Facebook noscript imagePolitiker utan koll roffar pengar från hederligt folk
Carolin Dahlman
Krönikörer
Politiker utan koll roffar pengar från hederligt folk
Politiker utan koll roffar pengar från hederligt folk

Tyvärr kan tjuvar sko sig på Sveriges generösa LSS-stöd. Föreningar kan få bidrag utan att MUCF följer upp. Och inbrottstjuvar kan föra ut folks grejer ur landet utan att gränsen kontrolleras. Denna slapphet från politiken drabbar den som sköter sig och snällt betalar sin skatt 😢 

KRÖNIKA. Cirka 30 miljarder kronor går årligen till personlig assistans via LSS för att människor ska få hjälp, men tyvärr försvinner skattebetalarnas pengar alltför ofta i fel fickor på grund av bristande kontroll. Förra året krävde Försäkringskassan tillbaka 464 miljoner – en makalöst hög summa. 

Hur kan det se så illa ut? Redan 2004 granskade Riksrevisionen assistansreformen och fann ”otydliga regler, svag kontroll, brist på tillsyn och ökande kostnader” (2/4 -04). Så varför i hela fridens namn kan frågan ännu inte vara löst? 

Även Försäkringskassan har i åratal efterfrågat mer ordning och reda, men på punkt efter punkt finns tyvärr ännu lagar och regler som gynnar brottslingarna. 

Till exempel kan bolag som har fått sina tillstånd återkallade av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, ändå fortsätta sälja sina tjänster och skicka notan till skattebetalarna. Detta eftersom en dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2019 slog fast att pengarna ska betalas till brukarna som sedan själva fritt kan välja vem de vill köpa tjänsten av. 

Utan insyn. Hej hopp.

”Domen sätter Ivos tillståndsprövning ur spel i praktiken”, sa Linus Nordenskär, nationell försäkringssamordnare inom assistansfrågor på FK, till mig i telefon. ”Vi kan ha underkänt dem som betalningsmottagare, men de kan ändå fortsätta verka.”

I oktober upplyste FK Socialdepartementet om problemet och lagändring kan komma i november – men är alltså ännu inte på plats.

Ett annat problem är att FK numera saknar laglig rätt att utreda assistenterna. Exempelvis får man inte i efterhand kontrollera om de arbetat hos annan arbetsgivare samtidigt som de redovisat assistanstimmar. Detta efter ett så kallat klargörande från Justitieombudsmannen från i mars 2020. 

FK kommer också efter sommaren att lägga fram ett förslag om att införa en säkrare elektronisk kontroll av tidsredovisningen. ”Det skulle innebära att de brottsliga uppläggen skulle minska avsevärt”. Men varför först nu?

Ytterligare en viktig fråga är att Försäkringskassan tidigare kunde göra en omprövning av LSS-stödet för att se om behovet ökat eller minskat. Men denna tvåårsomprövning görs inte sedan 2018 då man från politikens håll menade att det blev för ingripande, berättade Nordenskär. 

Politiker behöver visa vems sida de står på.  

Så varför vill politikerna inte agera kraftfullt för att minska fusket? Ja, en orsak är såklart integritetsfrågan, men om det handlar om folks skattepengar som ska delas ut är det väl ändå rimligt att ha transparens som motkrav?  

Politiker behöver visa vems sida de står på.  

LSS spelar kanske i en egen liga, men nog försvinner våra skattepengar på olika områden. Makthavarna säger ”varsågod” och tycks sedan naivt förlita sig på att folk sköter sig. Vi lydiga tvingas casha in medan skurkar glatt kan casha ut.

Riksrevisionen gör ett gott jobb med att granska. 2017 gick man igenom 26 migrationspolitiska propositioner från 2004–2015 och fann att kraven på heltäckande och långsiktig ekonomisk analys sällan uppfylldes, samt att analyserna ofta var kortfattade, utan beräkningar.

När Riksrevisionen nyligen granskade utbetalningarna från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, fann man brister i handläggning och uppföljning, vilket kan innebära att för höga belopp delas ut (26/2).

Riksrevisionens granskning av statliga myndigheters FoU-verksamhet visade att det fanns brister i utvärdering, samordning, kvalitetssäkring, kontroll och uppföljning av verksamheten (25/3).

Ett annat exempel på svag kontroll är tullens verksamhet. I helgen gjorde Polisen, Tullverket och Kustbevakningen en utresekontroll i hamnar i Skåne och grep tretton utländska medborgare med betydande antal eldrivna arbetsverktyg som misstänks vara stulna. Boriana Åberg, riksdagsledamot för Moderaterna, uppmärksammade detta och efterlyste ändrad lagstiftning för att ge tullens större befogenheter. 

”I dag kan en tulltjänsteman som påträffar stöldgods inte stoppa detta från att föras ut ur landet. Man måste kontakta polisen, som oftast inte har tid att komma. Stöldligorna vet detta, så de kommer till hamnarna tätt före färjornas avgångar, då de vet att tulltjänstemännen inte kan hålla kvar vare sig dem eller stöldgodset”, berättade hon för mig. Inte heller får Tullen göra slumpmässiga kontroller av utförsel, då det strider mot den fria rörligheten av varor i EU. 

Suck. Om våra makthavare värnar om bovar och banditers frihet lär det ske på skötsammas bekostnad. Och vår frihet minskar. Våra pengar försvinner. Vår trygghet hotas. 

😢

TEXT: CAROLIN DAHLMAN
Krönikör i Bulletin
carolin@bulletin.nu
Facebook: Carolin Hanna Dahlman
Twitter: carolindahlman 

Detta är en krönika i Bulletins nyhetsdel. De åsikter som framförs är skribentens egna. 

Carolin Dahlman

Carolin Dahlman är högerliberal krönikör. Hon har studerat fil kand i statskunskap och sociologi samt journalistik för akademiker vid Uppsala universitet. Hon har arbetat som politisk opinionsjournalist sedan 1997, senast som politisk redaktör för Kristianstadsbladet i sju år. Hon har skrivit böcker och rapporter för Timbro samt krönikor och debattartiklar för ett stort antal medier.