Facebook noscript imageValet 2022: Många av Bulletins läsare lutar åt Medborgerlig samling
Politik
Valet 2022: Många av Bulletins läsare lutar åt Medborgerlig samling
Foto: Andreas Hillergren/Tomas Oneborg/SvD/TT
Foto: Andreas Hillergren/Tomas Oneborg/SvD/TT

Måndagen den 18 juli lanserade bröderna Daniel Sonesson och Martin Sonesson tillsammans med Bulletin en innovativ väljarundersökning som står ut bland andra, två dagar senare kunde Bulletin publicera undersökningen i våra kanaler och efter tre dagars datainsamling ser vi redan nu resultat.

I bröderna Sonessons och Bulletins väljarundersökning får respondenten ange vilket riksdagsparti de skulle rösta på om det vore val idag. Men de kan även ange vilket parti de helst av allt skulle vilja rösta på om det garanterades att detta parti kom in i riksdagen.

– Det är roligt och intressant att vi har hela 20 partier med i vår väljarundersökning och att vi ger väljarna chansen att välja två gånger. Det visar på att många är oroliga att lägga en ”bortkastad” röst utifall partiet inte klarar fyraprocentspärren, säger Tomas Hedlund, redaktionschef på Bulletin.

Dessutom får användaren rösta på sin favoriserade regeringskonstellation. I väljarundersökningen kan användaren välja mellan alla de partier som är registrerade för riksdagsvalet 2022 och har registrerat kandidater på valsedlarna hos Valmyndigheten innan den 29 april 2022.

– Det här är den andra undersökningen vi gör tillsammans med bröderna Sonesson. Båda har blivit succéer och det är inte för sent att avlägga sina röster, säger Tomas Hedlund.

Så skulle Bulletins läsare rösta

Efter tre dagars datainsamling och efter att över 3 200 personer besvarat väljarundersökningen går det att dra en del intressanta om än tentativa slutsatser. Martin Sonesson berättar mer om Bulletins läsare och vilket block som attraherar dem.

– Genom Bulletin har vi främst nått ut till en stor population som sympatiserar med högeroppositionen i Sverige, säger Martin Sonesson och fortsätter:

– Därmed kan vi dra spännande slutsatser om hur väljare som främst stödjer högeroppositionen skulle önska mandatfördelningen i riksdagen.

Medborgerlig samling tar storkliv

Undersökningen visar att flera riksdagspartier skulle bli förlorare om Bulletins läsare fick rösta på vilket parti de ville, och inte oroa sig över att partiet inte når riksdagsspärren. Daniel Sonesson berättar:

– M, KD och SD är alla förlorare om väljare [av dem som valt att delta i undersökningen. Reds. anm.] skulle vara garanterade att det parti de främst sympatiserar med skulle komma in i riksdagen. Medborgerlig samling är ett parti som lockar den borgerliga väljaren. Var fjärde moderatväljare anger att de helst skulle vilja rösta på MED.

Undersökningen visar även att få skulle upphöra att rösta på Sverigedemokraterna för att rösta på Moderaterna. Däremot skulle 20 procent av de SD-väljare som gjort Bulletins väljarundersökning helst vilja rösta på Medborgelig samling.

– Det finns flera tecken på att det finns många borgerliga väljare som tappat förtroende för Moderaterna men främst röstat på SD i en form av missnöje. Nu ser många dessutom att MED är vad M en gång var för dem, fortsätter Martin.

– Det som är spännande med Medborgerlig samling är att de lockar så pass stora skaror på bred front. Även bland KD-väljare är det 21 procent som anger att de helst skulle rösta på MED. Hos L-väljare är samma siffra 16 procent, säger Daniel Sonesson.

I sammanhanget är det dock viktigt att ha klart för sig att webbenkäter av den här typen inte ger ett representativt urval av respondenter. Resultaten kan alltså ses som en fingervisning på hur en del borgerliga väljare resonerar. Men att urvalet inte heller är representativt för högerväljare i gemen, märks exempelvis av att hela 38,8 procent av respondenterna uppger att de skulle att rösta på SD om det vore val idag, jämfört med 16,3 procent i exempelvis den senaste Demoskopundersökningen.

Sverigedemokraterna tappar mest

Av alla partier i undersökningen är det Sverigedemokraterna som skulle drabbas av det största tappet om de väljare som gjort undersökningen kunde bortse från fyraprocentsspärren. Utöver att 25 procent av dem som gjort undersökningen hellre skulle rösta på MED, så skulle tolv procent av SD-väljarna hellre lägga sin röst på AfS.

– Vi tolkar detta som att SD håller ihop väljare med många diversifierade åsikter. Många är uppenbarligen borgerliga missnöjesröster men det finns också de som tycker att SD blivit för försiktiga i sin politik i anpassningen till de övriga partierna i riksdagen, fortsätter Martin Sonesson.

Undersökningen fortsätter

Valkompassen samt väljarundersökningen hos Bulletin har blivit både populära och uppskattada. I takt med att allt fler genomför undersökningen kommer resultaten att fortsätta att redovisas.

Redaktionschef Tomas Hedlund ser möjligheter att fortsätta samarbetet med Martin och Daniel Sonesson.

– Vi tittar redan nu på fler undersökningar för våra läsare inför och även efter valet tillsammans med bröderna Sonesson, säger Hedlund.

Klicka här för att genomföra väljarundersökningen.

Upddatering: Texten har uppdaterats för att tydligare spegla faktumet att resultaten av webbenkäten varken kan ses som representativa för svenska väljare eller svenska högerväljare i gemen.

Alex Alma

Reporter
alex@bulletin.nu

fakta

Om undersökningen:

  • Undersökningen genomfördes mellan 18 - 22:a juli 2022.
  • Antal respondenter 3 200 personer.
  • Bulletin har använts som mediapartner och väljarundersökningen har också fått stort intresse i sociala medier. Därmed har väljare som främst sympatiserar med högeroppositionen nåtts. Därmed är urvalet att betrakta som främst en undersökning kring personer hemmahörande inom högeroppositionen, och inte heller för högerväljare kan resultatet ses som representativt.
  • Undersökningen tillät en röstare att ange vad “de kommer rösta på” och vad “de helst skulle rösta på om de var garanterade att detta parti kom in i riksdagen. De fick sedan också ange sin favoriserade regeringskonstellation.

  • Väljarundersökningen kan genomföras här: Bulletin.nu/valu
  • Bulletin och bröderna Sonesson har också tidigare lanserat det djupaste testet för att undersöka vilket parti man främst sympatiserar med. Detta kan göras här: Bulletin.nu/valkompass