Facebook noscript imageRegeringens nya uppdrag: Kartlägg hur många spelare som väljer casinon utan svensk licens
Fokus
Regeringens nya uppdrag: Kartlägg hur många spelare som väljer casinon utan svensk licens
Finansmarknadsminister Niklas Wykman. Foto: Anders Wiklund/TT
Finansmarknadsminister Niklas Wykman. Foto: Anders Wiklund/TT

Antalet svenskar som stänger av sig via Spelpaus.se fortsätter öka. Nu ger regeringen i uppdrag åt Spelinspektionen att kartlägga anledningarna bakom att spelare spärrar sig från spel om pengar, samt hur många som väljer att söka sig till casinon utan svensk licens.

Det är nu drygt fyra år sedan den svenska spelmarknaden gjordes om i grunden. Statens monopol slopades och ersattes av en kraftigt konkurrensutsatt marknad. En av orsakerna bakom förändringen var att det nya systemet skulle höja spelarnas konsumentskydd. Tidigare valde många spelare nämligen att spela hos utländska casinon. Men genom att låta spelbolag verka i Sverige, med motkravet att de följer strikta, svenska lagar, ville man att fler skulle hålla sitt spelande inom landsgränserna.

Sedan omregleringen har flertalet undersökningar gjorts för att mäta om effekterna blivit de önskade. I de flesta fall kommer man fram till att en relativt stor andel av de svenska spelarna fortsatt spelar på casinon utan svensk licens, det vill säga hos utländska aktörer. Vanligt är att spelare hittar till casinon utan licens via jämförelsesidor såsom Online Casinos, och dessa individer tycks främst utgöras av personer som vill slippa de krav som ställs på svenska casinon.

Cirka 80 000 avstängda via Spelpaus

Ett av kraven som infördes i samband med omregleringen är att samtliga svenska spelbolag ska vara direktanslutna till webbplatsen Spelpaus.se. Via tjänsten kan spelare som upplever problem stänga av sig själva från alla landets spelsidor i en 1, 3, 6, 12 månader eller längre. När avstängningen bekräftas finns alltså ingen möjlighet till spel om pengar i landet, och en spelpaus kan inte hävas i förtid.

Under de drygt fyra år som Spelpaus funnits till har det blivit en välanvänd tjänst. Redan under avstängningsregistrets första månad hade omkring 20 000 spelare stängt av sig själva från spel. Sedan dess har antalet ökat år för år och i september 2022 uppgick siffran till knappt 80 000.

Regeringen ger nytt uppdrag till Spelinspektionen

Enligt finansmarknadsminister Niklas Wykman fyller Spelpaus en viktig funktion på den svenska spelmarknaden, för att skydda konsumenter från spelproblem. Men ministern menar samtidigt att det saknas tillräcklig kunskap om varför spelare väljer att stänga av sig själva.

Strax innan årsskiftet gav Sveriges regering i uppdrag åt Spelinspektionen, den myndighet som utfärdar de svenska spellicenserna, att kartlägga anledningarna bakom att spelare spärrar sig via Spelpaus.

I uppdraget ingår även att se över hur stor andel av de avstängda spelarna som väljer att söka sig till casinon utan svensk licens. Hos de utländska spelbolagen gäller nämligen inte det svenska avstängningsregistret, vilket innebär att dessa är tillgängliga trots att man är registrerad hos Spelpaus.

Spelinspektionen ska därtill utreda huruvida det finns ett behov av att erbjuda fler alternativ för avstängning än Spelpaus.se eller inte, och hur förutsättningarna för att implementera sådana ser ut. Som exempel på tänkbara, kompletterande alternativ till tjänsten nämns möjligheten att välja specifika spelformer att stänga av sig från samt ett större urval av tidsperioder att spärra sig i.

Spelpaus en vanlig anledning till att spela på casino utan svensk licens

I en undersökning från 2022 har SKOP, på uppdrag av Spelinspektionen, kartlagt svenskarnas spelvanor och hur många som väljer bort de svensklicenserade spelalternativen till förmån för de utländska. Här menar åtta procent av de tillfrågade att de har spelat hos ett casino utan svensk licens under de senaste tre månaderna. Det är dock endast sex procent som uppger att de avsiktligt spelat hos en utländsk aktör.

De som spelat på ett casino utan svensk licens fick också svara på vilken som var den viktigaste orsaken bakom beslutet. Det vanligaste svarsalternativet, som angavs av 32 procent av de tillfrågade, var ”bonuserbjudanden”. Bakgrunden är att casinon utan svensk licens har möjlighet att erbjuda sina kunder flertalet bonusar vid flertalet tillfällen. Detta till skillnad från svenska aktörer som högst får dela ut en bonus per spelare och det endast vid första tillfället för insättning.

På andra plats över viktigaste orsak till spel utan svensk licens kommer just Spelpaus. 26 procent av de tillfrågade menar att de spelat hos ett utländskt casino med anledning av att de varit eller är spärrade i det svenska avstängningsregistret.

Nio procent har stängt av sig själva från spel

De som uppgett att de spelar om pengar minst en gång i kvartalet, oavsett om det är på svenska eller utländska spelsidor, fick även svara på frågan om de känner till att man kan spärra sig själv via Spelpaus. De allra flesta, 85 procent, svarar ja på frågan. 15 procent känner inte till avstängningsregistret.

Det är vanligare att man känner till Spelpaus om man är en frekvent spelare. Spelinspektionens rapport visar därtill att de som spelar hos utländska casinon känner till avstängningsmöjligheten i större utsträckning än de som endast spelar på svenska casinon.

Nio procent av urvalsgruppen anger att de inte bara känner till möjligheten att stänga av sig själv, utan att de även använt sig av tjänsten. Det är bland annat anledningarna bakom detta som ska framkomma av regeringens nya uppdrag till Spelinspektionen. Resultaten ska presenteras senast den 31 oktober 2023.

Artikeln är ett betalt samarbete | Innehåll från Onlinecasinos.se