Facebook noscript imageFärre självmord under pandemin – men befaras öka efteråt
Fokus
Färre självmord under pandemin – men befaras öka efteråt
 Under första halvåret 2020 rapporterade Socialstyrelsen 12 procent färre självmord bland kvinnor jämfört med samma period 2019. Foto: Claudio Brescani / TT
Under första halvåret 2020 rapporterade Socialstyrelsen 12 procent färre självmord bland kvinnor jämfört med samma period 2019. Foto: Claudio Brescani / TT

Psykisk ohälsa har ökat under pandemin, men antalet självmord verkar ha minskat. Under första halvåret 2020 rapporterade Socialstyrelsen 12 procent färre självmord bland kvinnor, jämfört med samma period 2019 och inom den skånska psykiatrin minskade antalet vårdnära självmord kraftigt. Samtidigt varnar forskare för en ökning när pandemin är över. 

Trots att antalet samtal om suicidhot och psykisk ohälsa till SOS Alarm ökade kraftigt under 2020 har paradoxalt nog färre människor tagit sitt eget liv. Under första halvåret 2020 rapporterade Socialstyrelsen 12 procent färre självmord för kvinnor jämfört med samma period 2019. Region Skåne redovisar cirka 35 procent färre vårdnära självmord under 2020 jämfört med 2019. Forskningen visar att under en större kris minskar ofta självmorden men att strax efter finns risk för att antalet ökar igen. 

Martin Hultén, chefläkare Psykiatri, habilitering och hjälpmedel, förklarar att Region Skåne haft 35 procent färre vårdnära suicid under året 2020. Foto: Bengt Flemark

– Suicid är i de allra flesta fallen konsekvensen av en sjukdom. Många människor befinner sig på gränsen men de kan klara sig om de upplever en större gemenskap, säger Martin Hultén, chefläkare Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Region Skåne, och vice ordförande för Svenska Psykiatriska Föreningen.

Betydelsefullt att samlas runt något

– Pandemin har visserligen inneburit att vi hållit ett större avstånd till varandra men det har också funnits något att samlas runt. Människor, som till exempel bara stöter ihop på en busshållplats, kan tala om det svåra som drabbar oss, och bara den mänskliga värmen och gemenskapen betyder mycket mer än man tror, förklarar Martin Hultén. 

Region Skånes Psykiatri, habilitering och hjälpmedel, tar varje år emot 60 000 unika patienter. Skåne har lägst suicidtal av samtliga regioner, cirka 150 självmord på 1,3 miljoner invånare 2018. Under pandemins första år minskade antalet vårdnära suicid ytterligare, det vill säga suicid som inträffar inom fyra veckor från det att en patient varit i kontakt med vården. 

– Vi kan än så länge bara svara för vår förvaltnings suicidstatistik och den visar nu att vi haft betydligt färre självmord under pandemiåret 2020, säger Martin Hultén.

– Jämfört med 2019 har vi haft cirka 35 procent färre vårdnära suicid under året 2020. Även jämfört med 2018, det år vi haft lägst suicid någonsin, hade vi under 2020 cirka 17 procent färre vårdnära suicid. 

Suicid som inträffat utanför Psykiatri Skånes vård är inte medräknade och slutresultatet för totalt antal suicid i Skåne 2020 kommer först när Socialstyrelsens sammanställning av dödsorsaker är klar senare i år. 

Martin Hultén förklarar att han föredrar att kalla självmord för suicid eftersom det i de allra flesta fall är konsekvensen av en sjukdom, till exempel en depression och det inte heller är en mordisk kriminell handling. Han tillägger att rationella suicid är mycket sällsynta eller i princip obefintliga.

– Det finns en ärftlig komponent. Men det finns ändå en stor andel suicid som är mer påverkbara än andra. 

Han konstaterar att något färre patienter har sökt sig till vården på grund av restriktionerna, men att när de väl kommit till vården har en del varit i sämre skick än tidigare. Den totala suicid-siffran kan därför vara osäker. Det finns endast statistik för dem som besökt Psykiatri Skånes mottagningar. 

Färre kvinnor begick självmord första halvåret 2020

De preliminära siffrorna för samtliga självmord i Sverige under första halvåret tyder också på en minskning. Socialstyrelsen har hittills endast redovisat antalet självmord första halvåret 2020 och reserverar sig för att siffrorna under maj och juni kan vara osäkra eller ofullständiga. Dödsorsaken vid en suicid måste fastställas av Rättsmedicinalverket, bland annat för att utesluta att inte döden avsiktligt vållats av annan. En läkare skriver ut ett intyg och försäkrar att den självdestruktiva handlingen inte tillkommit genom något brott. Detta förlänger tiden innan Socialstyrelsen får uppgifter om dödsorsaken. 

Under första halvåret 2020 redovisar Socialstyrelsen 173 självmord för kvinnor. Det är 23 färre självmord än halvåret 2019, en minskning med nästan 12 procent. 437 män begick självmord första halvåret 2020, knappt en procent färre självmord än halvåret 2019. När Socialstyrelsen fått in fler uppgifter från Rättsmedicinalverket kommer en preliminär statistik för helåret att presenteras. Det väntas ske först i mitten av mars. Rättsmedicinalverkets statistik för helåret 2020, vilken alltså ännu inte är komplett, visar att självmorden för helåret 2020 minskat med 7 procent jämfört med 2019 (se faktarutan nedanför).

Pandemin har samma effekt som krig

”Det finns evidens att antalet självmord minskar under perioder av kriser men de förväntas öka när den omedelbara krisen är över”, skriver Danuta Wasserman, i en artikel om strategier för att undvika suicid under och efter pandemin, i tidskriften ”World Psychiatry”. Danuta Wasserman, professor i psykiatri och chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention på Karolinska institutet, är en av Sveriges ledande experter på kriser och suicid.  

”Det finns evidens för att antalet självmord minskar under perioder av kriser, men de förväntas öka när den omedelbara krisen är över”, säger Danuta Wasserman, chef för Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) vid Karolinska Institutet. Foto: David Gimlin.

Även David Lester, professor emeritus vid Stockton universitet, specialiserad på självmord, skriver i Oxford Textbook of Suicidiology and Suicide Prevention att forskningen visar att självmordsfrekvensen sjunker under krigstider. Det är oklart om pandemin kan jämföras med ett krig, men bara i Sverige hade 12 964 svenskar dött av viruset den 3 mars 2021. David Lester skriver vidare att den mest trovärdiga förklaringen till denna minskning av antalet självmord är den större sociala sammanhållningen i ett samhälle under krigstider. 

TEXT: Margaret von Platen

 

FAKTA | Rättsmedicinalverkets senaste statistik för självmord 

2020: 1 195 

2019: 1 289 

320 dödsfallsutredningar var inte avslutade den 25 februari, varav 60-70 fall statistiskt sett antas vara självmord, men siffran är osäker. 

Margaret von Platen

Stöd oberoende journalistik och prenumerera på Bulletin.

Sverige förtjänar det bästa!