell upplösning. IFiS har funnit att de bästa branscherna ekonomiskt i Sverige är inom det allmänna. De har grundat många organisationer, stiftelser, studieförbund och företag inklusive stiftelsen Sveriges Islamiska Skolor, SIS.

Skolorna ska enligt stadgarna drivas med muslimsk profil, men ärenden vid Skolinspektionen vittnar i stället om en ultrakonservativ och reaktionär tolkning av islam. SIS består av sex skolavdelningar: i Göteborg, Stockholm (två stycken), Örebro, Uppsala och Växjö. Stockholmsavdelningen grundades av Chakib Benmakhlouf, tidigare ordförande för IFiS och FIOE. Göteborgsavdelningen grundades av Abdirizak Waberi, tidigare ordförande för IFiS och vice ordförande för FIOE, samt Abdulgani Ali, den nuvarande ordföranden för IFiS.

När jag granskade de här skolorna inför utgivning av boken Holy White Lies hade de till 2016 erhållit 318 miljoner svenska kronor av allmänna medel. När jag nyligen uppdaterade informationen inför den svenska upplagan av boken hade summan, fram till 2019, stigit till 402 miljoner SEK. En överraskande information var att skolorna har lyckats spara 301 miljoner kronor från skolpengen och förvandlat det till eget kapital. Exempelvis har Römosseskolan, utöver de miljoner som skickades till Somalia och till andra stiftelser och företag ökat sitt eget kapital till 39 miljoner SEK. Al-Azharskolorna i Stockholm har i dag 190 miljoner kronor i eget kapital. Det stora sparkapitalet kan endast förklaras med att antalet lärare i de här skolorna är skrämmande lågt.

De islamiska skolorna lyckas bygga upp stort eget kapital.

Römosseskolorna är inte de första skolorna tillhörande SIS som drabbas av skandaler. 2019 dömdes grundaren och fyra styrelsemedlemmar i Al-Azharskolan i Stockholm till fängelsestraff för ekobrott. Och Al-Azharskolan i Örebro fick stängas i juni i år med Skolinspektionens motivering att det fanns allvarliga brister som rör huvudmannens ägar- och ledningskrets. Skolinspektionen stänger nu Römosseskolorna med motiveringen att fyra av de fem styrelseledamöterna i föreningen är olämpliga till att fortsätta bedriva skolverksamhet.

Jag har under min bakgrundsforskning listat styrelsemedlemmarna i stiftelseskolorna alltsedan start. En tydlig slutsats man kan dra är att det är ett fåtal personer som sitter i styrelserna i skolorna och stiftelserna. Man kan också notera att styrelsemedlemmarna i Römosseskolan som beskrevs som olämpliga är samma personer som i dag sitter i styrelsen för stiftelsen Framstegsskolan i Stockholm.

Stiftelsen har drivit skolor i över 20 år och driver i dag en skola i Rågsved. Stiftelsen har också köpt ett aktiebolag, English School Scandinavia AB, som driver en annan friskola. Det går bra för aktiebolaget, som lyckades spara cirka fem miljoner SEK bara under 2019 och i och med det har de ökat sitt eget kapital till över tio miljoner kronor. I september i år skickade styrelsen en ny bolagsordning till Bolagsverket, där ett ägarbyte av företagets aktier skett från stiftelsen till styrelsemedlemmarna själva. Vad ägarbytet kostar är oklart.

Ägarbyte i English School Scandinavia AB.

Eftersom Skolinspektionen anser att styrelsemedlemmarna inte är lämpliga att driva Römosseskolorna, och i ljuset av informationen ovan, bör ekobrottsmyndigheten utreda alla skolor tillhörande SIS på största allvar. Personer i ledningen och styrelsemedlemmar för Römosseskolorna och al-Azharskolorna har varit olämpliga och vissa är dömda som kriminella enligt svensk lag. Men de har varit trogna MB:s strategier och mål.

Att tycka synd om eleverna i de stängda skolorna är absolut berättigat, men inte på grund av att eleverna ska tvingas byta skola, utan för att Sverige under alla dessa år har underlåtit att stänga skolorna. Svenska allmänna medel ska inte vara tvistemål för MB:s internationella ledning utan ska tillbaka till de svenska skolbarnen. Detta är våra politikers ansvar.

Sameh Egyptson är doktorand vid Lunds universitet och författare till den nyutgivna boken Bosättningen – Muslimska Brödraskapets organisation och vision i Sverige