avatar
Ledare

Patriarkatets tysta seger

Det ligger inte i kvinnors intresse att en ofrivillig graviditet betraktas som en petitess, att abortpiller kan köpas över disk och att abort blir något som kvinnor förväntas sköta om på egen hand.

23 feb 2021 05:00
Uppdaterad:
23 feb 2021 06:06

Det ligger inte i kvinnors intresse att en ofrivillig graviditet betraktas som en petitess, att abortpiller kan köpas över disk och att abort blir något som kvinnor förväntas sköta om på egen hand.

När vi emellanåt talar om abort talar vi om kvinnan, om hennes rättigheter, hennes kropp, någon gång om hennes känslor. En del hävdar envist att vi också måste tala om fostret som en person, eller som mänskligt liv, något som är eller i alla fall kommer att bli en människa om inget drastiskt görs. Talar vi i sammanhanget om män är det enbart i avsky över de kvinnohatande konservativa mörkerkrafter som vill förvägra kvinnor kontrollen över sin egen sexualitet, ”abortmotståndare”.

Ja, ni känner till alla de givna vinklarna och de tilldelade rollerna. Det är väldigt, väldigt ensidigt.

Fundamentet i den svenska jämställdhetsstrategin är att vi ska tro att mäns och kvinnors sexualitet är av exakt samma art och intensitet. Det är bara patriarkal religion, misogyn kultur och strukturellt förtryck som gjort att kvinnor inte har haft sex på samma sätt som män genom historien. Om kvinnor däremot får obegränsad tillgång till preventivmedel och abort och slipper att stigmatiseras för att vara promiskuösa kommer de snart att ligga runt som vilken man som helst.

Vem har intresse av ett sådant narrativ? Vem har intresse av att kvinnor ser på sin egen sexualitet som i grunden identisk med manlig sexualitet? Inte nödvändigtvis kvinnor – men män. Narrativet är falskt, naturligtvis, men listigt. Män som grupp vill ha mer sex än kvinnor som grupp. Män, på gruppnivå, har därför intresse av att så många kvinnor som möjligt är så sexuellt tillgängliga som möjligt. I detta syfte måste betydelsen av allt reproduktionsrelaterat förminskas. En abort är som att ta bort mandlarna, som att dra ut en tand. Enkelt, ofarligt, etiskt okomplicerat.

Härom veckan föreslog Fria Moderata Studentförbundet att abortpiller börjar säljas på apotek så att kvinnor enkelt och lätt kan utföra en medicinsk abort hemma, helt på egen hand. Mer egenmakt, mindre stigmatisering, modernt och okomplicerat. Det låter som en reform som ska gynna kvinnor. I själva verket är det kanske patriarkatet som vinner när den sociala kostnaden för att råka göra en kvinna gravid förhandlas ner ytterligare. Om aborten kan fås på recept från en nätläkare förstår man ju att det inte är någon stor sak. Och så blir det ännu lättare att utöva påtryckning: ”Men du, det är väl bara att gå till apoteket och köpa ett piller och sen lägga dig och titta på Netflix?” 

Ingen man kommer nånsin behöva känna smärtan, se det blodiga fostret, känna tomheten i sin kropp efter det som kunde ha blivit. 

Kvinnor ska övertygas om att allt det som är unikt kvinnligt inte är värt någonting, allra minst det som hänger ihop med graviditet och barnafödande. I samma anda är kvinnor som stannar hemma och tar hand om sina barn under längre tid än exakt hälften av föräldradagarna ett jämställdhetsproblem. Om kvinnorna sedan arbetar deltid för att kunna vara mer med sina barn, hjälpa dem, fostra dem, älska dem – det är heller inget värt, bara ett problem. Stackarna får ju så låg pension, lyder argumentet. Som om män omöjligt kan förväntas sätta av en rimlig andel pensionssparande till deltidsarbetande fruar...

Det är helt obegripligt att detta systematiska nedvärderande av allt biologiskt och traditionellt kvinnligt benämns som feminism.