Facebook noscript imageSCB: Invandringen ökar igen – 900 000 väntas inom ett årtionde
Nyheter
SCB: Invandringen ökar igen – 900 000 väntas inom ett årtionde
Foto: Jeppe Gustafsson/TT
Foto: Jeppe Gustafsson/TT

Fram till år 2032 väntas sammanlagt 895 000 invandra till Sverige, visar siffror från SCB. Ungefär hälften av dem som förväntas komma är migranter från Asien och Afrika.

Under första halvåret 2022 steg invandringen till Sverige. SCB:s siffror visar att invandringen landar på cirka 42 000 personer första halvåret. Några av de vanligaste invandringsländerna är fortsatt Syrien, Iran, Irak, Eritrea, Somalia, Indien och Afghanistan.

Baserat på rådande trender och invandringspolitik gör även SCB så kallade befolkningsframskrivningar som för helåret förväntas hamna på drygt 90 000 personer. Fram till år 2032 väntas den sammanlagda invandringen till Sverige landa på drygt 895 000 personer enligt SCB, varav ungefär hälften av invandrarna har sitt ursprung i Asien och Afrika.

Drygt en tiondel av invandringen utgörs av hemvändande svenskar som återvänder från en längre utlandsvistelse. Det beräknas även finnas en utvandring där utrikes födda återvänder. Sammanlagt förväntas antalet personer födda utanför Europa öka med cirka 300 000 personer närmaste årtionde, eller närmare 500 000 personer inklusive andra generationens invandrare.

Ur ett historiskt perspektiv ligger Sverige på volymer idag som är betydligt högre sett ur ett historiskt genomsnitt. Även om 90 000 personer per år är färre än flyktingåret 2015, så ligger Sverige på rekordvolymer sett till en längre tidsperiod. Mellan åren 1950 och 2000 låg invandringen till Sverige på cirka 40 000 per år enligt SCB:s statistik.

Oppositionen kritisk

Oppositionen har kritiserat det faktum att statsminister Magdalena Andersson (S) överdrivit hur stram invandringspolitiken har blivit. Magdalena Andersson menade i SVT:s partiledarutfrågning att hon skärpt migrationspolitiken sedan 2015.

Siffror från SCB visar att antalet flyktinginvandrare mycket riktigt har fallit kraftigt sedan 2015, men den samlade invandringen som inkluderar anhöriga, lågkvalificerad arbetskraftsinvandring, humanitära uppehållstillstånd med mera har kvarstått på höga nivåer.

Läs även: Statsministerns migrationsutspel sågas: ”Talar med kluven tunga”

Isabelle Eriksson

Reporter.
Tips mottages gärna!
isabelle.eriksson@bulletin.nu