Facebook noscript imageNordiska grannländer kritiserar Sverige för nätbegränsningar
Vetenskap
Nordiska grannländer kritiserar Sverige för nätbegränsningar
Flaskhalsar i det svenska elnätet begränsar utländska aktörer att exportera el. Foto: Johan Nilsson/TT
Flaskhalsar i det svenska elnätet begränsar utländska aktörer att exportera el. Foto: Johan Nilsson/TT

Den tidigare rödgröna regeringens beslut att stänga flera kärnkraftsreaktorer i Sverige, inklusive Ringhals 1 och 2, har utlöst stark oro och frustration i våra grannländer. Och nu har dessutom Sverige trots betydande elbrist inte kunnat ta emot överskottsel från Finland, som producerar billig el i överflöd.

Sverige har de senaste åren avvecklat flera kärnkraftsreaktorer, som en del av sin miljöpolitik och den planerade övergången till förnybara energikällor. Men denna utveckling har orsakat problem för grannländerna som tidigare kunnat förlita sig på Sveriges pålitliga kärnkraftsproduktion.

Norge, Danmark och Finland, bland andra, har tidigare kunnat utnyttja den svenska kärnkraftselen för att möta sina energibehov. Nedläggningen av Ringhals 1 och 2 skapade osäkerhet om regionens energiförsörjning och systemstabilitet.

Finland har nyligen ökat sin elproduktion avsevärt genom att ta reaktorn Olkiluoto 3 i kommersiell drift, vilket resulterade i ett överskott på 1 600 MW. Landet har också satsat på vindkraft med planer att öka sin installerade vindkraftkapacitet från 6 000 MW till 20 000 MW före 2030, enligt Markku Kivistö, direktör på Business Finland.

Den ökade elproduktionen i Finland har radikalt förändrat den nordiska elmarknadens dynamik. Finland, som tidigare var beroende av elimport, har nu ofta ett överskott av el, vilket har lett till extremt låga elpriser.

Finland skulle gärna exportera detta överskott till Sverige via elkabeln Fennoskan mellan Åbo i sydvästra Finland och Forsmark på Sveriges östkust. Tyvärr hindras detta av de befintliga begränsningarna i det svenska elnätet.

Jukka Leskelä, vd för Energiindustrin, förklarade nyligen för Hufvudstadsbladet att: ”Det svenska kraftnätet är i så dåligt skick att det inte går att exportera mer än små mängder el västerut till områden som skulle behöva det. Svenskarna kan helt enkelt inte ta emot el härifrån.”

Sverige har blivit en flaskhals

Svenolof Karlsson, energijournalist och författare till boken ”Elsystemkrisen”, delar den oro som uttryckts av våra grannländer. Han noterar i Tidningen näringslivet att Sverige har hamnat i en ny situation där det svenska elsystemet inte kan hantera den ökade efterfrågan från grannländerna, särskilt Finland.

Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska kraftnät, förklarar att nedläggningen av kärnkraftverken Ringhals 1 och 2 i södra Sverige är den primära orsaken till nätbegränsningarna. Dessa reaktorer genererade nästan 2 000 MW el för bara några år sedan, och deras bortfall har ökat strömmen på ledningarna i elområde 3 i västlig riktning, vilket skapar problem för grannländernas elförsörjning.

– Vi klarar av alla interna flödena och de flesta kombinationer av utfall mellan grannländerna men när det gäller de västliga flödena mellan Finland och Sverige, eller från Sverige till Danmark och Norge, behöver transiten minskas. Annars måste förbrukning släckas ned. Det betyder att den här finska elen inte får plats, säger Erik Ek till samma tidning.

Svenolof Karlsson framhåller att dessa nedläggningar inte bara har lett till högre elpriser i södra Sverige, utan också påverkat systemstabiliteten i hela Norden negativt. Han menar att nedläggningen av Ringhals 1 och 2, liksom tidigare nedläggning av Barsebäckreaktorerna, har skapat en situation som strider mot EU-regler som kräver fri rörlighet av el.

– De nedläggningarna har spelat en stor roll för den uppkomna situationen, som egentligen går tillbaka ända till nedläggningen av Barsebäckreaktorerna. Det handlar inte bara om hur mycket el som kan transporteras och om elpriserna, utan också om att systemstabiliteten försämrats, säger han till tidningen.

Stort misstag att lägga ned kärnkraft

För närvarande försöker Svenska kraftnät mildra problemet genom att köpa produktionskapacitet i områden med elbrist, men detta ses som en dyr och kortvarig lösning. För att långsiktigt lösa problemet måste mer planerbar produktion etableras i elområde 3 och 4 och ny infrastruktur byggas ut för att förstärka elsystemet, menar Svenolof Karlsson.

Svenolof Karlsson tillägger att det var ett stort misstag att lägga ner den planerbara kärnkraften i södra Sverige och lägger stor skuld på den tidigare rödgröna regeringen.

– Sverige har inte haft den framförhållning som man skulle ha behövt. Som jag ser saken har den förra rödgröna regeringen ett stort ansvar för situationen när den för 8–9 år sedan tog beslut som ledde till att inte bara Ringhals 1 och 2, utan även Oskarshamn 1 och 2, lades ned. Hade de fått vara i fortsatt drift hade vi inte haft ett så här allvarligt läge. Politikerna kan inte ha förstått vad de ställde till med.

Han säger också att man i Finland har rätt att vara irriterad på Sveriges beslut.

– Ja, för enligt EU får man inte ha de här flaskhalsarna. Elen ska i normalfallet kunna flöda fritt. Det är det EU:s gemensamma elsystem bygger på. Sverige är inte det enda landet som syndar i den här frågan, men man har under alltför lång tid varit alltför passiv i saken.

Isabelle Eriksson

Reporter.
Tips mottages gärna!
isabelle.eriksson@bulletin.nu