Facebook noscript imageDahlman: Menar Rädda Barnen att svenskar har ansvar för alla afghanska barn?
Carolin Dahlman
Krönikörer
Dahlman: Menar Rädda Barnen att svenskar har ansvar för alla afghanska barn?
Foto: Karl Gabor/ Henrik Montgomery/TT
Foto: Karl Gabor/ Henrik Montgomery/TT

Organisationen tycker att svenska regeringen måste ”ta sitt ansvar” för att barns behov i Afghanistan tillgodoses. Men har skattebetalare här verkligen en skyldighet att hjälpa miljontals i ett annat land? Det blir oseriöst. Be gärna om frivillig hjälp – men tvinga inte.

KRÖNIKA. I ett pressmeddelande skrev Rädda Barnen på onsdagen att: ”Den svenska regeringen måste också ta sitt ansvar för att asylrätten upprätthålls och att barns grundläggande rättigheter och behov tillgodoses, både i Sverige, vid EU:s yttre gränser och på plats i Afghanistan” (25/8).

Oj.

Jag har full förståelse för att man känner oro, ilska och empati just nu. Så många i Afghanistan ser hur livet förändras till det sämre när talibanerna tar över. Vem blir inte tårögd och skulle vilja ta alla barnen i famnen och säga att det ordnar sig?

Men att hävda att svenska skattebetalare har en plikt lägga ännu mer resurser på att hjälpa – och att vi har ett ansvar att göra så – är att gå över gränsen.

”Svenska regeringen” har nämligen inga egna pengar. Pappa staten sitter inte på en jätteplånbok, utan tar in varje krona från oss som jobbar.

Menade Rädda Barnen att fattigpensionärer, arbetare och småföretagare i lilla Sverige har ansvar för att tillgodose barns grundläggande rättigheter och behov i ett annat land? Vad skulle det kosta att ge alla afghanska barn möjlighet till skolgång och lek? Har vi också ansvar för barns rätt till mat och vatten i Jemen? Eritrea? Förlåt, men det blir naivt och orealistiskt.

RB ville också att Migrationsverket skulle ge fler asylsökande uppehållstillstånd. Alltså de som redan är här och har ansökt. Inte de kvinnor som nu täcker sig under burkor av rädsla.

”Sverige bör samtidigt se över möjligheterna att öka flyktingkvoten som möjliggör för särskilt utsatta grupper att vidarebosättas till Sverige”, skrev man. Detta då det skulle ”innebära en viktig chans för Sverige att i den akuta situationen bistå med att skydda fler”.

En viktig chans.

Men Sverige har sedan år 2000 redan tagit emot drygt 57 000 från Afghanistan. Och med tanke på hur svårt det är för utrikes födda att komma i självförsörjning blir det onekligen en kostnad för skattebetalarna under lång tid med skola, barnomsorg, äldrevård, tolkar, rättssäkerhet och så vidare.

Debattören Merit Wager reagerade på sin Facebooksida mot Rädda Barnens inlägg. ”Det är ett sanslöst krav! När problemen är enorma i det egna landet och skattebetalarna snart inte mäktar med att bekosta all kriminalitet och alla ekonomiska bedrägerier eller att hjälpa barn i det egna landet? Sverige har ju faktiskt enbart ansvar för sitt land och sitt folk, inte för andra länder och folk.”

Ja, den svenska regeringen har först och främst ett ansvar för att se till att svenska barn får en bättre tillvaro och en trygg framtid. Men om våra skatter läggs på att hjälpa andra länders barnaskaror minskar de resurser som hade kunnat gå till skola, fritidsaktiviteter och barnpsykiatri. Tänker Rädda Barnen på barnen här?

Eller är det sitt eget varumärke man bryr sig mest om?

CAROLIN DAHLMAN
carolin@bulletin.nu
Facebook: Carolin Hanna Dahlman
Twitter: carolindahlman

Carolin Dahlman

Carolin Dahlman är högerliberal krönikör. Hon har studerat fil kand i statskunskap och sociologi samt journalistik för akademiker vid Uppsala universitet. Hon har arbetat som politisk opinionsjournalist sedan 1997, senast som politisk redaktör för Kristianstadsbladet i sju år. Hon har skrivit böcker och rapporter för Timbro samt krönikor och debattartiklar för ett stort antal medier.