Facebook noscript imageRiksdagsmajoritet vill förstatliga den personliga assistansen
Nyheter
Riksdagsmajoritet vill förstatliga den personliga assistansen
Lena Hallengren vill att arbetet påbörjas inom kort. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Lena Hallengren vill att arbetet påbörjas inom kort. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Efter att Socialdemokraterna har ställt sig bakom ett förslag om att förstatliga den personliga assistansen finns nu en bred majoritet i riksdagen för förslaget.

Socialdemokraterna vill förstatliga hela den personliga assistansen. Därmed finns en bred majoritet för en sådan reform.

En statlig utredning föreslog i mars i år att staten, via Försäkringskassan, ensam skall besluta om och finansiera personlig assistens från 1 januari 2026.

– Vi har landat i att ställa oss bakom utredningens förslag, säger Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Lena Hallengren.

Hallengren menar att ett förstatligande har framförallt två fördelar. Det underlättar kampen mot fusk och bedrägerier. Det skulle också skapa en enhetlig och råttsäker bedömning över hela landet.

I dag är huvudmannaskapet delat mellan kommun och stat. De med stort behov sköts av staten medan kommunerna hanterar enklare fall.

När utredningen släpptes var regeringen positiv till förslaget och det finns därmed en bred majoritet för att stödja förslaget. Hallengren säger i en kommentar att hon utgår från att regeringen påbörjar arbetet med en tidplan för reformen.

Läs även: Törnvall: Jakten på jägarnas legala vapen

Nyhetsredaktionen