Facebook noscript imageRegeringen skrotar Skolverkets digitaliseringsplan
Politik
Regeringen skrotar Skolverkets digitaliseringsplan
Skominister Lotta Edholm (L) är besviken på Skoverkets insatser. Foto: Henrik Montgomery/TT
Skominister Lotta Edholm (L) är besviken på Skoverkets insatser. Foto: Henrik Montgomery/TT

Skolminister Lotta Edholm (L) har beslutat att skrota planen då dess fokus på digitala verktyg i undervisningen går stick i stäv med forskningen och med ett antal tunga remissinstanser, bland dessa Svenska barnläkarföreningen och Karolinska institutet.

När skolminister Lotta Edholm (L) förra året mottog Skolverkets nya plan för digitalisering av svensk skola och förskola hade hon redan stött på forskning från hjärnforskare och barnläkare som varnat för överanvändning av digitala verktyg, inte minst för små barn och barn med koncentrationssvårigheter, rapporterar DN.

Detta gjorde att hon skickade ut planen på remiss till hela 58 instanser, utöver de vanliga även till just barnläkare och hjärnforskare.

Den senaste tiden har även de positiva effekterna av analoga metoder diskuterats, som att lära sig skriva för hand – barnen förstår bättre och lär sig mer.

När remissvaren nu börjat komma in och sammanställas på Regeringskansliet är skolministern mycket kritisk till Skolverket.

När jag går igenom detta kan man väl säga att mina farhågor blivit bekräftade till hundra procent av remissvaren, som uttrycker precis det jag varnat för, att det finns väldigt lite vetenskap som stödjer den här utvecklingen, säger hon till DN.

– På sätt och vis känns det ledsamt att Skolverket inte har lyssnat på de här experterna. Men å andra sidan är jag glad att jag fattade beslutet att skicka förslaget på remiss.

Starkt kritiska remissinstanser

Med planen hade Skolverket som mål att ge alla barn digital kompetens och man har även tänkt sig att digitala verktyg ska underlätta inlärningen, men remissinstanserna har varit klart kritiska. De hävdar att lek och samspel med andra barn är viktiga för hjärnans utveckling.

– Men om man vill uppnå alla dessa saker så ska man satsa på inlärningen, och det organ som ska stå för den är hjärnan. Men den nämner man inte ens i sin nya strategi, säger Ulrika Ådén, som är professor och ordförande för Svenska barnläkarföreningen, till tidningen.

Hon ser även en risk med att digitala verktyg snabbare sätter igång hjärnans belöningssystem, och att de långsammare belöningar som sker vid lek med andra barn riskerar att konkurreras ut.

”Svenska skolan har problem”

Ett annat remissvar kommer från Karolinska institutet, som hänvisar till olika undersökningar som visar att digitala verktyg faktiskt försämrar barnens inlärning.

Den svenska skolan har problem redan som det är. Att då lägga till den ytterligare försämring som digitaliseringen riskerar leda till kan få allvarliga konsekvenser, säger Torkel Klingberg, professor i neurovetenskap vid Karolinska institutet, och en av dem som författat remissvaret, till DN.

Skolministern meddelar att digitaliseringsplanen nu kommer att skrotas. Remissvaren ska i ett första steg sammanställas, och sedan ska regeringen återkomma till hur en ny digitaliseringsplan ska tas fram för Sveriges skolväsende.

Läs även: DEBATT: Skolans kvinnliga perspektiv förtrycker pojkar

Nyhetsredaktionen