Facebook noscript imageNy analys: Unga vågar inte gå ut ensamma på kvällen – ”skrämmande siffror”
Nyheter
Ny analys: Unga vågar inte gå ut ensamma på kvällen – ”skrämmande siffror”
Analysen visar att cirka 20 procent av eleverna i nionde klass uppger att de blivit utsatta för lindrigt, och fyra procent för grovt, våld där man varit tvungen att uppsöka vård. Foto: Janerik Henriksson och Stina Stjernkvist/TT.
Analysen visar att cirka 20 procent av eleverna i nionde klass uppger att de blivit utsatta för lindrigt, och fyra procent för grovt, våld där man varit tvungen att uppsöka vård. Foto: Janerik Henriksson och Stina Stjernkvist/TT.

Allt fler niondeklassare uppger att de blivit utsatta för brott som misshandel, hot, rån, sexualbrott eller stöldbrott. Det visar en analys som Barnombudsmannen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) gjort baserad på statistik från Brottsförebyggande rådet. Det är skrämmande siffror, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg i en kommentar.

Nästan hälften, 48 procent, av alla elever i årskurs 9 utsattes för misshandel, hot, rån, sexualbrott eller stöldbrott under 2019. Det visar en analys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Barnombudsmannen som bygger på statistik från Brottsförebyggande rådets statistik.

Skrämmande siffror

Analysen visar att cirka 20 procent av eleverna i nionde klass uppger att de blivit utsatta för lindrigt, och fyra procent för grovt, våld där man varit tvungen att uppsöka vård. Cirka 30 procent av de tillfrågade, mellan 16 och 24 år, säger att de inte vågar gå ut ensamma på kvällarna på grund av otrygghet.

– Det är skrämmande siffror och framför allt något som vi i vuxenvärlden måste ta på allvar. Det innebär att väldigt många av våra barn och ungdomar upplever otrygghet som våld och stöld i sin vardag. Den här rädslan påverkar naturligtvis unga på så sätt att de börjar begränsa sin tillvaro och undviker olika sammanhang. På det hela betyder det att deras levnadsvillkor försämras, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF, efterlyser en tydligare reaktion från vuxenvärlden: Foto: MUCF.

 

Statistiken visar att skolan ofta är den plats där övergreppen äger rum.

– Där kan vi efterlysa en tydligare reaktion. Att det görs klart att detta inte är något man ska behöva stå ut med. Vuxenvärlden behöver på det stora hela vara tydligare i sin reaktion mot detta, och vi måste se till att förebygga det och prata om det. Det är uppenbart ett växande samhällsproblem. Det betyder att samhället måste ta ett samlat grepp som inkluderar myndigheter, men även regionala och lokala aktörer, samt organisationer inom det civila samhället, säger Lena Nyberg.

Analysen visar också att det finns skillnader i utsattheten mellan könen. Den största skillnaden märks på sexualbrotten där 20 procent av tjejerna uppger att de blivit utsatta för sexualbrott någon gång under det senaste året. För killar är den siffran sex procent. Det framkommer också att sexövergrepp oftast sker vid fester, festivaler och konserter.

Har ni tittat närmare på orsakerna till den ökande otryggheten?

– Vårt syfte har varit att spegla hur villkoren idag ser ut för barn och ungdomar. Det är alltså ingen jämförelse, utan vi vill visa att detta är ett allvarligt vardagsproblem för många barn och ungdomar. Vi kan inte säga något om vad det beror på, säger Lena Nyberg.

Bulletin skrev nyligen om att Madeleine Adaktusson och Anna Alandh, producent respektive projektledare på SVT Barn, slagit larm om att otryggheten bland barn sprider sig ner i åldrarna. I undersökningar för olika programidéer berättar allt fler barn mellan tio och tolv år om en otrygg vardag där man noga kalkylerar vart man går och inte.

– Det är framför allt unga killar som drabbas. Det kan handla om att en pojke blir omringad av ett större gäng som ofta är maskerade och inte sällan beväpnade med en kniv. Eller, så kan rånen utföras när de spelar fotboll på en idrottsplats och det kommer några killar som vill vara med. De blir distraherade av de här killarna, och märker sen att deras jackor och mobiler är borta. Det är heller inte ovanligt att de förnedras på olika sätt, uppgav Madeleine Adaktusson för Bulletin.

Text: Martin Berg

Martin Berg

Martin BergMartin Berg, reporter på Bulletin. Har arbetat som reporter på på bland annat fPlus, ATL och DN. Hängiven nyhetsjägare med examen i statsvetenskap och journalistik.