Facebook noscript imageAnalys: Socialdemokraterna främjar islamism
Fokus
Analys: Socialdemokraterna främjar islamism
Statsminister Magdalena Andersson borde begrunda sitt partis kopplingar till islamism. Foto: Henrik Montgomery/TT / Johan Nilsson/TT
Statsminister Magdalena Andersson borde begrunda sitt partis kopplingar till islamism. Foto: Henrik Montgomery/TT / Johan Nilsson/TT

Islamismen är ett av de största hoten mot Sverige, enligt Säkerhetspolisen. Ändå fortsätter Socialdemokraterna att främja organisationer med kopplingar till islamistiska grupper eller värderingar.

År 1994 tog Sveriges muslimska råd (SMR) kontakt med Socialdemokraterna. Parterna kom via Socialdemokraternas dåvarande Broderskapsrörelse (idag Socialdemokrater för tro och solidaritet) och olika muslimska förbund i Sverige, överens om att partiet skulle främja muslimvänliga lagar och garantera platser för muslimer i listorna till det årets val.

Muslimerna skulle i utbyte säkra röster för Socialdemokraterna, bland annat genom att imamer skulle uppmana muslimer att rösta på partiet. Sedan dess har Socialdemokraterna haft ett nära samarbete med muslimska förbund runt om i landet,och många av dessa får anses ha tvivelaktiga värderingar, bland dem studieförbundet Ibn Rushd.

Organisationen har bjudit in såväl antisemitiska som homofobiska talare. Ändå har de enligt siffror från folkbildningsrådet fått motta 273 miljoner kronor i skattefinansierat stöd under de senaste 15 åren.

Studieförbundet Ibn Rushd har även fått kritik för att ha kopplingar till Muslimska brödraskapet, en terrororganisation med islamistiska grundvärderingar. Studieförbundet har också gett ekonomiskt bidrag till Milli Görus och Bellevuemoskén som bägge förknippas med antidemokratiska och rasistiska aktörer.

Tidigare när förslag lagts fram i riksdagen för att göra en extern granskning av studieförbunden valde Socialdemokraterna att rösta nej.

Öppnat upp för islamism

Utöver Socialdemokraternas stöd till muslimska organisationer med islamistiska kopplingar, har partiet även stöttat religiösa muslimska skolor som visat sig framföra antidemokratiska värderingar.

Skolor som Römosseskolan har drivits av personer med islamistiska kopplingar, som Abdirizak Waberi. Skolan har bedrivit könsseparerad undervisning i över 20 år och skolledningen har senare anklagats för grova brott.

Skolan stängdes i höstas, men beslutet överklagades och Römosseskolan fick fortsätta sin verksamhet.

Utöver detta har Socialdemokraternas Tro och Solidaritets avtal med Sveriges muslimska råd inneburit att partiet lovat att jobba för att införa muslimska särrättigheter. Detta inkluderar införande av officiella muslimska helgdagar, statligt bekostad imamutbildning och rätt till fredagsbön på arbetsplatser.

Det råder inga tvivel om att Socialdemokraterna har banat väg för islamistiska krafter i Sverige, något som idag anses vara ett av de största hoten mot vårt samhälle.

Läs även: Ahmed: Svenska islamister propagerar för ”det framtida kalifatet”

Gabriella Mait

Statsvetare med inriktning på krishantering och säkerhet. Insatt i Mellanösternpolitik och svensk samt spansk utrikespolitik. Tips mottages via gabriella@bulletin.nu.