Facebook noscript imageSvenska poliser vill ha hårdare straff och utvisa fler brottslingar
Politik
Svenska poliser vill ha hårdare straff och utvisa fler brottslingar
Här är förslagen polisen tycker är viktigast inför valet 2022. Foto: Janerik Henriksson/Henrik Montgomery/TT
Här är förslagen polisen tycker är viktigast inför valet 2022. Foto: Janerik Henriksson/Henrik Montgomery/TT

Inför valet har flera frågor seglat högt upp på agendan och en av dem är lag och ordning. Politikernas förslag har varit många och varierade, allt från fler lärare i skolan till visitationszoner, men vad poliserna själva tycker har inte fått lika stort fokus. Under onsdagen publicerade Polisförbundet en undersökning där poliser har tillfrågats vilka förslag de anser vara de viktigaste inför valet.

Bland de allra högst prioriterade frågorna inför valet den 11 september är frågan om lag och ordning. Sverige har redan i augusti haft lika många dödliga skjutningar som vi hade under hela 2021, och enligt polisens hemsida råder en stor brist på poliser. Polisförbundet har via Novus intervjuat 1 438 poliser om vilka förslag de själva anser vara de viktigaste – respektive minst viktiga.

Det förslag som allra flest ansåg vara viktigast, med 73 procent av de tillfrågade, var den om att göra om ”mängdrabatten” så att längre straff kan dömas ut till dem som begått flera brott. 61 procent av poliserna anser även att förslaget om fler poliser är viktigt.

– I början av augusti genomförde Novus en undersökning på uppdrag av Polisförbundet om vilka politiska förslag som är nödvändiga för att trycka tillbaka kriminaliteten, både på lång och på kort sikt. Resultatet visar att poliserna vill se fler poliser, men också olika åtgärder för att kriminella ska kunna hållas borta från våra gator i större utsträckning, säger polisförbundets förbundsordförande Lena Nitz.

Två tredjedelar önskar fler utvisningar

Andra förslag som ansågs vara viktiga var förslagen om att avskaffa automatisk frigivning efter två tredjedelar av straffet, 64 procent, att avskaffa ”ungdomsrabatten” för alla brott för dem som är 18 år och äldre, 64 procent, samt att utöka utvisningen av utländska medborgare som döms för brott, 61 procent.

- Vi hör en frustration från våra medlemmar att man ser att återkommande och grovt kriminella brottslingar snart är ute på gatorna igen. Handlar det om återkommande eller grova brott måste påföljden stå i proportion till det man har gjort. Här behövs det fler verktyg, säger Nitz.

Dessutom ser de intervjuade poliserna att det behövs möjlighet till större samverkan mellan olika myndigheter, samt att föräldrarnas ansvar för barn och unga tas mer på allvar.

– Vi ser också att man önskar ökade förebyggande insatser med bättre samverkan mellan myndigheter genom ändrad sekretesslagstiftning, stärkt samverkan med skola och socialtjänst, samt skärpta krav på föräldrar.

Minst prioriterade frågor

Bland de frågor medlemmarna i polisförbundet inte anser är lika nödvändiga är bland andra förslaget om kortutbildade poliser, beredskapspoliser samt den högaktuella frågan om visitationszoner.

– Samtliga partier vill ta till krafttag för att stärka polisen och ge dem verktyg för att lösa rådande brottsutveckling. Det är bra, men det är viktigt att lyssna på våra kompetenta poliser. Jag tror att många inte riktigt förstår vad det krävs av en polis, hur komplext yrket är. Därför ser vi också utspel med förslag på enkla lösningar men som inte skulle ge önskad effekt.

Läs även: M vill stoppa regeringens skattechock på drivmedel efter valet

Alex Alma

Reporter
alex@bulletin.nu

fakta

Polisens viktigaste förslag:

Vanligaste svaren om vilka politiska förslag man anser är nödvändiga (fritt antal svar)

Gör om ”mängdrabatten” så att längre straff döms ut vid flerfaldig brottslighet

73 %
Avskaffa automatisk frigivning efter två tredjedelar av straffet 66 %
Avskaffa ”ungdomsrabatten” för alla brott för de som är 18 år och äldre. 64 %
Utöka utvisningen av utländska medborgare som döms för brott 64 %
Fler poliser 61 %
Inför en straffskärpningstrappa vid återfall i brott 60 %
Stärk samverkan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheter 60 %
Utöka möjligheterna till hemlig avlyssning och övervakning 58 %
Stärk skyddet för målsäganden och vittnen 58 %
Utöka polisens rätt till preventiva tvångsmedel vid organiserad brottslighet 53 %
Ny sekretesslagstiftning för underlättad informationsdelning mellan myndigheter 53 %
Skärp kraven på föräldrar att delta i socialtjänstens åtgärder 48 %
Utöka rätten att tvångsomhänderta ungdomar på väg in i kriminalitet 47 %
Mer administrativt stöd för att frigöra polistid 45 %

Vanligaste svaren om vilka politiska förslag man inte anser är nödvändiga (fritt antal svar)

Låt poliser bära tjänstevapnet på ledig tid 52 %
Komplettera fullt utbildade poliser med poliser med kortare utbildning. 48 %
Återinför en beredskapspolis 42 %
Inför visitationszoner 37 %
Sänk straffmyndighetsåldern. 21 %
Ge polisen rätt till brottsprovokation 19 %
Inför vistelseförbud för gäng-/narkotikabrottslingar 18 %
Höj statsbidragen för anställning av fler socialsekreterare 18 %
Tillåt anonyma vittnen 17 %
Höj statsbidragen för anställning av fler lärare 17 %

Källa: Polismyndigheten/Novus