Facebook noscript imageMerit Wager: Finland steget före Sverige – också när det gäller vaccineringen
Merit Wager
Krönikörer
Merit Wager: Finland steget före Sverige – också när det gäller vaccineringen
Sanna Marin vid EU-toppmötet i Bryssel 10 december. Foto: John Thys
Sanna Marin vid EU-toppmötet i Bryssel 10 december. Foto: John Thys

Nästan från början har jag parallellt följt turerna i hanteringen och rapporteringen om coronapandemin i Finland och Sverige. Turerna har varit så många och ofta så otydliga i Sverige att jag inte helt kunnat följa dem alla. Men jag har försökt, skriver Merit Wager.

KRÖNIKA. Vaccineringarna mot covid-19 påbörjades söndagen den 27 december i Finland. Enligt Svenska Yle var de första som fick vaccinet sex anställda inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, som arbetar med coronapatienter på intensiven, jouren och lungavdelningen. De hade valts ut på ganska pragmatiska grunder – man plockade ut några av dem som råkade vara på jobbet på söndagen.

Den första leveransen av coronavaccin består av 9 750 doser och har delats mellan de fem universitetssjukhusen i landet. Dessa doser räcker till 4 875 personer eftersom vaccinet måste tas i två doser med 21 dygn emellan.

Enligt prioritetslistan som sammanställts av Nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor, KRAR, ska personer som vårdar coronapatienter och sådana som misstänks vara smittade, samt personal och boende inom dygnetruntvården få vaccinet först. Det rör sig om drygt 100 000 personer. Vaccineringen av de äldre tros kunna inledas i februari. Man hoppas kunna börja vaccinera den stora massan under mars månad.

Det finländska agerandet har varit rakare och tydligare och därmed lättare att följa.

I Sverige inleddes vaccineringen samma dag, den 27 december, med att 91-åriga Gun-Britt Johansson på ett vårdboende i Mjölby blev den första att vaccineras. Statsminister Stefan Löfven tog tillfället i akt att hålla en digital pressträff och att då fråga Gun-Britt ”hur det kändes att vara först ut i landet”. En vaccinsamordnare, Richard Bergström, har utsetts, men hur vaccinationerna ska ske är inte klart .”Logistiken blir en utmaning”, sa Bergström i en intervju med SVT Nyheter den 23 december. 

En prioriteringsordning över i vilken ordning svenskarna ska vaccineras har enligt Sveriges Television sammanställts av Folkhälsomyndigheten och i Fas 1 ska ”personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst i ordinärt boende” vaccineras.

I Finland har Sanna Marins regering agerat kraftfullt från början. Tagit kommando och sett till att ministrarna, så långt möjligt, satt sig in i frågorna själva för att kunna fatta nödvändiga beslut, informera folket och ställa nödvändiga krav på medborgarna.

Det finländska agerandet har varit rakare och tydligare och därmed lättare att följa. En stor skillnad är att i Sverige har ”ansvaret” (inom citattecken för att jag inte vet vad som menas med begreppet i Sverige) varit utspritt på mängder av andra aktörer än regeringen. Förutom att det framhållits att kommuner, regioner och privata vårdgivare har ett stort ”ansvar”, har statsepidemiologen vid Folkhälsomyndigheten, Anders Tegnell, getts ett stort utrymme och under lång tid i praktiken varit den som regeringen låtit besluta om hur hanteringen av viruset ska ske. I stället för att själv ta rodret direkt och hantera den mycket allvarliga kris som coronapandemin utgör, har regeringen gång på gång skyllt ifrån sig och skyllt på andra. Men en så allvarlig kris bör en regering i ett icke u-land ha förmåga att ta den övergripande kontrollen över.

I Finland har Sanna Marins regering agerat kraftfullt från början. Tagit kommando och sett till att ministrarna, så långt möjligt, satt sig in i frågorna själva för att kunna fatta nödvändiga beslut, informera folket och ställa nödvändiga krav på medborgarna. Till sin hjälp har de haft kunniga personer med specialkunskaper och expertis som försett regeringen med nödvändigt, ständigt uppdaterat material och siffror. Men det har aldrig varit någon annan än regeringens ansvariga (i ordets ursprungliga betydelse) ministrar som hållit i taktpinnarna.

En stor skillnad är just det där med ”ansvar” eller ansvar. Med citattecken i Sverige, utan citattecken i Finland. I början, när pandemin ganska nyligen brutit ut och man knappt hade någon kunskap om den, medgav statsminister Sanna Marin i riksdagen att regeringen begått vissa misstag i sin hantering och att regeringen saknat redskap som skulle ha behövts för att kunna vidta rätt åtgärder: 

– Många av de här redskapen har vi varit tvungna att utveckla allt eftersom.

Statsministern poängterade då också vikten av samarbete i kristider och tackade särskilt oppositionspartierna för konstruktivt samarbete.

I begreppet ansvar ingår att man erkänner sina misstag, rättar till dem och om de är grova, avgår från sin post så att någon bättre lämpad person kan ta över. En sådan insikt verkar saknas hos ministrarna i den svenska regeringen. 

Skillnaderna i sätt att tänka och agera mellan de två grannländerna, liksom också i ”folkkaraktären”, är betydligt större än de flesta i Sverige förstår. Ländernas bakgrund och historia skiljer sig starkt åt och synen på det gemensamma och att göra rätt för allas bästa är djupt rotat bland finländarna. I Sverige är samhället mera splittrat, med en mycket stor befolkning med rötter i länder utanför Europa. Många av dem lever som om de var kvar i sina hemländer men på svensk mark. En gemensam bas, en gemensam historia och ett ”vi” saknas. Där skiljer sig Sverige inte bara från Finland utan också från Danmark och Norge.

I Finland fattade regeringen den 10 december beslut om hur vaccinationerna ska utföras: ”Sjukvårdsdistrikten samordnar de praktiska vaccinationsarrangemangen. Kommunerna ansvarar för vaccinationerna inom sitt område. Kommunerna kan samarbeta sinsemellan, med företagshälsovården och privata serviceproducenter samt med sjukvårdsdistriktet inom sitt område.”

Exakt hur vaccinationerna kommer att klaras av i praktiken i Sverige när så många ska vara ”ansvariga” är svårt att sia om. När man läser texten Vem ansvarar för vad i arbetet med vaccination mot covid-19? på Folkhälsomyndighetens sida blir man inte mycket klokare.

Till slut. I Sverige finns dessutom ett okänt antal människor – de kan vara så många som 80 000, kanske ännu fler, som befinner sig illegalt i landet och som ingen vet var de är eller vilka de är. Hur de ska nås och om de också ska vaccineras och var i prioriteringsordningen de i så fall ska placeras, verkar ingen heller veta. Frågor kring detta har ingen ”ansvarig” velat svara på. Första gången jag ställde frågan var den 21 mars på Svenska Dagbladets ledarsida i texten Finns beredskap för dem som vistas illegalt i Sverige?  

Covid-siffrorna som publicerats av Svenska Yle (källa OWID/Johns Hopkins) den 27 december visar följande:

Antal nya bekräftade fall av covid-19:
Finland 34 821
Sverige 396 048

Nya fall per 100 000 invånare
Finland 78,9
Sverige 752,0

Totalt antal dödsfall
Finland 524
Sverige 8 279

Nya dödsfall per 100 000 invånare
Finland 1,3
Sverige 7,6
Befolkningsfakta: Sverige har ca 10,2 miljoner invånare och Finland har ca 5,5 miljoner invånare.

TEXT: MERIT WAGER

Merit Wager