Facebook noscript imageTrafikverkets konstnadskalkyler kritiserade – ökade från 11 till 75 miljarder
Ekonomi
Trafikverkets konstnadskalkyler kritiserade – ökade från 11 till 75 miljarder
Genrebild. Modernt tåg. Pressbild Ostlänken.
Genrebild. Modernt tåg. Pressbild Ostlänken.

En rapport från Riksrevisionen visar att Trafikverket systematiskt underskattar kostnader för framtida infrastrukturprojekt, skriver Tidningen Näringslivet.

I Sverige investeras ungefär 30 miljarder årligen i diverse infrastrukturprojekt. En granskning gjord av Riksrevisionen visar att beräkningar och kostnadskalkyler utförda av Trafikverket nästan aldrig stämmer, skriver TN.

– Det är en systematisk underskattning av kostnaderna, säger Magnus Landegren på Riksrevisionen som gjort granskningen, till TN.

Hård kritik från Riksrevisionen

Rapporten ger hård kritik mot Trafikverkets användande av skattepengar som avsätts för infrastrukturprojekt runt om i landet.

– Ja, det är hård kritik. För de 142 investeringsobjekt i datamaterialet som ingått i både den nationella planen från 2014 och i den nationella planen från 2018 har kostnaden i genomsnitt ökat med nästan 40 procent på bara fyra år. För de objekt som ingick i både planen från 2014 och planen från 2018 ökade kostnaden i genomsnitt med 39 procent mellan planerna, fortsätter Landergren.

Ett exempel är den så kallade Ostlänken. Det är den nya järnvägsförbindelsen mellan Stockholm och Linköping. Kostnaderna har skenat från 11 miljarder kronor till 75 miljarder kronor. Det innebär en ökning på strax över 680 procent.

Brist på uppföljning

Bristen på uppföljning är en del av kritiken som Riksrevisionen riktar mot Trafikverket.

– Det görs alltså inga systematiska utvärderingar av vad kostnadsökningarna beror på, bara sammanställningar av att kostnaderna ökat. Men de är inte offentliga så även transparensen mot allmänheten och riksdagens politiker har stora brister, säger Landergren till TN.

Läs även: Investment-vd: Kriminella nätverk utgör ett existentiellt samhällshot

Läs även: Nu ska arbetssökande lockas norrut

Nyhetsredaktionen

Stöd oberoende journalistik och prenumerera på Bulletin.

Sverige förtjänar det bästa!