Facebook noscript imageHögskolan är i otakt med arbetsmarknaden

Prenumeration

Välkommen att prenumerera på Bulletin, för att kunna läsa alla våra artiklar.
Bulldog logotypbild
Johan Eklund
Ledare
låsaHögskolan är i otakt med arbetsmarknaden
Johan Eklund.
Johan Eklund.

Kolumnisten Johan Eklund om högskolans felstyrning. Före 1993 års högskolereform var utbildningssystemet centralplanerat och staten styrde genom dimensionering av antal utbildningsplatser inom olika områden. Högskolereformen innebar att studenternas valfrihet släpptes fri, men varken studenter eller lärosäten gavs nämnvärda incitament att beakta arbetsmarknadsbehoven.